CFD trading 2017 – Din ultimative guide til Contract For Difference

CFD trading, eller CFD handel, står for contract for difference og er et finansielt derivat. Det giver dig som investor virkelig mange muligheder, men også en del risiko. En contract for difference er en terminskontrakt hvor du skal betale din aftalepart ændringen i værdien af det underliggende aktiv. Hvis værdien af det underliggende aktiv stiger i værdi får køber penge, og hvis det underliggende aktiv falder i værdi får sælger penge. For at kunne handle dem skal du bruge en CFD platform.

Da du kun skal lægge en mindre del af investeringens værdi for at have nok margin, kan du bruge en CFD til både gearing og til at gå kort. Gearing vil sige at du investerer for flere penge end du selv binder i investeringen. At gå kort er det diametralt modsatte af at købe et aktiv. Du låner og sælger et aktiv du ikke ejer og modtager hermed penge til at starte med. Du skal så til gengæld betale din modpart hver gang der udbetales udbytte og ved kontraktslut skal du betale din modpart værdien af aktivet ved kontraktslut.


Oversigt over CFD trading platforme. 

PLATFORMANMELDELSEHØJDEPUNKTERBEDST TILPRIS PER HANDELMINIMUMS
INDSKUD
OPRET KONTO


ANMELDELSEBalancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskudAlle0,01% - 0,3%$100KONTO
Plus500ANMELDELSEMange produkter og mulighed for høj gearingCFD-trading0,2%DKK1.000KONTO
Din kapital er i fare
ANMELDELSEEkstrem fleksibilitet ved gearing og handel med bitcoinsValutahandel0,02%$1KONTO
ANMELDELSEAdgang til mange markeder og produkterDaytrading0,01% - 0,07%DKK1.000KONTO
ANMELDELSEMulighed for at kopiere de bedste investorerSocial trading0,02% - 0,5%$200KONTO
ANMELDELSESImple og overskuelige graferBinære optionerVarierer€100KONTO

Alle tradere er fuldt reguleret. Bemærk at handel indebærer risiko. 

*ØkoNEMi modtager kommission fra platformene


CFD trading (CFD handel)

Det underliggende aktiv kan være alle de forskellige ting der også ellers bliver handlet på verdens børser. Det vil sige aktier, obligationer, valuta, råvarer og så videre.

En contract for difference kan også bruges som et hedging instrument, altså til at risikoafdække. Hvis du for eksempel har købt en aktie og frygter at den falder i værdi, kan du i stedet for at sælge aktien sælge en CFD med din aktie som det underliggende aktiv. Hermed har du stadig den potentielle profit ved værdistigning, og for et mindre beløb har du afdækket dig imod et eventuelt værdifald. Hvis din aktie falder i værdi, vil din contract for difference stiger tilsvarende i værdi.CFD trading contract for difference CFD handel CFD platform

Eksempel på en contract for difference

Lad os tage et eksempel på hvordan en Contract For Difference virker. Lad os sige at du tror på at en særlig aktie falder i værdi. Den aktie kalder vi Aktie A, og prisen på den er 100. Du sælger nu en Contract For Difference med Aktie A som underliggende aktiv.

Første dag stiger aktien til 102, og du skal betale 2 kroner til din modpart. Din modpart er selvfølgelig din CFD platform.

Anden dag falder aktien til 101, og du får nu 1 krone af din modpart.

Tredje dag stiger aktien til 104, og du skal betale 3 kroner.

Fjerde dag falder aktien til 95, og du får 9 kroner.

Så simpelt er det faktisk, hvis du går ud af kontrakten på fjerdedagen vil dit afkast være 5 kroner. Her skal så fratrækkes den kurtage du har betalt for en CFD handel. Mens terminskontrakten er i gang har du også skulle stille et vist beløb i margin. Denne margin bliver selvfølgelig løst når kontrakten er afsluttet.


Oversigt over CFD platforme. 

PLATFORMANMELDELSEHØJDEPUNKTERBEDST TILPRIS PER HANDELMINIMUMS
INDSKUD
OPRET KONTO


ANMELDELSEBalancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskudAlle0,01% - 0,3%$100KONTO
Plus500ANMELDELSEMange produkter og mulighed for høj gearingCFD-trading0,2%DKK1.000KONTO
Din kapital er i fare
ANMELDELSEEkstrem fleksibilitet ved gearing og handel med bitcoinsValutahandel0,02%$1KONTO
ANMELDELSEAdgang til mange markeder og produkterDaytrading0,01% - 0,07%DKK1.000KONTO
ANMELDELSEMulighed for at kopiere de bedste investorerSocial trading0,02% - 0,5%$200KONTO
ANMELDELSESImple og overskuelige graferBinære optionerVarierer€100KONTO

Alle tradere er fuldt reguleret. Bemærk at handel indebærer risiko. 

*ØkoNEMi modtager kommission fra platformene