Nye kviklån i 2019 – Hurtig udbetaling – Lån penge nu

Stor oversigt over nye kviklån 2019, så du kan vælge det bedste lån. Lån penge nu.

Hvad er et lån?

Indholdsfortegnelse

Et lån er en aftale mellem en låntager (debitor) og en långiver(kreditor). Kreditor stiller som følge af en aftale et pengebeløb eller en genstand til rådighed for debitor. Debitor er herefter forpligtet til at levere pengene eller genstanden tilbage på et senere tidspunkt.

Hvad der er det bedste lån til dig kommer i høj grad på din nuværende situation og hvad du skal bruge pengene til.

Lån og kredit

Kredit er et beløb der stilles til rådighed for dig i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være en bank eller en finansiel institution der stiller et pengebeløb til din rådighed.

Det kan også være en forretning der sælger dig en vare eller ydelse uden at du behøver at betale med det samme.

Fælles for begge situationer er at du kommer til at skylde penge væk. I den første situation har du et kreditlån, i den anden har du en kredit.

Her gennemgår vi alle låneformer og fordele og ulemper ved hvert enkelt. Vi har delt det i lån med sikkerhed og lån uden sikkerhed. Vi starter med at kigge på lån med sikkerhed.

Lån med sikkerhed

Lad os nu kigge nærmere på hvilke lånetyper med sikkerhed der findes. Et lån med sikkerhed defineres ved at låneudbyderen har pant i en specifik af dine værdigenstande. Det mest klassiske er fast ejendom, hvor låneudbyder har pant i ejendommen ved et realkreditlån.

Lad os kigge nærmere på lån til hus og i ejendomme.

Lån i ejendomme

Som udgangspunkt kan 80% af købsprisen af en ejerbolig finansieres med et realkreditlån, 15% kan lånes i banken mens de sidste 5% skal lægges kontant.

Realkreditlån er i særklasse den billigst mulige lånetype så længe vi ikke taler om specielle ting som familielån og den slags.

Realkreditlån kommer både som fastforrentede lån og med variabel rente. Og de kommer med og uden afdrag. Og det er både det billigste lån med fast rente og med variabelt rente.

Boliglån

Derudover kan du i banken få finansieret 15% af købsprisen med et boliglån. Et boliglån i banken kan strutureres på mange forskellige måder.

For eksempel som et almindeligt banklån med faste renter og afdrag eller som en boligkredit som er en art billig kassekredit. Det vil sige et fleksibelt lån som du kan betale tilbage som du selv ønsker. Det er en stående kredit som til forskel fra en almindelig kassekredit dog har en udløbsdato.

Men indtil udløbsdatoen kan du bruge kreditten som du ønsker. Så hvis du har betalt noget af lånet tilbage, har du pludselig en billig kredit. Det er nok den laveste rente på en kassekredit du har mulighed for at få.

Du kan i det hele taget få meget billige lån til bolig i Danmark.

Lån i friværdien

Når det nu er konstateret at realkreditlån er det billigste lån i Danmark, betyder det også at det til tider kan betale sig at låne penge i sin friværdi. Hvilket også ofte sker.

Friværdi er forskellen mellem boligens værdi og hvor mange penge der skyldes i den.

For at det kan betale sig skal lånet være af en vis størrelse fordi der er visse gebyromkostninger ved et realkreditlån.

Størrelsen på lånet skal være på minimum 100.000 kroner før det kan betale sig.

Kursen på realkreditlån

Et realkreditlån bliver udstedt som en obligation hvorfor vi må kigge på kursen på de underliggende obligationer.

Ligegyldigt hvad skal der når obligationen og dermed lånet løber ud betales kurs pari tilbage. og pari er næsten altid 100.

Så hvis kursen er under 100 vil du får mindre udbetalt som låntager. Så kursen skal ikke være meget lavere end 100 før lånet bliver mindre attraktivt.

Lån penge med kautionist

Kaution er en sikkerhed en person stiller for at betale gælden hvis låntager ikke selv kan.

Så hvis banken eller en anden låneudbyder er i tvivl om hvorvidt lånet vil blive betalt tilbage kan de kræve at låntager stiller med en kautionist.

Det bliver især anvendt indenfor boligfinansiering.

Lån til andelsbolig

En andelsbolig kan ikke finansieres med et realkreditlån som en ejerbolig kan. Men der er stadig en høj grad af sikkerhed i boligen, så bankerne er villige til at låne dig penge med fordelagtige betingelser hvis du skal købe en andelsbolig.

Lån til sommerhus

Du kan godt låne penge til køb af et sommerhus med et realkreditlån, men du kan kun låne op til 60% af værdien med et realkreditlån. Så her skal du enten komme med en større egenbetaling eller have et større banklån.

Lån penge til indskud

Hvis du skal flytte i lejebolig skal du næsten altid betale tre måneders husleje i forskud og til tider også et depositum. Dette forskud bliver også kaldt et indskud.

