Aktier for begyndere – Stor guide til aktiehandel for begyndere

Hvad er aktier?

Aktier er ejerandele af aktieselskaber. Det betyder at hvis du ejer 1% af aktierne så ejer du også 1% af aktieselskabet.

Retten til indflydelse og profit i selskaber er som udgangspunkt direkte proportionel med din ejerandel. Ejer du 1% af aktierne har du 1% af stemmeretten og ejerskab til 1% af profitten.

Du har direkte ret til din del af overskuddet der bliver betalt ud som dividende. Den del af overskuddet som bliver beholdt i virksomheden vil til gengæld få værdien af aktierne til at stige. Hermed vil du også indirekte drage glæde af det.

Værdien af virksomhedens aktier (egenkapitalen) er antal af aktier gange med værdien af den enkelte aktie. Værdien kan for børsnoterede selskaber aflæses af børskurser som kan ændre sig konstant.

I visse tilfælde kan virksomheder have forskellige aktieklasser, hvilket betyder at din indflydelse ikke er direkte proportional med din ejerandel. Det klassiske er opdeling i A og B aktier.

En A-aktie kan have op til 10 gange flere stemmer på generalforsamlingen end en B-aktie.

Hvornår skal man købe aktier?

Ja, du skal helst købe når priserne er lave. Det sker jævnligt at der er lavkonjunktur eller krise og aktiekurserne falder. Der er formidable handler at lave under en lavkonjunktur, men det kræver evnen til at time det rigtigt.

Og det er meget svært. Tæt på umuligt.

Spred i stedet for dine penge på mange forskellige aktier og hav tålmodighed til at holde dem selv i dårlige tider, så går det ikke helt galt.

Hvor køber man aktier?

Du skal bruge en mægler med tilladelse til køb og salg af aktier for at kunne handle. Dem findes der flere af. En anden mulighed er at købe igennem din bank, men det er som regel dyrere.

Det er selvfølgelig vigtigt at kigge på dine omkostninger ved at handle aktier, både hvad du skal betale per handel og i depotgebyr.

Beskatning af aktier

Når du enten har fortjeneste eller tab på dine aktier skal det opgøres skattemæssigt. Som udgangspunkt bliver du beskattet af din fortjeneste eller dit tab når du sælger.

Udbytter bliver beskattet løbende, afhængig af om aktien eller aktierne du ejer er aktier med udbytte selvfølgelig.

Udenlandsk udbytteskat

Modtager du udbytte fra udenlandske aktier bliver dette som udgangspunkt beskattet i landet hvor aktierne er børsnoteret. Men aktiestigninger bliver beskattet i landet du er bosat i.

Du kan læse meget mere grundigt om beskatning af aktier i vores guide om aktiebeskatning.

Aktier for begyndere

En af de vigtigste ting at få på plads inden du begynde at investere, er din risikoprofil. Er du villig til at risikere store udsving i aktiekursen og endda tab på dine aktier, mod til gengæld at have muligheden for at lave store afkast? Som udgangspunkt betyder større risiko ved investering i aktier potentiale for større gevinster, og omvendt. 

Din tidshorisont er et andet vigtigt aspekt at have på plads inden du begynder at investere. Afhængig af hvornår du skal have pengene klar til forbrug, skal du have risikoen og likviditeten af aktier med i dine overvejelser.

Hvis du skal bruge pengene indenfor en kort tidshorisont, bør du ikke vælge risikable aktier (måske skal du endda vælge obligationer med kort løbetid istedet for), og likviditeten på aktierne skal være høj. Likviditeten er ikke noget problem hvis du handler store europæiske eller amerikanske aktier.

Danske aktier

Der er andre børser i Danmark end Københavns Fondsbørs, men de er små og faciliterer mest handel med opstartsvirksomheder og andre mindre virksomheder.

Men langt fra alle danske aktieselskaber og selskaber i det hele taget er tilgængelige i åben handel på et aktiemarked.

Begynd at investere

Du har mulighed for at købe enkeltaktier som Novo eller Mærsk, eller du kan købe investeringsfonde som har specialiseret sig indenfor en branche eller et land. Du kan købe en investeringsfond der afspejler det danske aktiemarked eller en fond der handler olieaktier i Rusland for eksempelvis.

Mulighederne er nærmest uendelige, og hvis du har lyst til det mere eksotiske er det bestemt værd at overveje. Det skal dog lige nævnes at det er ekstremt svært for enkeltinvestorer at udvælge aktier, og klare sig bedre end det generelle marked.

Så hermed er anbefalingen at købe en ETF (exchange traded fund) der ligger passivt i et udvalgt index. At de ligger passivt betyder at de ikke vælger aktier, men sørger for at deres portefølje hele tiden afspejler markedet.

Du kan enten vælge en aktiv eller en passiv investeringstrategi. Ved en aktiv strategi køber og sælger du jævnligt dine aktier, hvilket betyder at dine handelsomkostninger bliver markant højere end ved en passiv strategi.

Passiv strategi

Ved en passiv strategi udvælger du din portefølje og ændrer kun i den for at ændre i fordelingen af aktier. Lad os sige du ønsker at have 10% af dine penge i danske aktier, og de stiger mere end resten af porteføljen. Så må du sælge ud af dem for at komme tilbage på de 10%, men det er en strategisk handel, ikke en aktiv handel.

Når det drejer sig om aktier for begyndere er risikospredning ekstremt vigtigt. Endnu vigtigere end det er i forvejen. Du bør aldrig kun have ganske få aktier i din portefølje, men have aktier fra forskellige lande og brancher.

En ETF er en Exchange Traded Fund som giver rigtig gode muligheder for risikospredning til ganske lave omkostninger (du skal betale transaktionsomkostninger hver gang du køber eller sælger). Så det er en god ide at vælge en ETF.

Normalt bruger man historisk udvikling til at estimere aktiers risiko, og investeringsforeningers præstation. Og det er bestemt en fornuftig tilgang, men det er bare vigtigt at understrege at historien ikke er nogen som helst garanti for at det fortsætter.

Hvorfor investere og hvorfor aktiehandel?

Lad os afslutningsvis komme med et par årsager til at give sig i kast med aktiehandel og investering i det hele taget. Det direkte alternativ til at investere er at lade dine penge stå på en bankkonto. Som tingene står for nærværende giver det i bedste fald en rente på 0 procent. Det er endda muligt at du skal betale banken for at opbevare dine penge.

Her kommer investering og aktiehandel ind som et fantastisk alternativ. Medmindre du står og skal bruge pengene indenfor en kort frist er investering det absolut bedste alternativ.

Historisk har aktier leveret det suverænt bedste afkast sammenlignet med obligationer, råvarer og bankkonti. Og jo før du starter jo bedre. Hermed lærer du mest og har længst tid til at forrente dine penge.

Aktier