Beskatning af udenlandsk ejendom i 2018 – Skat af bolig i udlandet

Sidst opdateret 9. Marts 2018

I Danmark findes der to forskellige former for ejendomsskat. Ejendomsskat (grundskyld) som betales til kommunen via girokort og ejendomsværdiskat som betales til staten over indkomstsskatten. Dansk beskatning af udenlandsk ejendom sker kun ved ejendomsværdiskatten, da ejendommen jo ikke kan ligge i en dansk kommune. Så skat af bolig i udlandet bliver lempeligere beskattet af det danske skattevæsen end en bolig i Danmark. Det er jo også kun naturligt hvis en fast ejendom ligger i et andet land.

Billede af udenlandsk ejendom

Beskatning af udenlandsk ejendom

Ejendomsværdiskatten er 1 % af værdien op til 3.040.000 kroner, og 3% af værdien over 3.040.000 kroner. Så hvis værdien er under 3.040.000 kroner, skal du betale 1% i skat. Er værdien over, skal du betale 1% af de første 3.040.000 kroner og 3% af al værdi over.

Værdien beregnes efter danske regler hvis der findes en offentlig vurdering af ejendommen der kan sidestilles med danske regler. Hvis en sådan findes vil du blive beskattet af den laveste af følgende værdier:

  • Per 1. Oktober for indkomståret
  • Per 1. Januar for 2001 plus 5 procent
  • Per 1. Januar for 2002

Hvis ejendommen udelukkende er udlejet bliver du ikke ejendomsværdibeskattet i Danmark, men du skal til gengæld betale skat af et eventuelt overskud.

Afhængig af landet hvor ejendommen ligger er der mulighed for lempelse eller frafaldelse af ejendomsværdiskat og overskudsskat.

Salg af bolig i udlandet

Hvis ejendommen helt eller delvist er blevet brugt i privat øjemed vil der som ved en dansk ejendom ikke skulle betales skat af en eventuel gevinst. Hvis den derimod ikke er blevet brugt i privat øjemed bliver du kapitalgevinstbeskattet.

Afhængig af landet hvor ejendommen ligger er der mulighed for lempelse eller frafaldelse af gevinstbeskatningen.

Lempelse for udenlandsk skat

Du kan få nedslag for den ejendomsværdiskat, overskudsskat og gevinstskat du har betalt i udlandet. Afhængig af landet hvor ejendommen er beliggende vil dobbeltbeskatningsoverenskomsten eller national dansk ret bestemme lempelsen.

Hvis vi tager en ejendom i Tyskland vil den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst være gældende. Dette betyder helt konkret at der skal betales tysk ejendomskat (Grunsteuer) og ejendomsværdiskat i Danmark da denne ikke findes i Tyskland. Men ejendomsværdiskat skal som allerede nævnt ikke betales hvis ejendommen udelukkende er udlejet. Her er der altså ingen lempelse.

Sælges ejendommen indenfor 10 år skal der betales tysk kapitalgevinstskat, men for private er en eventuel gevinst skattefri efter minimum 10 års ejerskab. Selskaber skal dog altid betale kapitalgevinst skat.

Hvis den tyske ejendom er udlejet skal der svares tysk skat af et eventuelt overskud heraf.

I den dansk-tyske overenskomst er grundprincippet at kapitalgevinstskat og overskudsskat kun skal betales i det land hvor ejendommen er beliggende.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS