Derivat i 2018 – Hvad er finansielle derivater og hvordan de bruges?

Indenfor økonomi er et derivat et finansielt produkt der er afledt af et underliggende aktiv. Aftaler omkring finansielle derivater er opbygget omkring en fremtidig leverance af en ydelse på et bestemt tidspunkt. Det kan både være et værdipapir eller en fysisk ting, og den fremtidige værdi afhænger af det underliggende aktiv.

Derivat betydning – Hvordan bruges et derivat?

Det er lettere at forstå derivater med et eksempel. Derivater stammer oprindeligt fra landbruget, så lad os tage et landbrugseksempel. Vi forestiller os en landmand som skal til at så sin mark med korn. Så kan han enten vælge at sælge kornet efter høsten til den på tidspunktet gældende markedspris. Heri ligger der den risiko at landmanden ikke hvad han kan sælge sit korn til når han sår.

En anden mulighed er at indgå en finansielt derivataftale. Vores landmand går derfor til en finansiel markedsplads hvor sådanne derivater handles. Her indgå han en aftale med en uspecificeret tredjepart om at købe kornet til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Det koster selvfølgelig penge, men fjerner usikkerheden omkring fremtid pris.

Sædvanligvis vil man ikke handle det underliggende aktiv, men vores landmand vil modtage forskellen mellem derivatprisen og markedsprisen på kornet. For eksempel; det er i aftalen bestemt at kornet kan sælge til 100 kroner pr ton, mens markedsprisen ender på 90 kroner. Vores landmand vil nu ved det aftalte tidspunkt modtage forskellen på 10 kroner. Tilsvarende kunne prisen have været højere end aftaleprisen og vores landmand skulle da betale forskellen til aftalepartner.

Så mens risikoen for en lavere pris bliver afdækket af landmanden, mister han også muligheden for at tjene penge på en højere markedspris.

Billede af et derivat og finansielle derivater

Risikoafdækning vs spekulation ved finansielle derivater

Mens derivater oprindeligt er udviklet med risikoafdækning for øje, indbyder derivater også kraftigt til spekulation. På samme måde som man kan eje det underliggende aktiv og købe et derivat for at afdække ens fremtidige prisrisiko, kan man også købe et derivat uden at eje det underliggende aktiv.

Hvis man køber et derivat uden at have det underliggende aktiv bevæger vi os over i rendyrket spekulation. Eftersom der kun er en mindre transaktionsomkostning forbundet med at købe finansielle derivater, vil man kunne købe derivater med et langt højere antal underliggende aktier end antal aktier man kan købe. Hermed kan man tjene det samme som hvis man rent faktisk købte aktierne, men man kan også let tabe hele sin investering. Derivater bruges hermed som gearing af din portefølje.

Man bruger gerne udtrykkene i pengene (in-the-money) og ude af pengene (out-of-the-money) ved derivater. I pengene betyder at derivatet er penge værd, men ude af pengene betyder at det ikke er penge værd.

Læs også: Valutaomregner og Daytrading

Del: