Hvad er en a-kasse? – Overblik over a-kasser i Danmark 2017

Hvad er en a-kasse? Du kan sammenligne a-kasser i vores oversigt hvor du kan se et udvalg af a-kasser i Danmark. Nedenunder oversigten kan du læse mere om hvad en a-kasse er, og hvordan den fungerer.


*ØkoNEMi modtager kommission fra a-kasserne

Du finder vores beskrivelser af de enkelte a-kasser her.


Hvad er en a-kasse?

Det er en organisation der støttet af staten forsikrer sine medlemmer mod arbejdsløshed. Denne forsikring indebærer udbetaling af dagpenge, og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

For at bliver anerkendt som a-kasse og kunne udbetale dagpenge er det en række krav organisationerne skal opfylde. I dag er der omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser i Danmark.

Reglerne for a-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske flexicurity model. Modellen betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansætte, men at de så til gengæld har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står uden for arbejdsmarkedet.

Flexicurity er en sammentrækning af ordene flexibility og security.

Reglerne er selvfølgelig blevet ændret mange gange undervejs efterhånden som samfundet og arbejdsmarkedet har ændret sig.

hvad er en a-kasse a-kasser i Danmark

A-kasser i Danmark

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
  • Være aktiv jobsøgende
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der visse undtagelser til denne regel, men ellers hedder det kontanthjælp efter de to år.

Du behøver ikke også at være medlem af en fagforening for at medlem af en a-kasse. Du er helt frit stillet om hvorvidt du også ønsker medlemskab af en fagforening.

Selvom a-kasser og fagforeninger ofte er samlet under samme paraply er det to helt forskellige organisationer. A-kasserne administrerer udbetaling af dagpenge som hvoraf langt størstedelen kommer fra staten. Satserne er både bestemt og garanteret af den danske stat. En a-kasse tjener ikke penge men må opkræve gebyr for at dække sine udgifter.

En fagforening er en privat organisation bestående af lønmodtagere. Den varetager medlemmernes interesser og har lov til at tjene penge.

Hvad er en a-kasse? – Udbetaling

Der eksisterer tre forskellige satser for dagpenge. For fuldtids, deltids og for nye dimittender.

  1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 4.245 kroner om ugen
  2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 2.830 kroner om ugen
  3. Som ny dimittend kan du højest modtage 3.480 kroner om ugen

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret, mens du selv kan vælge hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Beløbet du får udbetalt er det samme uanset hvilken arbejdsløshedkasse du er medlem af. Derfor kan der være god mening i at vælge en billig a-kasse. Du kan bruge oversigten i starten af siden til at sammenligne a-kasse priser.

Du får fradrag for dine udgifter til a-kasse og fagforening, det kan du læse mere om her.

Lønsikring

Som yderligere forsikring har du mulighed for at tegne en lønsikring, hvilket indebærer at du i 12 måneder kan få udbetalt mellem 1.000 og 21.000 kroner ekstra om måneden oveni dine dagpenge. Du kan ikke forsikre dig for et højere beløb end din normale indtægt, og du skal have indbetalt til lønsikring i minimum 12 måneder for at kunne modtage første udbetaling.
hvad er en a-kasse beløb

Hvad er en a-kasse? – Studerende

Hvis du nyligt har afsluttet dit studie har du en karensperiode på en måned hvis du ikke har været medlem i mindst et år før din dimission. Karensperiode er det stykke tid hvor du ikke kan modtage dagpenge. Det er derfor en god ide at melde dig ind mens du stadig er studerende.

Hvis du ikke melder dig ind mindst 14 dage efter du har afsluttet dit studie mister du retten til at modtage dagpenge.

Hos flere a-kasser i Danmark er det gratis for studerende at være medlem, så der er ingen undskyldninger for ikke at være medlem.

Gode råd til hvad er en a-kasse:

Meld dig ind i en arbejdsløshedskasse mens du stadig er i arbejde. Hvis du er studerende, så meld dig ind inden du er færdig. I de fleste a-kasser i Danmark er det gratis at være medlem, så længe du er studerende.

Afklar dit behov og dine ønsker og undersøg markedet med det i mente. Afhængigt af dit behov, er det måske fornuftigt også at tegne en lønsikring.

Det er ganske simpelt at skifte a-kasse og din nye udbyder kan afmelde din gamle for dig, og alle dokumenter bliver automatisk overført.

Hvis prisen er det væsentligste parametre så find den billigste a-kasse. Men det kan jo sagtens være noget andet er vigtigst for dig. Det vigtige er at du vælger lige præcis den a-kasse der er rigtige til dig.

Kig også på om du samtidig skal være medlem af en fagforening. Du kan både være medlem af en anden fagforening eller i den som a-kassen er organiseret sammen med. Det er også noget du helt selv bestemmer.

Som studerende skal de melde dig ind i en arbejdsløshedskasse med det samme hvis du ikke allerede er medlem.