Folkepension 2018 – Komplet guide til satser og grundbeløb

Hvad er folkepension?

Folkepension blev indført i 1958 og består af et grundbeløb og et tillæg. Tillægget afhænger af din civilstatus og frafalder helt hvis din generelle indkomst er for høj, mens grundbeløbet kan nedsættes eller bortfalde hvis din arbejdsindkomst er for høj. Er du ikke tilknyttet arbejdsmarkedet er du berettiget til hele grundbeløbet uanset formue og indtægt i øvrigt.

Inkluderet i indkomster er også udbetalinger fra private pensioner og ATP.

Hvor meget får man i folkepension satser 2018

Beregning af folkepension 2018 per måned kan findes i nedenstående tabel.

Billede af folkepension satser 2018

Satserne er per person og før skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af pensionen, men almindelig indkomstskat. Og det skal du også af en eventuel ældrecheck.

Hvor meget må man tjene ved siden af folkepension?

Som nævnt kan grundbeløbet blive nedsat eller frafaldes helt hvis du tjener for meget ved personligt arbejde. Hvis du tjener over 322.500 kroner i 2018 bliver dit grundbeløb sat ned. Hvis du tjener over 565.800 kroner om året er du ikke berettiget til folkepensionens grundbeløb i 2018.

Du må altså gerne arbejde mens du modtager folkepensionen men en udsættelse af folkepension anbefales helt generelt hvis du tjener mere end 400.000 kroner om året ved personligt arbejde.

Hvis du er folkepensionist har du et bundfradrag på 60.000 kroner om året, hvilket betyder at de første 60.000 kroner du tjener ikke påvirker dit pensionstillæg.

Regler for folkepension i 2018

For at kunne modtage folkepensionen skal du være fyldt mellem 65 og 68 år afhængig af hvornår du er født. Derudover skal du som udgangspunkt opfylde følgende tre krav

  1. Være dansk statsborger
  2. Have fast bopæl i Danmark
  3. Have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år til du nåede folkepensionsalderen

Hvis du ikke har boet i Danmark i mindst 40 år siden du fyldte 15 år får du en lavere pension, kaldet brøkpension. Brøkpensionen bliver udregnet på basis af hvor længe du har boet i Danmark siden du fyldte 15 år.

Ansøge om folkepension

Du skal selv søge da udbetaling af folkepension ikke sket automatisk. Du kan sagtens være berettiget til andre sociale ydelser samtidig med at du også modtager folkepensionen. Herunder blandt andet ældrecheck, boligstøtte, varme check med mere.

Modregning i folkepension

Hvis du får udbetalt penge fra en privat pensionsopsparing i en livrente eller ratepension bliver du modregnet i folkepensionen. Men det gør du derimod ikke hvis du har en alderspension.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig