Ejerpantebrev – Her bliver du meget klogere på ejerpantebreve

Ejerpantebrev definition

Ejerpantebrev definition? Et ejerpantebrev er en sikkerhedsstillelse som ejeren af et aktiv udsteder til sig selv. Aktivet kan for eksempel være fast ejendom, men behøver ikke at være det. Ejerpantebreve bruges herefter typisk som sikkerhed for et banklån, og banken tager håndpant i pantebrevet. Håndpant vil sige at panthaveren fratager debitor råderet over pantebrevet.

Der er altså en negativ afgrænsning af hvad håndpant er; debitor må ikke have råderet over pantet, men kreditor behøver ikke selv at have råderet over det. Det afgørende her er at debitor ikke har.

Billede af et ejerpantebrev

Hvad er pant?

Pant er en sikkerhedsstillelse for et lån, og betyder reelt at kreditor får sikkerhed for lånet, ved at kunne sælge værdier ejet af debitor hvis skyldner ikke opfylder sine gældsforpligtelser.

Hvis ejerpantebrevet er udstedt med sikkerhed i fast ejendom, er der reelt tale om sikkerhed for lånet i ejendommen, selvom det jo formelt er tale om sikkerhed i et pantebrev. Banken bør derfor yderligere lave to dokumenter; nemlig et gældsbrev hvor der står hvad debitor skylder banken, og en erklæring der viser at banken har taget håndpant i pantebrevet.

Banken ønsker nok også at tinglyse pantebrevet, da den så er sikker på at få besked hvis ejendommen ryger på tvangsauktion, og der ikke opstår uklarheder omkring gyldigheden af pantet.

Der er omkostninger forbundet ved at få et pantebrev tinglyst, nemlig en tinglysningsafgift på 1,5% af lånets hovedstol. Men eftersom pantebrev er udstedt af debitor til debitor, får låntager pantebrevet tilbage når lånet er tilbagebetalt, og kan bruge ejerpantebrevet igen en anden gang uden at skulle betale tinglysningsafgift endnu engang.

Hvis du køber en ejendom med et ejerpantebrev i, kan det betale sig at aftale med sælgeren at I laver en ejerpantebrev overtagelse. Hermed får du en meget billig måde at stille sikkerhed på, hvis du på et tidspunkt ønsker at optage et lån.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig

Virksomhedspant og ejerpantebreve

Siden 2013 har det også været muligt at udstede virksomhedspant igennem et ejerpantebrev. Virksomhedspant er et flydende pant hvilket betyder at aktiver automatisk indgår og udgår i pantet gennem køb og salg af dem som følge af normal virksomhedsdrift. Normalt skal det defineres klart hvilke aktiver der er omfattet af pantet, men ved virksomhedspant er dette ikke nødvendigt. Solgte aktiver forlader automatisk pantet, mens indkøbte aktiver automatisk bliver omfattet mens de falder ind under en pantsat kategori.

Der findes fire forskellige former for pantebrevslån;

  1. Realkreditpantebrev
  2. Sælgerpantebrev
  3. Ejerpantebrev
  4. Skadesløsbrev

Her har vi kun kigget på ejerpantebreve, men ønsker du at vide mere om pantebreve generelt, har vi skrevet en guide til pantebrevslån.