Lån penge af kommunen

Hvis du er økonomisk presset stiller nogle kommuner et lån til indskud til rådighed for visse borgere.

Ellers er der ofte mulighed for at låne pengene i banken, da et indskud til en bolig indeholder en vis grad af sikkerhed for at du får dine penge tilbage.

Pantebrev

Et pantebrev kommer i fire forskellige former;

 1. Realkreditpantebrev bruges ved udstedelse af et realkreditlån og giver realkreditinstituttet sikkerhed i den faste ejendom.
 2. Sælgerpantebrev bliver oprettet hvis køberen af den faste ejendom ikke kan skaffe penge til købet og må låne penge af sælger. På denne måde ender sælger med at have pant i den handlede ejendom.
 3. Ejerpantebrev bliver oprettet af ejeren af et aktiv, og kan herefter bruges som sikkerhedsstillelse for et lån. På denne måde kan ejeren af en fast ejendom bruge ejendom som sikkerhed for et lån.
 4. Skadesløsbrev kan bruges når størrelsen af gælden ikke er fast. Det kan for eksempel være ved en kassekredit.

Lån penge til bil

Ved et billån er der sikkerhed for lånet i bilen, men da bilen løbende mister værdi bliver sikkerheden for långiver selvsagt dårligere med tiden.

Bil leasing er en anden måde at finansiere et køb på, i dette konkrete tilfælde naturligvis en bil. Som oftest betaler du et opstartsbeløb når aftalen bliver indgået. Herefter betaler du et månedligt leasing beløb.

Hvis du godt kan lide at skifte bil ofte kan leasing være en udmærket løsning. Ved aftaleslut har du mulighed for at aflevere bilen tilbage til leasingselskabet, og gå ud og lease en anden. Du har ikke noget besvær eller nogen risiko ved at skulle ud og sælge en brugt bil. Ved leasing er det også leasingselskabet der står for reparationer af bilen. Så hvis du ikke har lyst til at påtage dig den risiko er leasing en mulighed. Og du slipper også for at låne penge.

Står valget mellem køb eller leasing af bil, skal du grundlæggende vurdere følgende parametre;

 1. Hvor længe du planlægger at beholde bilen, og hvad den kan sælges for når du skal have ny bil?
 2. Hvilke ÅOP kan du låne til ved køb af bil? Kan du låne gennem realkreditten fordi du har friværdi, kan du få et meget billigt lån med lav rente.
 3. Hvor mange og hvor dyre reparation kan du holde til ved ejerskab af en bil?

Lån penge som studerende

I Danmark findes der billige statslån til studerende som hedder SU-lån. Det er rigtig billige lån, men de er ikke særlig fleksible.

Det er en månedsbaseret lånemulighed hvor du låner et fast beløb hver måned, som du har mulighed for at vælge til eller fra på månedsbasis.

Men ellers er der ingen tilretningsmuligheder. Så hvis der er en enkelt måned eller to med højere udgifter kan et online lån være et godt supplement.

SU-lån renter

Renterne på et SU-lån er lave og på 4% mens du stadig studerer. Når du er færdig med din uddannelse ændrer renterne sig til diskontoen plus et tillæg.

Diskontoen er en af Nationalbankens fire styrende renter, og bliver sædvanligvis brugt som udgangspunkt for renteudviklingen i Danmark.

SU-lån tilbagebetaling

Du skal først betale dit SU-lån tilbage året efter du er færdig med din uddannelse.

Herefter vil du hver måned skulle tilbagebetale et fast beløb indtil du har tilbagebetalt hele lånet.

Lån til unge

Hvis vi ser bort fra SU-lån som er lavet specifikt til studerende, findes der ikke umiddelbart specifikt designede lån til unge under 25 år.

Men hvor unge mennesker måske ikke har så mange aktiver eller indtægter der kan stille som sikkerhed for gæld i, har de den store fordel at de har mange år til at tjene penge og tilbagebetale eventuelle lånte penge.

Lån til pensionister

Med pensionister forholder det sig lige modsat de unge. De kan have opsparing og endda friværdi i fast ejendom, men til gengæld har de ingen fremtidig arbejdsindkomst.

Så eventuel gæld skal optages mod sikkerhed i fast ejendom, fremtidige pensionsudbetalinger eller anden opsparing.

Lån til virksomhed

Et erhvervslån eller et virksomhedslån bliver udstedt til et firma og ikke en privatperson.

Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab vil ejerne hæfte personligt for lånet. Det betyder at hvis virksomheden ikke kan betale er ejerne forpligtet til at betale gælden.

Hvis det derimod drejer sig om et kapitalselskab som et aktieselskab, anpartselskab eller iværksætterselskab hæfter ejerne ikke personligt.

Lån penge til dit firma

Der findes flere låneudbydere der har specialiserede sig i at låne penge til virksomheder på forskellige stadier.

Det gælder både hvis virksomheden er helt nystartet eller har brug for kapital til at vækste eller udvide til udlandet.

Hvad er et swap lån?

