Højeste dagpengesats 2017 – Guide til dagpenge 2017

Læs med her hvis du ønsker at vide mere om dagpenge 2017 og gerne vil lære mere om den højeste dagpengesats 2017. I bunden af siden kan du også finde en oversigt over danske a-kasser.

Lad os lige starte med at få defineret hvad dagpenge og en a-kasse er. A-kasse står for arbejdsløshedskasse og er en forsikring imod arbejdsløshed forstået på den måde at du er berettiget til at modtage penge fra a-kasse hvis du mod forventning mister dit job.

Disse penge hedder dagpenge og adskiller sig fra kontanthjælp på en række områder. Beløbet du kan modtage er højere end kontanthjælpen og der er ikke krav om at du maksimalt må have værdien for 10.000 kroner for at modtage dagpenge. Det krav findes for at kunne modtage kontanthjælp.

Du kan læse mere om historien bag dagpenge lige her. Meget kort kan det nævnes at Dagpengeloven af 1907 var den første lov i Danmark om statsstøtte til til arbejdsløshedskasser. Sidenhen er der dog sket en del med lovgivningen.

dagpengesats 2017 højeste dagpengesats 2017 Dagpenge 2017

Dagpengesats 2017 – Højeste dagpengesats 2017

Der findes tre forskellige dagpengesatser for 2017; for fuldtidsforsikrede, for deltidsforsikrede og nylige dimittender.

  1. Fuldtidsforsikrede kan maksimalt modtage 4.245 kroner per uge i 2017 før skat
  2. Deltidsforsikrede kan maksimalt modtage 2.830 kroner per uge i 2017 før skat
  3. Nylige dimittender kan maksimalt modtage 3.480 kroner per uge i 2017 før skat

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret, mens du selv kan vælge mellem at være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer elller mindre om ugen.

Den højeste dagpengesats 2017 er altså 4.245 kroner, men beløbet bliver udregnet i forhold til antal af dage du er arbejdsløs for den givne uge. Hvis du er arbejdsløs i både januar og februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

Efter vedtagelse af genopretningspakken i 2010 er perioden du kan modtage dagpenge i, nedsat fra fire år til nu to år. Samtidig med denne vedtagelse blev genoptjeningsperioden fordoblet. Så der skal nu gå dobbelt så længe inden du kan modtage dagpenge igen hvis du har modtaget dem i de maksimale to år.

Dagpengesats efter skat

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst, så det er ikke muligt at sige hvad du kan få udbetalt efter skat. Det afhænger som med alt anden indkomst af dine fradrag, kommune du bor i og formuevilkår i øvrigt. Du kan læse vores udførlige artikel om udregning af årsopgørelsen lige her.

Med hensyn til dine udgifter til medlemskab af en a-kasse får du fradrag i din kommuneskat og sundhedsbidrag. Så afhængig af hvor du bor betaler SKAT i omegnen af 30-32% af dine udgifter. Så hvis dine udgifter er 450 kroner skal du selv kun betale omkring de 300 kroner. Du kan læse mere om fradrag for a-kasse lige her.

Dagpenge 2017 krav

For at kunne modtage dagpenge 2017 er der dog en række af krav du skal opfylde:

  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal være aktiv jobsøgende
  • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum et år. Dette krav gælder dog ikke hvis du er nyuddannet. Du kan læse mere om reglerne for at være medlem af en a-kasse for studerende her.
  • Der er timetalskrav for hvor mange timer du skal have arbejdet indenfor de sidste par år. Dette krav gælder heller ikke hvis du er nyuddannet.

Der er ikke krav om at du også skal medlem af en fagforening for at kunne være med i en a-kasse.

Forhold mellem en a-kasse og en fagforening

I de fleste tilfælde har en fagforening også tilknyttet en a-kasse. Der findes dog a-kasser uden en tilknyttet fagforening. De er især begyndt at dukke op efter liberaliseringen af lovgivningen.

En a-kasse er en organisation der på statens vegne varetager udbetaling af dagpenge og opkrævning af kontingent for medlemskab. Staten både bestemmer og garanterer dagpengesatserne. A-kasserne må ikke tjene penge, men må dække deres omkostninger via kontingentet for medlemskab.

Fagforening er derimod private organisationer der arbejder for medlemmers interesser. Da de er private organisationer har de i modsætning til a-kasser lov til at tjene penge.


*ØkoNEMi modtager kommission fra a-kasserne

Du finder vores beskrivelser af de enkelte a-kasser her.


Dagpengesats 2017