Ratepension eller livrente i 2023 – Alt du har behov for at vide

Hvad er ratepension?

En almindelig ratepension er en pension der ved pensionering bliver udbetalt i rater i minimum 10 år og maksimalt i 30 år. Raterne kan for eksempel blive udbetalt hver måned. Kan også kaldes for en ophørende livrente.

Hvad er livrente?

Livrente er en pension i rater hvor du får udbetalt et fast beløb hver måned som kan starte når pensionsalderen nås. Den fortsætter resten af dit liv, og du kan tilkøbe en forsikring der sikre dine efterladte hele eller dele af pensionen der ikke er nået at blive udbetalt. Kaldes også en livsvarig livrente fordi den i modsætning til en ophørende livrente fortsætter hele livet.

Regler for udbetaling af ratepension

Foregår som nævnt via rater i minimum 10 år og maksimum 30 år.

Udbetaling af livsvarig livrente

Som nævnt kan der blive udbetalt et fast beløb hver måned når pensionsalderen nås. Udbetalingerne fortsætter resten af dit liv, så du risikerer ikke at løbe tør for penge på en livrente. Heraf navnet.

Beskatning af ratepension og livrente

Fradrag for ratepension

Du kan trække indskud på ratepension på op til 55.900 kroner (2019) årligt fra i skat. Til gengæld bliver du beskattet af udbetalingerne når du går på pension. Fradragsgrænsen på 55.900 kroner gælder for alle rate- og tidsbegrænsede livrenter lagt sammen.

Fradrag for livsvarig livrente

Dine indbetalinger til en livrente kan fratrækkes i din indkomst til og med topskatten hvis du selv har oprettet livrenten, ellers er der fuldt fradrag. Du kan indbetale så meget som du evner og lyster.

Skat af ratepension ved udbetaling

Som modsvar til at du får fradrag for dine indbetalinger bliver dine udbetalinger beskattet som personlig indkomst ved udbetaling. Og fradraget kan overføres til din ægtefælle hvis du ikke selv bruger det.

Modregnes ratepension i folkepension?

Ja. Der foretages modregning i din folkepension mens du får udbetalt dine ratepensioner. I modsætning hertil findes en alderspension hvor der ikke er modregning.

Ratepension ved dødsfald

Hvis du dør inden alle rater er udbetalt bliver de resterende overtaget af dine arvinger. Hvis du dør inden du har nået pensionsalderen kan den udbetales enten som en engangssum mod en betaling af 40%, eller som rater.

Udbetaling af ratepension før tid

Hvis du får udbetalt en af dine ratepensioner før pensionsalderen er nået skal du betale en afgift til staten på 60%. Undtagelsen hertil er hvis ratepensionen udbetales som følge af invaliditet.

Ratepension eller aldersopsparing – Anbefaling

Herunder i tabellen kan du se hvordan du bedst udnytter reglerne til at sætte din pension sammen:

Ratepension: Livrente: Alderspension:
Løn: Helst mindst 428.169 (2023) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Minimum 428.169 (2023) for at få højest muligt beskæftigelsesfradrag Til og med topskattegrænsen
Familie Rater fortsætter til dine begunstigede hvis du dør inden alle rater er udbetalt Forsikring kan tilkøbes for at sikre efterladte
Folkepension: Modregning Modregning Ingen modregning
Konklusion: God løsning for dig som ønsker at betale mere ind til pension end du må på din aldersopsparing Godt supplement hvis du ønsker at indbetale mere end hvad der kan fratrækkes på en ratepension (60.900 i 2023) God løsning hvis du ikke betaler topskat