Pension 2017 – Få den bedste pensionsopsparing til mine pensioner

Alt for få danskere har fokus på deres pensionsopsparing, og har en samlet oversigt over deres pensioner, selvom det for de fleste kommer til at udgøre størstedelen af finansieringen af deres otium. Læs videre her hvis du ønsker dig den bedste pensionsopsparing til mine pensioner, og få testet din pension.

Hvis dit og din arbejdsgivers samlede bidrag til pensionen er 3.000 kroner per måned i 40 år med et årligt afkast på 8 %,et forvaltningsgebyr på 1 % af den samlede formue og en beskatning af afkastet på 15,3 %, vil din samlede pensionsopsparing være på over 5 millioner kroner før skat til dit otium når pensionsalderen nås. Skatten der skal betales af dette opsparede beløb afhænger af hvilket pensionsopsparing der er valgt. Så selvom pensionen for mange ligger langt ude i fremtiden kan det absolut betale sig at bruge lidt tid på din pension, for der kan være rigtig mange penge involveret.

Nedenstående graf viser udviklingen i pensionsopsparingen som beskrevet ovenfor, hvor den røde pind er egen indbetaling, og den blå pind er afkast af opsparingen. Løber fra år 0 til år 40.

Min pension

Da pensionsopsparing er investering kan du med fordel læse mere om investering her.

Denne pensionsoversigt omhandler den almindelige pension du vil have til rådighed når pensionsalderen opnås og dit otium skal begynde. Det omhandler således ikke specielle ordninger som efterløn, førtidspension, invalidepension, børnepension eller deslige.

bedste pensionsopsparing
Nedenfor er en oversigt over ting at være opmærksom på ved de forskellige pensionsformer:

Mine pensioner – Pension overblik 2017:

  Ratepension: Livrente: Alderspension:
Løn: Minimum 342.858 (2017) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Minimum 342.858 (2017) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Til og med topskattegrænsen
Familie: Rater fortsætter til dine begunstigede hvis du dør inden alle rater er udbetalt Forsikring kan tilkøbes for at sikre efterladte  
Folkepension: Modregning Modregning Ingen modregning
Konklusion: God løsning for dig som tjener over 342.858 i 2017 Godt supplement hvis du ønsker at indbetale mere end hvad der kan fratrækkes på en ratepension (53.500 i 2017) God løsning hvis du ikke betaler topskat

Anbefaling om pension – Mine pensioner

Som anbefaling kan man sige at alderspension er det bedste valg indtil du tjener over 342.858 (efter AM-bidrag på 8%). Tjener du mellem 342.858 og topskattegrænsen på 479.600 (efter AM-bidrag) kan alle tre pensionsformer være gode, og du bør vælge efter familieforhold, pension og formueforhold i øvrigt. Bemærk at rate og livrente kan overtages af dine begunstigede, og at alderspensionen ikke modregnes i folkepensionen. Betaler du topskat bør du vælge ratepension til at starte med og supplere med en livrente eller en alderspension hvis du ønsker at indbetale mere end 53.500 kroner årligt i 2017.

Hvis du har dyr gæld bør du dog betale denne af inden du begynder din pensionsopsparing , og det vil også give mening at købe fast ejendom inden du begynder at starte en alderspension, med ikke nødvendigvis før en rate eller livrentepension.

Så længe der er mange år til du skal pensioneres, er det i starten bedst at have høj procent af aktier i din portefølje, og efterhånden som pensionsalderen kommer tættere på, skal du formindske andelen af aktier, og øge andelen af noget mindre risikofyldt som for eksempel obligationer.

Bedste pensionsopsparing af mine pensioner

For at få de bedste pensioner bør du undersøger markedet for hvilke pensionsselskaber der har de laveste administrationsomkostninger, og hvem der historiske har leveret de højeste afkast. Det er også en rigtig god ide at booke et møde med din nuværende eller fremtidige pensionsudbyder om pension. Du kan bruge formularen nederst i denne tekst til dette formål.

mine pensioner

Det danske pensionssystem

I Danmark er pensionssystemet bygget op omkring tre søjler;

 1. folkepension som alle er berettigede til,
 2. supplerende arbejdsmarkedspensioner baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager indbetaler et beløb før skat på arbejdstagerens pensionsopsparing såsom ratepensioner og livrente
 3. supplerende individuelle pensionsopsparinger hvor man selv vælger at spare op af allerede beskattede frie midler såsom alderspension og kapitalpension

Det er de to sidste vi kommer til at fokusere på her.

DERFOR SKAL DU FÅ DIG ET PENSIONSTJEK

Kapitalpension

 • Bliver sædvanligvis udbetalt på en gang og kan blive udbetalt fra den dag du når dit otium, men du kan vente i op til 15 år fra den dag.
 • Fra 2013 er der ikke længere fradrag for indbetalinger på kapitalpensionen.
 • Bliver beskattet med 40 % ved udbetaling.
 • Er for mange blevet konverteret til en alderspension.

Ratepension

 • Bliver udbetalt i rater som for eksempel hver måned i minimum 10 år og maksimalt 25 år.
 • Indbetalingerne på op til 53.500 kroner (2017) kan trækkes fra i skat, men til gengæld bliver udbetalingerne beskattet når du er gået på pension. Grænsen på 53.500 kroner gælder for alle de tidsbegrænsede pensioner du sparer op til, hvilket betyder for ratepensioner og tidsbegrænsede livrenter lagt sammen.
 • Læs mere om ratepension

Livrente, livsvarig pension

 • Udbetaling af et fast beløb hver måned og kan starte nå pensionsalderen nås. Udbetalingen fortsætter resten af livet, men du kan købe forsikringer der sikre dine efterladte dele af eller hele opsparingen, der endnu ikke er blevet udbetalt.
 • Indbetalingerne kan fratrækkes i indkomsten til og med topskatten hvis du selv har oprettet livrenten, ellers er der fuldt fradrag. Der er ikke noget loft over hvor meget du kan indbetale, til gengæld bliver udbetalingerne beskattet som personlig indkomst. Kan du ikke selv bruge fradraget kan din ægtefælle overtage det.
 • Læs mere om livrente

Tidsbegrænset livrente

 • Samme som livrente dog kun i en begrænset periode, istedet for resten af livet som ved livsvarig livrente.

Alderspension

 • Her kan du selv vælge om du ønsker at få alle pengene udbetalt på en gang eller i mindre portioner over op til 15 år, når du vælger at gå på pension.
 • Opsparingen bliver ikke modregnet i folkepension.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne.
 • Du kan indbetale op til 29.600 kroner årligt (2017).
 • Læs mere om alderspension

Folkepension

Udbetales af staten og består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for alle, mens tillægget er afhængig af om hvorvidt man er gift eller samboende. Både grundbeløbet og pensionstillægget er afhængig af indkomst, hvor pensionstillægget reduceres eller forsvinder helt ved høj indkomst (inklusiv heri er andre af mine pensioner eller kapitalindkomst), mens grundbeløbet reduceres ved for høj arbejdsindkomst, hvilket vil sige hvis man stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. Er man ikke tilknyttet arbejdsmarkedet får man hele grundbeløbet uanset formue og private pensionsopsparinger.

Du kan læse mere om folkepension her.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

ATP bliver automatisk trukket af din løn før skat, og hvis du arbejder fuldtid indbetaler du cirka 90 kroner per måned, mens din arbejdsgiver indbetaler 180 kroner. I alt bliver der således indbetalt 270 kroner til pensionen hver måned. Har du arbejdet fuld tid og indbetalt fuldt bidrag på cirka 77.000 over hele dit arbejdsliv, bliver det til en årlig udbetaling på cirka 24.000 kroner resten af livet. Hvis du udsætter udbetalingerne af din ATP bliver disse senere udbetalinger højere.

Du kan ikke indbetale ekstra til den lovpligtige ATP, som dækker over både første og anden søjle i det danske pensionssystem. Du kan få info om din ATP opsparing her

Mine pensioner og pensionsopsparing

Pensionskasserne tilbyder deres medlemmer forskellige former for opsparingsmuligheder. Du har både mulighed for at de suverænt sammensætter din portefølje, eller at du selv er involveret i sammensætningen. Når du selv er involveret får du automatisk mere viden om pension.

Gode råd

Start tidligt med at spare op til pensionen og kig på din pension. Det er en fordel at have viden og overblik over mine pensioner.

Hvis din økonomi er presset, kan det måske betale sig at indbetale mindre ind til din pension i en periode.

Overvej hvad du ønsker at have til rådighed når du er pensionist. og spar op herefter.

Har du fast ejendom eller andre aktiver, kan de også bruges som nedsparing ved pensionering.

Pension fungerer også som forsikring, da du ikke ved hvor gammel du bliver.

Kig på hvor meget pensionsselskaberne tager i administration for din pension.


GRATIS TJEK

Ja, jeg vil gerne kontaktes af en professionel pensionsrådgiver. Gratis og uforpligtende

De fleste danskere kan optimere deres pension for over en halv million kr. Se om du kan:

Jeg giver hermed tilladelse til at jeg må blive kontaktet af APC Forsikringsmæglere A/S

Hvad er APC?