Fast ejendom definition – Beskatning ved eje og salg af fast ejendom

Hermed en fast ejendom definition og en beskrivelse af beskatning af fast ejendom for private, både under ejerskab og ved et senere salg. Hvordan virksomheder bliver beskattet af ejerskab af fast ejendom er ikke inkluderet her.

Fast ejendom definition

Lad os til at starte med en fast ejendom definition. Der er ikke nogen endegyldige definition af fast ejendom inden for dansk lovgivning, men i de forskellige definitioner af beskatning af fast ejendom, er jordstykker og de genstande som er forbundet med jordstykkerne. Det vil sige alt indenfor bygninger; såsom huse, lejligheder og deslignende. Nedenstående beskrivelse af beskatning af fast ejendom, omfatter derfor jord og alle slags bygninger og dele heraf (en ejerlejlighed for eksempel). Hvis du ønsker at vide mere om lån til køb fast ejendom, har vi skrevet en udførlig guide om realkreditlån lige her.

Læs meget mere om Lån penge her

Billede af fast ejendomFast ejendom i Danmark

Lad os starte med fast ejendom i Danmark, da det trods alt er det mest almindelige for personer bosat i Danmark.

Hvis du selv er bosat i boligen bliver du beskattet løbende. Over skatten betaler du ejendomsværdiskat til den danske stat. Ejendomsværdiskatten er den laveste værdi af den offentlige ejendomsværdi for ejendommen pr;

  • 1 oktober i indkomståret
  • 1 januar 2001 med tillæg af 5%
  • 1 januar 2002.

Ejendomsværdiskatten der skal betales er 1% af værdien under 3,040,000 kroner, og 3% af værdien over 3,040,000 kroner. Til kommunen betaler du ejendomsskat (grundskyld), og skattesatser må ligge mellem 16 og 34 promille (bestemmes af den specifikke kommune), og er værdien af den offentlige grundværdi.

En eventuel gevinst ved salg af fast ejendom du selv har beboet, er så til gengæld undtaget for beskatning.

Hvis du ikke selv har beboet ejendommen bliver du beskattet af lejeindtægterne med modregning for rente på lån i ejendommen, ejendomsskatter og udgifter til vedligeholdelse. Bemærk at det er ejendomsskatter der er fradrag for, da du ikke skal betale ejendomsværdiskat hvis du ikke selv bebor ejendommen.

Hvis du sælger en ejendom du ikke har beboet, bliver du beskattet af en eventuel gevinst, og har fradrag for et eventuelt tab. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum. Anskaffelsessummen tillægges 10.000 kroner for hvert år du har ejet ejendommen, men ikke i salgsåret. Og den tillægges udgifter til vedligeholdelse og forbedring, i de år de har oversteget 10.000 kroner.

Gevinsten bliver beskattet som kapitalindkomst, mens et tab kun kan fradrages i gevinsten på salg af fast ejendom i samme eller senere år. Kapitalindkomst bliver beskattet som personlig indkomst med en maksimal skatteprocent på 42%.

Fast ejendom i udlandet

Har du bolig i udlandet skal du betale ejendomsværdiskat efter de danske regler, dog med nedslag for den ejendomsværdiskat du har betalt i landet hvor boligen ligger. Ejendomsskat kan du ikke få nedslag for da du slet ikke skal betale det i Danmark af en udenlandsk ejendom.

Hvis ejendommen udelukkende er udlejet, og dermed ikke bruges privat, skal der ikke betales ejendomsværdiskat i Danmark. Til gengæld bliver du beskattet af gevinsten ved udlejningen. I så tilfælde kan virksomhedsskatteordningen bruges, og hvis overskuddet opspares betales kun omkring 22% i skat. Afhængig af beliggenhedslandet får du frafaldelse eller lempelse for eventuel overskudsbeskatning i landet hvor ejendommen ligger.

En eventuel gevinst ved salg af ejendommen vil som udgangspunkt være skattefri, hvis boligen helt eller delvist er blevet brugt i privat øjemed. Hvis den ikke er blevet brugt privat, bliver den beskattet som kapitalindkomst lige såvel som havde den ligger i Danmark. Dog vil du næsten altid få enten frafaldelse eller nedslag for eventuel beskatning i landet hvor ejendommen er beliggende.

Læs også: Årsopgørelse og Hovedstol

Del: