Aktier for begyndere – Hold dig opdateret omkring børser og aktiekurser

Sidst opdateret 20. Februar 2018

Børser og aktier for begyndere alle

Vil du gerne i gang med børser og aktier for begyndere? Så lad os starte med et meget centralt spørgsmål i ; hvad er en aktie? En aktie er en ejerandel af en virksomhed som er organiseret som et aktieselskab. Det betyder at du som aktionær har ret til indflydelse og en andel af en eventuel profit. Lad os kigge nærmere på hvad en aktie er og hvordan du bedst kommer i gang med aktiehandel online. Og vi sammenligner mæglere så du kan finde det bedste sted at investere. Vi skriver også om udviklingen på verdens børser og i aktiekurser online så du altid er opdateret.

Køb aktier online – Aktiehandel online

Lad os som nævnt starte med at definere hvad en aktie egentlig er. En aktie er en ejerandel af en virksomhed hvilket betyder hvis du ejer 1% af aktierne, ejer du også 1% af virksomheden.

Din ret til indflydelse og profit er direkte proportionel med din ejerandel i virksomheden. Så hvis du ejer 5% af aktierne i virksomheden, har du 5% af stemmeretten og ret til 5% af profitten. I visse tilfælde har virksomheder dog aktieklasser. Det kan betyde at en aktie kan have op til ti gange så stor stemmeandel som en anden aktie har.

Billede af aktiehandel på børser

Aktiehandel online

Det er naturligvis kun den del af profitten der bliver udbetalt, du som aktionær har ret til at få i rede penge. De penge der bliver i virksomheden, vil til gengæld øge værdien af virksomheden. Derved får du indirekte også får glæde af dem.

Værdien af aktierne i virksomheden (egenkapitalen) er antallet gange med værdien af den enkelte aktie. Værdien kan aflæses af aktiekurser og kan ændre sig konstant. Aktiekurser online kan følges i noget der minder om realtid på internettet med ganske få minutters forsinkelse.

Lad os se et visuelt udtryk for hvor lukrativt investering (aktieinvestering) kan være. Nedenstående graf viser udviklingen i værdien af dine investeringer hvis du hver måned lægger 1.000 kroner til side til investering i 40 år. Her er antaget et årligt afkast på 8% (ganske rimeligt i en historisk kontekst) og en skatteprocent på 42 på afkastet. Efter de 40 år vil din investering have en værdi på 1,3 millioner kroner, og af dem vil du “kun” have sparet de 480.000 kroner op selv.

Renters rente kan altså være meget kraftfuld. De røde pinde er egenindbetaling mens de blå er rent afkast. Den horisontale akse er år. Som det ses begynder det meste af investeringen pludselig at være afkast.

Billede af udvikling i værdien af aktier

Hvornår skal man købe aktier?

Ja det er et rigtig godt spørgsmål og det er svært at svare på generelt. Optimalt set skal man købe når alle andre sælger og priserne er lave. Det sker jævnligt at der er lavkonjunktur eller krise og dine aktiekurser falder, så hvis man er likvid i disse tilfælde kan der være fantastisk gode handler at lave, men det kræver selvfølgelig en vis mængde is i maven.

Har man de langsigtede briller på kan man dog med en rimelig forventning regne med at den overordnede trend for aktier generelt er opadgående. Det er har den i hvert fald været historisk set, men der er selvfølgelig ingen garantier.

Har man spredt sine investeringer i forskellige aktier og har tålmodighed til at holde dem også i de dårlige tider, kan det sjældent gå helt galt. Men her får du ikke nogen specifikke aktieanbefalinger.

Guide til aktiehandel – Lær at handle med aktier

Den bedste måde at lære at handle med aktier er selvfølgelig er begynd at handle og samtidig søge ny viden. Starte i det små, følge aktiekurserne og læse bøger af succesfulde investorer.

Hvis du holder dig opdateret på aktiekurser, kontinuerligt øger din viden og praktiske erfaring, skaber du rigtig gode muligheder for selv at få succes. Det gælde både for aktiehandel online og så godt som alt andet i livet.

Aktiehandel app

I vores digitale verden er det jo lettere end nogensinde at holde sig konstant opdateret. Det sværeste er efterhånden at sortere i stormen af informationer. Så vælg en god aktiehandel platform hvor du har mulighed for at holde dig opdateret. Men pas på med at overgøre det.

Der er også flere, især nyhedssite og børsmæglere, der tilbyder aktiehandel spil så du kan få en fornemmelse inden du investerer rigtige penge.

