Folkepension satser 2018 – Guide til grundbeløb og pensionstillæg

Sidst opdateret 15. Februar 2018

Folkepension er en offentlig dansk ydelse der har til formål at sikre at alle der er nået folkepensionsalderen har en indkomst. Ydelsen består af et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet er ens for alle for folkepension 2018, mens tillægget afhænger af om du er enlig eller gift/samboende. Læs mere her om folkepension satser 2018.

Tillægget frafalder helt hvis din generelle indkomst er for høj, mens grundbeløbet kan nedsættes eller bortfalde hvis din arbejdsindkomst er for høj. Er du ikke tilknyttet arbejdsmarkedet er du berettiget til hele grundbeløbet uanset formue og indtægt i øvrigt.

Inkluderet i indkomster er også udbetalinger fra privat pension og ATP.

Satser for folkepension 2018 – Folkepension satser 2018

Satserne per måned for 2018 kan findes i nedenstående tabel.

Billede af folkepension satser 2018

Satserne er per person og før skat. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af pensionen, men almindelig indkomstskat. Og det skal du også af en eventuel ældrecheck.

Læs også: Her kan du læse meget mere om din skatteopgørelse

Indkomst

Som nævnt kan grundbeløbet blive nedsat eller frafaldes hvis du tjener for meget ved personligt arbejde. Hvis du tjener over 322.500 kroner i 2018 bliver dit grundbeløb sat ned. Hvis du tjener over 565.800 kroner om året er du ikke berettiget til folkepensionens grundbeløb i 2018.

Du må altså gerne arbejde mens du modtager folkepension, men det anbefales helt generelt at udskyde folkepensionen hvis du tjener mere end 400.000 kroner om året ved personligt arbejde.

Hvis du er folkepensionist har du et bundfradrag på 60.000 kroner om året, hvilket betyder at de første 60.000 kroner du tjener ikke påvirker dit pensionstillæg.

Læs også: Sammenlign bredbånd og Sammenlign mobilabonnementer

Krav for at kunne modtage folkepension i 2018

For at kunne modtage folkepension skal du være fyldt mellem 65 og 68 år afhængig af hvornår du er født. Derudover skal du som udgangspunkt opfylde følgende tre krav

  1. Være dansk statsborger
  2. Have fast bopæl i Danmark
  3. Have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år til du nåede folkepensionsalderen

Hvis du ikke har boet i Danmark i mindst 40 år siden du fyldte 15 år får du en lavere pension, kaldet brøkpension. Brøkpensionen bliver udregnet basis hvor længe du har boet i Danmark siden du fyldte 15 år.

Du skal selv søge folkepension da den ikke bliver automatisk udbetalt. Du kan sagtens være berettiget til andre sociale ydelser samtidig med at du modtage folkepension. Herunder blandt andet ældrecheck, boligstøtte, varmecheck med mere.

Læs også: A-kasse sammenligning

Del: