Derivater – Her lærer du alt om hvad et finansielt derivat er

Hvad er derivater?

Indenfor økonomi er et derivat en kontrakt baseret på et underliggende aktiv. Det vil sige for eksempel sige at et finansielt derivat kan have en aktie eller et aktieindeks som underliggende aktiv. Værdien af derivatet afhænger således af værdien af denne aktie.

Det underliggende aktiv kan i teorien være hvad som helst, men det er oftest aktier, obligationer, valuta eller råvarer.

Det kan bruges til flere forskellige ting. Hvis du ejer det underliggende aktiv kan du købe et derivat for at afdække din risiko for værdifald. For virksomheder der er afhængige af køb af salg af råvarer er det meget anvendt.

Det kan også anvendes uden at køber eller sælger er involveret i det underliggende aktiv. I givet fald er det rendyrket spekulation og meget risikofyldt.

Eksempler på derivater

For aktier er det tilhørende derivat gerne en option eller en future. For valuta og råvarer vil det som oftest være en swap, forward eller en future.

For en landmand der skal til at så korn kan det være meget værdifuldt allerede ved såningen med sikkerhed at vide hvad han kan sælge sit korn til. Det kan komme til at vide hvis har køber en future der garanterer ham en fast pris for kornet på et allerede fastsat tidspunkt.

På samme måde er det overordentligt brugbart for et rederi at kende dets fremtidige omkostninger kan bunker (brændstof) når det skal investere i nye skibe eller planlægge ruter og anvendelse af deres skibe.

Værdiansættelse af et finansielt derivat

Prisfastsættelsen af et derivat er meget teknisk men kan for de børshandlede aflæses af markedsværdien. Værdien af derivatet er nødvendig at kende da det skal regnskabsføres for virksomheder.

Er der tale om et derivat der ikke er børsnoteret med et OTC (over-the-counter) produkt kan en no-arbitrage udregning anvendes til værdiansættelse.

Risiko ved et finansielt derivat

Det store dilemma ved finansielle derivater er at de både kan bruges til at afdække risiko, men at de også kan anvendes til voldsom risikofyldt spekulation.

Ejes som nævnt det underliggende aktiv kan det være en meget brugbar risikoafdækning, hvorimod hvis det ikke ejes er der tale om at købe finansielle kontrakt med store udsving og muligheder for både store afkast og tab.

Finansielt derivat