Risiko

Indenfor investering er afkast og risiko de to absolut vigtigste nøglebegreber. Dit afkast er værdien af dine aktier plus eventuelle dividender minus hvad du har givet for dem.

Risiko er defineret som sandsynligheden for at vi ikke når det forventede resultat, for vi kender jo ikke værdien i aktierne i fremtiden.

Høj risiko er ikke nødvendigvis dårligt, fordi afkastet både kan være større og lavere end forventet. Dog er det godt at minimere risikoen hvis man samtidig kan holde det forventede afkast konstant eller stigende.

Risikoen kan nemlig minimeres samtidig med at afkastet holdes konstant ved at sprede investeringer ud på forskellige aktiver, brancher og lande. Det betyder selvfølgelig til en vis grad; risiko kan ikke fjernes helt. Herved undgår man også at miste det hele hvis en virksomhed går fallit. OW Bunker er et nyligt eksempel på et selskab hvor aktionærerne har mistet hele deres investering.

Din tidshorisont er et andet vigtigt aspekt at have på plads inden du begynder at investere. Afhængig af hvornår du skal have pengene klar til forbrug, skal du have risikoen og likviditeten med i dine overvejelser.

Hvis du skal bruge pengene indenfor en kort tidshorisont, bør du ikke vælge risikable aktiver. Likviditeten på aktierne skal derfor være høj, og måske skal du endda vælge obligationer med kort løbetid istedet for. Likviditeten er ikke noget problem hvis du handler store europæiske eller amerikanske virksomheder. Men det kan risikoen være.

Begynd at investere

Du har både mulighed for at købe enkeltaktier som Novo eller Mærsk eller købe investeringsfonde som har specialiseret sig indenfor en branche eller et land. Du kan købe en investeringsfond der afspejler det danske aktiemarked. Eller en fond der handler olieaktier i Rusland for eksempelvis. Mulighederne er nærmest uendelige, og hvis du har lyst til det mere eksotiske er det bestemt værd at overveje.

Det skal dog nævnes at det er ekstremt svært for enkeltinvestorer at udvælge aktier, og klare sig bedre end det generelle marked. Så hermed er anbefalingen at købe en ETF (Exchange Traded Fund) eller en CFD ( Contract For Difference).

Aktie, ETF eller CFD – Aktiehandel for begyndere

En ETF er en finansielt instrument der ligger passivt i et udvalgt index. At de ligger passivt betyder at de ikke udvælger sig aktier, men sørger for at deres portefølje hele tiden afspejler markedet.

En CFD er en terminskontrakt hvor du betaler/betales af din aftalepart ændringen af værdien af det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan for eksempel være det danske OMX C25 indeks, så værdien afspejler de aktuelle aktiekurser.

Ved at handle en CFD skal du kun betale margin hvilket betyder at du får mulighed for at sprede dine investeringer og risiko væsentlig mere end ved køb af enkeltstående aktier. Da du kun skal lægge margin og dermed kan sprede dig mere bliver din risiko anderledes end ved aktieinvesteringer. Derfor skal du være forsigtig til at starte med. En CFD giver dig også muligheden for at gå kort som privatinvestor.

At shorte aktier

At gå kort (shorte) i en aktie(eller et anden værdipapir) er kort beskrevet det diametralt modsatte af at købe et værdipapir (at gå lang). Hvis du går kort låner og sælger du et papir du ikke ejer og modtager derfor en salgspris. Ved udbytte betaling skal du betale til ejeren af papiret og når du skal ud af aftalen skal du betale værdien af aktivet til ejeren. Hermed kan ejeren så købe det tilbage og er derfor i samme situation som hvis du ikke havde gået kort.

Du kan læse meget mere om at låne penge her

Strategi – Aktie

Du skal enten vælge en aktiv eller en passiv investeringstrategi. Ved en aktiv strategi udvælger, køber og sælger du jævnligt dine aktier. Dette har blandt andet som konsekvens at dine handelsomkostninger bliver markant højere end ved en passiv strategi. Ved en passiv strategi udvælger du din portefølje og ændrer kun i den for at ændre i fordelingen af aktiver. Lad os sige du ønsker at have 10% af dine penge i danske aktier, og de stiger mere end resten af porteføljen. Så må du sælge ud af dem for at komme tilbage på de 10%, men dette er kategoriseret som en strategisk handel og er ikke aktiv handel.

Risikospredning

Når det drejer sig om aktier og investering er risikospredning ekstremt vigtigt. Endnu vigtigere end det er i forvejen. Du bør aldrig have kun en enkelt aktie eller ganske få i din portefølje, men have aktiver fra forskellige lande og brancher. Både en ETF og en CFD giver dig rigtig gode muligheder for risikospredning til ganske lave omkostninger (du skal betale transaktionsomkostninger hver gang du køber eller sælger). Så her er endnu en årsag til at vælge en ETF eller en CFD når det drejer sig om aktier. Og i og for sig også når det drejer sig om mere rutinerede investorer. Dog er en CFD mere risikofyldt end en ETF fordi du med en CFD kan investere mere end de penge du selv kommer med. Hermed bliver gearing altså introduceret, og derfor skal der trædes mere varsomt.

Aktiehandel og aktiekurser online

Hvor køber man aktier?

Aktiehandel online, og generelt for den sags skyld, foregår ved at en børsmægler formidler en handel mellem en sælger og en køber. For at aktien kan formidles af mægler skal den være børsnoteret så der findes aktuelle aktiekurser. Mægleren tager sig både betalt ved kurtage, som er et mindre transaktionsbeløb, og med forskellen mellem købs og salgsprisen, som kaldes spredning.

Der er eftersom rigtig mange online børsmæglere der giver mulighed for at investere online. De tilbyder forskellige produkter og priser, så det er fornuftigt at vælge den der tilbyder de markeder og produkter du ønsker at handle. Og selvfølgelig til en pris der gør det attraktivt. Afhængig af hvor meget du handler betyder prisen per handel hurtig en del.

Hvorfor investere? Hvorfor aktiehandel?

Lad os afslutningsvis komme med et par årsager til at give sig i kast med investering i det hele taget. Det direkte alternativ til at investere er at lade sine penge stå på en bankkonto. Som tingene står for nærværende giver det i bedste fald en rente på 0 procent og i værste fald skal banken have penge for at opbevare dine penge.

Her kommer investering og aktiehandel online ind som et fantastisk alternativ. Medmindre du står og skal bruge pengene indenfor en kort tidsfrist er investering den absolut bedste anvendelsesområde. Historisk har aktierne leveret det suverænt bedste afkast sammenlignet med obligationer, råvarer og bankkonti.

Så hvis vi kan lære noget som helst af historien er det at langsigtet aktieinvestering med en fornuftig risikospredning i allerhøjeste grad kan betale sig. Og jo før du starter jo bedre. Hermed lærer du mest og har længst tid til at forrente dine penge.

Bitcoin

Bitcoin og fremkomsten af de mange forskellige virtuelle valutaer har fået og får en masse opmærksom blandt investorer. Årsagen hertil er selvfølgelig de voldsomme værdistigninger og den bagvedliggende teknologi, Blockchain.

Men med til de kraftige værdistigninger er der også risiko for tilsvarende kraftige værdifald. Og området er endnu så nyt og i store træk ukendt, at det kan være ufattelig svært at forudsige hvor markedet vil bevæge sig hen.

Så et enormt spændende området, men også et meget risikofyldt markedet som adskiller sig meget fra aktier. En væsentlig forskel er at der ikke er noget løbende afkast på virtuelle valutaer, så det er fortsatte værdistigninger der skal skabe hele afkast.

Aktiekurser online – I gang med aktiehandel online

Når du handler med aktier er det selvfølgelig en god ide at følge med i hvordan markedet bevæger sig. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Der et efterhånden en del hjemmesider der tilbyder historiske og aktuelle aktiekurser live. Bloomberg er for eksempel rigtig god.

Du kan alternativt få dit daglige økonomisk overblik ved at læse vores beskrivelse af de globale børser. Vi opdaterer med en ny side markedsnyt hver dag, undtagen i weekenden. Så er du altid opdateret på hvad der sker på børsen. Du kan finde alle vores artikler om finansnyheder her.

Alternativt kan du vælge den dag du ønsker at læse om i scroll down menuen under aktiekurser hvor du også finder en oversigt for 10 seneste hverdage.

Børsen aktier og finansnyheder

Her bringer vi aktienyt om hvad der driver økonomien og børsmarkederne dagligt. Vi holder det kort og kontant, så du på ganske kort tid er opdateret omkring hvad der rører sig i markederne.

Vores fokus for børsmarkederne er naturligt nok på de store markeder i Asien, de store markeder i Europa og det amerikanske marked. Dog kigger vi også på det danske, selvom det unægteligt ikke er et af de store markeder globalt set. Heller ikke indenfor finans.

Har børsen åben i weekenden?

Her er det korte svar nej. De almindelige aktiver som aktier og obligationer kan handles i børsernes åbningstider som gerne er fra 9-17 lokal tid. Valuta derimod bliver handlet 24 timer i døgnet i hverdagene, men holder lukket i weekenderne.

Vi kigger dog ikke kun på aktiekurser og investering. Vi skriver generelt om hvad der sker på børserne som foruden aktiehandel, er blandt valuta og politiske påvirkninger.

Hvordan børser opstod?

Oprindelsen til ordet børs kan findes helt tilbage i 1200-tallet til Huset ter Beurze i Brugge i Belgien. Her mødtes handelsfolk fra hele Europa for at udveksle varer og foretage forretninger. Ordet børs stammer også fra Beurze og huset findes stadig i centrum af Brugge den dag i dag.

Børser er altså ikke startet som et aktiemarked men som forskellige former for handelspladser.

I de første mange århundrede blev de forskellige børser som begyndte at dukke op i kølvandet på Huset ter Beurze, især brugt til at handle landbrugsvarer, gæld og egenkapital.

Billede af aktiekurser

Omkring 1600 blev hollænderne de første til at bruge et aktiemarked til at finansiere virksomheder. Den første virksomhed var Det Hollandsk Øst Indiske Selskab.

Londons børs startede i 1688 med at formidle handel med aktier og obligationer. I 1724 blev børsen i Paris oprettet, og i kølvandet på den industrielle revolution i 1800-tallet gik udviklingen på verdens børser hurtigt da behovet for kapital voksede hastigt.

Hvad laver en børs?

En børs bringer købere og sælgere sammen som ønsker at handle børsinstrumenter. I dag er det finansielle instrumenter men kunne ligeså godt være noget andet. En bogbørs for eksempel som dog ikke behøver være autoriseret.

Af finansielle instrumenter er de klassiske aktier og obligationer, råvarer, valuta og derivater. En aktie er en ejerandel af en virksomhed, en obligation er et gældsbrev, råvarer kan være olie, guld og så videre.

Valuta er for eksempel kroner og euro og et derivat er et instrument som relaterer til et underliggende aktiv. Derivater kan både bruges til at risikoafdække og spekulere med. Du kan læse mere om derivater her.

Aktiekurser i dag noteres for langt størstedelen elektronisk og ikke på et handelsgulv som man kan se i visse film. Og det samme gælder for selve handlen med værdipapirer.

Børsen i København

Børsen i København blev opført i 1620´erne af Christian 4 som handelsbørs og virkede som børs for varer til engang i det 19. århundrede. Til og med 1974 rummede bygningen Københavns Fondsbørs, men er i dag ejet af Dansk Erhverv.

I dag bliver de værdipapirer der er børsnoteret i Danmark handlet via Nasdaq OMX Copenhagen som har til huse på Nikolaj Plads i Københavns Centrum. Det mest kendte index er Børsens indeks for aktier C25 og det er de 25 mest omsatte aktier på Børsen i København.

Alle danske aktier

Der er andre børser i Danmark, men de er små og faciliterer mest handel med opstartsvirksomheder og mindre virksomheder.

Aktiehandel på verdens børser

København er selvfølgelig globalt set en lille handelsplads, de 10 største børser i verden baseret på markedsværdi er:

  1. New York Stock Exchange oprettet i 1792
  2. NASDAQ i New York oprettet i 1971
  3. London Stock Exchange oprettet i 1801
  4. Tokyo Stock Exchange oprettet i 2013 via en fusion mellem børserne i Tokyo og Osaka
  5. Shanghai Stock Exchange genoprettet i 1990
  6. Hong Kong Stock Exchange oprette i 1891
  7. Euronext i Amsterdam, Bruxelles, London, Lissabon og Paris fusioneret i 2000
  8. Shenzhen Stock Exchange oprettet i 1987
  9. Toronto Stock Exchange oprettet i 1861
  10. Deutsche Börse i Frankfurt oprettet i 1992 via en fusion

Når vi sammenligner børsen i København med de store drenge er vi nærmest ubetydelige. Især i sammenligning med USA. Og her skal vi også huske på at der findes andre end de to nævnte børser i USA. Faktisk er der syv væsentlige børser i landet som også udgør omkring 40 procent af verdens børsmarkeder.

Aktier skat

Når du enten har fortjeneste eller tab på dine aktier skal det opgøres skattemæssigt. Hvis det er almindelige aktier bliver du beskattet af en fortjeneste eller et tab ved salg. Det udregnes som forskellen mellem salgspris og anskaffelsessum begge dele inklusiv transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger er prisen du betaler din mægler for at handle.

Dine udbytter fra aktierne bliver beskattes løbende efterhånden som du modtager dem. Hvis du ønsker en grundigere gennemgang af aktiebeskatning kan du læse mere her.

Læs også: Højrentekonto og Daytrading

Del: