Aktiebeskatning – Sådan bliver din aktieindkomst beskattet i 2018

Sidst opdateret 6. Februar 2018

For at kunne give en beskrivelse af aktiebeskatning i Danmark, er det først nødvendigt at få defineret hvad en aktie og aktieindkomst er. Indenfor beskatning dækker det over en ejerandel i et aktieselskab eller en ejerandel i en anden selskabsform der bliver beskattet på samme måde. Det kunne for eksempel være et anpartsselskab.

Hvad bliver så beskattet? Når vi taler aktiebeskatning taler vi om beskatning af aktieindkomst, som fremkommer via afkast genereret af aktier. Dette afkast fremkommer enten ved udbytter udbetalt af selskabet, eller som kapitalgevinst/tab ved salg af aktien. Aktieindkomst kan både være positiv eller negativ, og omfatter udbytter og fortjeneste/tab ved aktiesalg fra både danske og udenlandske selskaber.

Her kigger vi kun på reglerne for private investorer som handler aktier på et reguleret marked (en børs) for frie midler. Det vil sige vi kigger ikke på hvordan selskaber bliver beskattet. Eller hvordan private bliver beskattet af deres pension, obligationer eller andet som ikke falder ind under aktieindkomst.

Aktiebeskatning regler

Afhængigt af hvordan du tilgår investering i aktier kan der være forskellige regler. Hvis du investerer direkte i aktier vil fortjeneste og tab være aktieindkomst, men investerer du i en ETF bliver du kapitalgevinstbeskattet. Hvis du derimod investerer i investeringsbeviser kommer det an på hvordan disse beviser er opbygget. Hvis de er opbygget af aktier falder det ind under aktieindkomst, men er de bygget op omkring obligationer er der igen kapitalgevinstbeskatning.

Og hvis der derimod er tale om pensionsmidler bliver du pensionsbeskattet. Her er reglerne igen anderledes end ved aktiebeskatning og kapitalgevinstbeskatning.

For 2018 bliver aktieindkomst beskattet med 27% af de første 52.900 kroner og al aktieindkomst herover bliver beskattet med 42%. For gifte kan man gange de 52.900 kroner med to. Så et ægtepar bliver først beskattet med 42% af aktieindkomst over 105.800 kroner.

Hvis aktierne er købt før 2006 kan der eksisterer skattefrit salg.

Du kan læse meget mere om indkomstskat og din årsopgørelse lige her.

Hvordan udregnes gevinsten af min aktieindkomst?

Aktieindkomsten udregnes som forskellen mellem afståelsessum og anskaffelsessum tillagt eventuelt udbytte. Her er udgangspunktet at gennemsnitsmetoden bruges til at udregne anskaffelsessummen. Det er relevant hvis aktierne i samme selskab er købt i flere omgange.

Anskaffelsessummen udregnes ved at lægge samtlige aktier købspriser og antal af aktier sammen. Herefter lægges anskaffelsessummerne sammen og divideres med samlede antal af aktie = gennemsnitlige anskaffelsessum.

Lad os tage et eksempel. Du har ad tre omgange købt aktier i virksomhed A. Først har du købt 10 aktier a 100 kroner, dernæst 20 aktier a 200 kroner og til sidst 50 aktier a 500 kroner. I alt har du altså købt 80 aktier til en samlet pris på 30.000 kroner og en gennemsnitspris på 375 kroner.

Kurtage ved køb bliver tillagt købspris og bliver fratrukket salgsprisen ved salg. Du får altså fradrag for dine transaktionsomkostninger.

Billede af aktiebeskatning og aktieindkomst

Hvornår bliver jeg beskattet?

Realisationsprincippet er hovedreglen indenfor beskatning af aktieindkomst. Dette betyder at beskatningen indtræder ved afståelse af aktien. Sålænge du beholder aktien bliver du ikke beskattet af en værdistigning eller et værdifald. Aktieudbytte derimod bliver beskattet løbende.

Gevinster og tab ved handel med aktier bliver modregnet i hinanden. Så hvis du et år har tjent 100 kroner på en af dine aktier og har tabt 50 kroner på en anden, bliver du beskattet af en aktieindkomst på 50 kroner. Og modregning foregår også i en ægtefælles aktier.

Er tabene større end gevinsterne kan disse bliver overført til senere år, og modregnes i fremtidige gevinster.

Udenlandske aktier

Har du udenlandske aktier i anden valuta end danske kroner, skal anskaffelsessummen omregnes til danske kroner udfra valutakursen på anskaffelsestidspunktet. Og tilsvarende skal afståelsesummen omregnes til danske kroner udfra kursen på afståelsetidspunktet.

Udbytter fra udenlandske aktier bliver som hovedregel beskattet i landet hvor selskabet har hjemme.

Læs også: Daytrading

Del: