Fastforrentet lån – Komplet guide til et lån med fast rente

Hvad er et fastforrentet lån?

Et fastforrentet lån er kendetegnet ved at renten er fast igennem hele lånets løbetid. Herved kender du som låntager dine fremtidige renteomkostninger med sikkerhed. Hvis der er tale om et realkreditlån vil bidragssatsen dog ikke ligge fast. Realkreditinstituttet har mulighed for at ændre (forhøje) den løbende.

Ved et sædvanligt fastforrentet lån med afdrag vil den periodemæssige ydelse (renter + afdrag) være den samme igennem hele lånet. Hermed er der tale om et annuitetslån. Da ydelsen er den samme igennem hele lånets løbetid, betyder det at andelen af renter i ydelsen vil falde kontinuerligt, mens afdrag stiger tilsvarende. Grunden til dette er at der løbende bliver betalt tilbage på det skyldige beløb, som hermed hele tiden bliver mindre.

Fastforrentet lån med afdragsfrihed

Er der valgt et fastforrentet lån uden afdrag vil de periodemæssige ydelser udelukkende består af renter og bidrag. Hermed bliver det skyldige beløb ikke mindre. Og rentebyrden falder ikke med tiden som den gør ved et lån med afdrag. Sædvanligvis vil du kun kunne have afdragsfrihed på et lån i 10. Herefter skal du betale så meget desto mere af i de sidste 20 år af løbetiden, eller du skal ud og optage et nyt lån.

Fastforrentet lån

Fast eller rentetilpasning

Et rentetilpasningslån vil have en lavere rente end et fastforrentet lån. Men til gengæld risiko for at renten stiger i lånets løbetid. Så ved at betale en højere rente her og nu, betaler du for sikkerheden for at din rente ikke stiger.

Bidragssatserne på et fastforrentet lån vil sædvanligvis også være lavere end for et rentetilpasningslån, fordi realkreditinstitutterne gerne vil have deres kunder over i lån med lavere risiko.

Et fastforrentet lån tilbyder i modsætning til et rentetilpasningslån også muligheden for en låneomlægning, en såkaldt konvertering. En konvertering er relevant når renten ændrer sig tilstrækkeligt, gerne et par procentpoint, i den ene eller anden retning.

Ved et rentefald kan du lægge om til et billigere lån. Dette sker automatisk hvis du har et rentetilpasningslån, så her er ingen umiddelbart fordel ved et fastforrentet lån.

Ved en rentestigning derimod, vil obligationerne bag dit fastforrentede lån falde i værdi, og du vil kunne betale dit lån ud med et lavere beløb end du på papiret skylder. Du kan så optage et nyt lån, bruge det til at betale det gamle ud og skylder nu færre penge. Renten på det nye lån er højere end på det gamle, men dette opvejes af at du skal betale rente på et lavere beløb.