Finansiel gearing – Du finder vores ultimative 2018 guide her

Sidst opdateret 6. Februar 2018

Indenfor økonomi er gearing (finansiel gearing) af en investering kendetegnet ved at investeringen er større end den egenkapital investoreren/investorerne selv kommer med. Det betyder at investeringen bliver gjort større enten gennem låneoptagning eller finansielle derivater.

Finansiel gearing via låneoptagning

Hvis finansiel gearing sker igennem låneoptagning, foregår det ved at investorerne (ejerne) selv kommer med X procent af investeringens størrelse, og låner resten. Hermed er der mulighed for at foretager større investeringer end man ellers kunne. Ved langt de fleste boligkøb er størstedelen af købet lånefinansieret (via et realkreditlån), så gearing af investeringer er ganske normalt.

Du kan læse meget mere om at låne penge her

Gearing eksempler:

Lad os antage at du som investor selv har 100 kroner at investere, og udelukkende bruger disse penge til at investere for. Dermed er din gearing altså 0%. Og din risiko og afkast er udelukkende afhængig af den investering du foretager.

Nu antager vi så at du som investor stadig har 100 kroner at investere, men låner 100 kroner så du nu har i alt 200 kroner til at investere for. Hermed har du aktiver for 200 kroner hvor 100 kroner er egenkapital. Det vil sige at din gearing ratio er 200/100 altså 50%. Din risiko og dit afkast er hermed dobbelt så stort som ved ren egenkapital.

Finansiel gearing via derivater

Gearing eksempel:

En anden måde at geare på er ved at købe et finansielt derivat. To af de mest klassiske måder er enten at købe en CFD, eller ved at gå kort.

En CFD (Contact for difference) er en terminskontrakt hvor ændringen i investeringen bliver afregnet mellem køber og sælger. Hvis værdien af investeringen stiger får køber penge, og hvis værdien falder får sælger penge. Der kræves kun en mindre procentdel af investeringens værdi at købe en CFD, hvorfor den giver rig mulighed for at geare.

At gå kort er det diametralt modsatte af at købe et værdipapir. Her sælger du et papir du ikke ejer, og får den direkte modsatte pengestrøm. Du får penge ved kontraktindgåelse, skal betale ved udbytter og levere papiret tilbage ved aftaleslut. Her er du så nødt til at gå ud og købe papiret for at levere tilbage til den oprindelige ejer. Ved at gå kort får du altså penge her og nu til at øge din investering.

Risiko

Den finansielle risiko ved at investere bliver naturligvis større hvis gearing er involveret. Hvis du ikke er i stand til at betale rente på dit lån eller margin på dine derivater, foreligger misligeholdelse og opsigelse af lån/position er en reel mulighed.

Der er naturligvis også risiko ved at investere ren egenkapital, men samme finansieringsrisiko som ved gearing findes ikke. Derved er risikoen ikke elimineret men mindre.

Tilsvarende er det potentielle afkast større ved gearing fordi der kan foretages større investeringer, og prisen ved lån eller derivater ligger fast, så når de er betalt vil al afkast herudover være ren profit.

Grafen nedenunder viser afkastpotentiale for en ren egenkapital investering (blå streg), og en med 50% egenkapital og 50% fremmedkapital (lån). Som det ses bliver fortjenesten dobbelt stort med fremmekapital hvis afkastet er positivt. Men er afkastet negativt bliver tabet også tilsvarende dobbelt så stort.

Billede af finansiel gearing

At geare giver altså en masse muligheder for at øge dine investeringer og dit afkast, men det skaber også øget risiko, så vær forsigtig med det, og lær din risiko at kende inden du begynder at investere.

Læs også: Valutaomregner og Aktiekurser

Del: