Ratepension eller livrente – Her er hvad du har behov for at vide

Hvad er livrente og ratepension?

Livrente er en ratepension hvor du får udbetalt et fast beløb hver måned som kan starte når pensionsalderen nås. Den fortsætter resten af dit liv, og du kan tilkøbe en forsikring der sikre dine efterladte hele eller dele af pensionen der ikke er nået at blive udbetalt.

En almindelig ratepension bliver ved pensionering udbetalt i rater i minimum 10 år og maksimalt i 25 år. Raterne kan for eksempel blive udbetalt hver måned.

Læs med under billedet hvor vi gennemgår ulemper og fordele de to pensionstyper, og hvordan de kan bruges sammen med andre pensionsopsparinger.

Udbetaling af ratepension

Foregår som nævnt via rater i minimum 10 år og maksimum 25 år.

Udbetaling af livrente

Som nævnt kan der blive udbetalt et fast beløb hver måned når pensionsalderen nås. Udbetalingerne fortsætter resten af dit liv, så du risikerer ikke at løbe tør for penge på en livrente. Heraf navnet.

Arv og død

Hvis du dør inden alle rater er udbetalt bliver de resterende overtaget af dine arvinger. 

Folkepension

Der foretages modregning i din folkepension mens du får udbetalt din ratepension eller livrente. I modsætning hertil findes en alderspension hvor der ikke er modregning.

DERFOR SKAL DU FÅ DIG ET PENSIONSTJEK

Skat og fradrag

Du kan trække indbetalinger på din ratepension på op til 54.700 kroner (2018) årligt fra i skat. Til gengæld bliver du beskattet af udbetalingerne når du går på pension. Fradragsgrænsen på 54.700 kroner gælder for alle rate- og tidsbegrænsede livrenter lagt sammen.

Dine indbetalinger til en livrente kan fratrækkes i din indkomst til og med topskatten hvis du selv har oprettet livrenten, ellers er der fuldt fradrag. Du kan indbetale så meget som du evner og lyster.

Som modsvar til at du får fradrag for dine indbetalinger bliver dine udbetalinger beskattet som personlig indkomst. Og fradraget kan overføres til din ægtefælle hvis du ikke selv bruger det.

Anbefaling

Billede af en ratepension og livrente oversigt

Anbefalingen herfra lyder på at du som minimum skal tjene 350.526 (efter AM-bidrag på 8%) årligt før det kan betale sig med en ratepension. Tjener du herunder kan du ikke bruge det fulde beskæftigelsesfradrag, og bør i stedet starte med at vælge en alderspension.

En livrente er et godt supplement til en ratepension hvis du vælger at indbetale mere end du kan fratrække på din ratepension (54.700 kroner for 2018). 

Hvis der er mere end fem år til du når folkepensionsalderen må du kun indbetale 5.100 kroner på en alderspension. Så ønsker du at indbetale mere er en ratepension et godt valg.

Tjener du mellem 350.526 og topskattegrænsen på 498.900, begge dele efter AM-bidrag, bør det ikke være lønnen der afgør hvilken pensionsform du vælger.

Betaler du topskat bør du starte med en ratepension og supplere med en alderspension eller livrente hvis du indbetaler mere end 54.700 kroner til din pension årligt.

GRATIS TJEK

Ja, jeg vil gerne kontaktes af en professionel pensionsrådgiver. Gratis og uforpligtende.

De fleste danskere kan optimere deres pension for over en halv million kr. Se om du kan:

Jeg giver hermed tilladelse til at jeg må blive kontaktet af APC Forsikringsmæglere A/S

Hvad er APC?