Finansiel økonomisk ordbog – Din hjælp til finansielle termer

Nedenunder kan du finde forklaringer på mange af de klassiske begreber, der hører hjemme i en finansiel økonomisk ordbog.

Finansiel økonomisk ordbog

AfkastFortjeneste fra investeringer, kan opgøres periodisk eller ved afslutningen af investeringen

Aktie:  En andel af ejerskabet af en virksomhed, og betyder at man har ret til indflydelse og part af et potentielt overskud

Amortisering: Afbetaling på et lån

Bear market: Market situation hvor den underliggende trend er nedadgående

Bidragssats: Procentuel betaling til realkreditinstituttet for at yde boligkøbere et lån

Bull market: Market situation hvor den underliggende trend er opadgående

Børs: Certificeret markedsplads til at handle finansielle instrumenter

C20: Indeks over de 20 mest omsatte aktier på børsen i København. Regnes som et vægtet gennemsnit

CFD: Står for Contract for difference og er en variation over gearing/hedging. Det er en terminskontrakt hvor man betaler sin modpart ændringen i værdien på investeringen. Hvis værdien stiger modtager køber penge, hvis værdien falder modtager sælger. Det kræver kun en mindre beløb af investeringen som sikkerhed at købe en CFD, hvorfor der er rig mulighed for gearing ved køb af en sådan.

DAX: Indeks over de 30 mest omsatte aktier på børsen i Frankfurt. Regnes som et vægtet gennemsnit

Derivat: Et finansielt produkt hvor værdien er baseret på et underliggende aktiv

Dow Jones: Indeks bestående af 30 af de største amerikanske virksomheder på børsen i New York. Regnes som et vægtet gennemsnit

ETF: Exchange traded fund er et børsnoteret værdipapir der følger præstationen af et indeks som for eksempel det danske C20 index og har meget lave forvaltningsomkostninger. Er at betragte som en passiv investeringsforening.

Forward: Privat aftale mellem to parter om at handle et prædefineret aktiv til en given pris på et givet fremtidigt tidspunkt. Kan bruges både til hedging og spekulation

FTSE 100: Indeks over de 100 aktier med den største markedsværdi på børsen i London

Future:  En standard kontrakt mellem to parter om at handle et prædefineret aktiv, til en given pris på flere potentielle fremtidige tidspunkter, og indeholder daglig opgørelse af gevinst og tab. Kan bruges både til hedging og spekulation

finansiel økonomisk ordbog

Gearing: Investering for lånte penge

Gå kort: Lån og salg af et finansielt aktiv man ikke ejer med den forventning af det falder i værdi i fremtiden. Også kaldet baisse

Gå lang: Almindelig køb af en finansielt aktiv

Hedging: At afdække sin investering ved at købe et finansielt instrument

Hedgefond: En fond der investerer både langt og kort for derved at afdække risiko

Hovedstol: Det skyldige beløb som låntager optager ved indgåelse af aftale med långiver

Inflation: Løbende værdiforringelse af penges værdi, hvormed samme pengemængde kan købe færre varer

Kapitalfond: Også kaldet private equity, er fonde der investerer i ikke noterede virksomheder, eller køber noterede virksomheder og afnoterer dem. Ofte med formålet at børsnotere og sælge den videre senere

Kursskæring: En af måderne realkreditinstituttet bruger til at tjene penge på foruden bidragssatsen. Når de har solgt obligationerne på boligkøbere vejene og har aftalt en pris med obligationskøber på eksempelvis 100, får boligkøber kun udbetalt 99,50 kroner pr obligation ved en kursskæring på 50 ører

NASDAQ: Virksomhed som driver børser over det meste af verden, ejer blandt andet NASDAQ OMX København, tidligere kendt som Københavns Fondsbørs

Obligation: Et gældsbrev hvor køber låner penge til udsteder mod løbende at modtage renter og ved udløb få det skyldige beløb tilbage

Swap: En finansiel kontrakt hvor to parter aftaler at bytte cash flow, for eksempel en renteswap hvor en af parterne ændrer fra variable til fast rente for herved at fjerne risikoen for rentestigninger

En valutaswap er for eksempel hvis man har optaget et lån i en valuta men finder det mere hensigtsmæssigt at tilbagebetale i en anden valuta. En swap kan både bruges til hedging og til spekulation

Standard and Poor: Amerikansk kreditrating bureau. Bruges af firmaer når de bevæger sig ind på markedet for virksomhedsobligationer. Ratingen er styrende for markedsrenten på obligationerne

ÅOP:  Årlig omkostning i procent. Bliver brugt til at udregne årlige omkostninger ved at optage et lån

Hvis du ønsker at læse mere om investering, kan du finde vores guide her.

Mangler vi nogle ord eller begreber der hører hjemme i en finansiel økonomisk ordbog? Skriv endelig en kommentar og lad os det vide.

Plus500

økonomisk ordbog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

twelve − 6 =