Et swap lån foregår på den måde at dig og din modpart bytter renter for jeres respektive gæld.

Sædvanligvis foregår det med en bank eller en børsmægler som din direkte modpart.

Hvis du for eksempel har et realkreditlån med variable rente og gerne vil ændre til en fastforrentet rente uden at optage et nyt realkreditlån, kan dette foregår via en renteswap.

Lån penge i udlandet med dansk CPR

Der er ikke noget til hinder for at låne penge i udlandet selvom du er bosat i Danmark. Men det øger selvfølgelig kompleksiteten at låne i et andet land både administrativt og i forhold til valutaændringer.

Lad os derfor lige gennemgå to eksempler omkring at låne penge i henholdsvis Sverige og Schweiz.

Lån penge i Sverige

At låne penge i et andet land, for eksempel Sverige, giver kun mening hvis det er med hensigten at investere i dette land. Kan for eksempel være køb af fast ejendom eller en lokal virksomhed.

Men bare fordi ejendommen eller virksomheden ligger i et andet land, kan det i mange tilfælde stadig godt betale sig at låne pengene hertil i Danmark. Årsagen er blandt andet at din kredithistorie er veldokumenteret her til lands, og at vi har rigtig gode lånemuligheder med vores realkreditlån hvis der er tale om fast ejendom.

Men du kan også få billige lån i Sverige til finansiering af bolig.

Lån penge i Schweiz

I årene efter finanskrisen havde flere held med at låne penge i Schweiz fordi der var lavere rente end i Danmark. Og da den schweiziske franc og den danske krone begge førte fastkurspolitik med euroen skulle valutarisikoen herved ikke eksistere.

Desværre for denne teori valgte den schweiziske centralbank at droppe fastkurspolitikken med euroen og den schweiziske franc steg meget i forhold til både euroen og kronen.

Det kom til at betyde at gæld optaget af danskere i Schweiz lige pludselig var meget højere i danske kroner grundet valutastigningen for francen.

Lån penge til bolig i udlandet

Som de to eksempler ovenfor viser os er det grunden til et lån i udlandet der styrer om det er en god ide.

Hvis det er for at købe bolig i et andet land, kan det sagtens være en god ide. Lokale låneudbydere vil have langt bedre viden og forståelse af det lokale boligmarkedet og reglerne herfor.

Nu hvor vi gennemgå lån med sikkerhed, begynder vi nu at kigge nærmere på lån uden sikkerhed.

Lån penge uden sikkerhed

At et lån er uden sikkerhed betyder at du ikke skal stille en værdigenstand som pant for at kunne få lånet. Låneudbyderen har altså ingen sikkerhed i en specifikt genstand, men kun i din økonomi generelt.

Det gør det meget lettere at udstede lånet og kan udbetales meget hurtigere. Men er ofte dyrere.

Lån penge i banken

Det kan være ganske vanskeligt at sammenligne priser og produkter hos forskellige banker. En væsentlig årsag hertil er at de ikke har standardpriser men tilbyder deres kunder individuelle priser og løsninger. Så det kan tit betale sig at forhandle med sin bank.

Forbrugslån

Et forbrugslån er kort fortalt penge til forbrug. Og da forbrug unægteligt kan dække over mange ting, er der frit valg til at bruge pengene som du selv ønsker.

Et forbrugslån kan blive optaget flere forskellige steder. Det klassiske er nede i banken, men efterhånden er der kommet rigtig mange muligheder på internettet hvor du også kan optage et forbrugslån.

Kreditkort

Et kreditkort er både et betalingskort og kortfristet gæld.

Et almindeligt dankort er derimod et debetkort hvor forbruget bliver trukket på din konto med det samme. Et kreditkort har i stedet for en indbygget kredit fordi hele månedens forbrug kun bliver trukket en gang. Derved får du som minimum kredit indtil starten af næste måned.

Hvad er en kassekredit?

Det er et stående lån hvor du som låntager har mulighed for at trække op til en aftalt maksimum. Men du betaler kun for den del af lånet du faktisk anvender og du har ikke nogen fast afbetalingsprofil.

En kassekredit har den fordel i forhold til andre privatlån at du som nævnt kun skal betale for den del du bruger.

Lån penge udenom banken – Lån penge på nettet

Lån på nettet findes i mange forskellige afskygninger, så lad os kigge nærmere på de forskellige muligheder.

Hvad er et kviklån?

Definitionen af et kviklån er ikke krystalklar, men det er ofte en betegnelse for et lån uden sikkerhed på mellem 100 og 100.000 kroner som kan optages online og bliver udbetalt meget hurtigt. Og der er ingen krav til hvad du bruger pengene på.

Nye lån online

Der er kommet, og der kommer hele tiden, nye online lån. Der kommer både nye låneudbydere med i forvejen kendte produkter, og der kommer udbydere med løsninger, produkter vi ikke før har set i Danmark.

Lån penge nu og her

Hele formålet med et kviklån er at du kan få et lån hurtigt og enkelt. Alt hvad der kræves er at du vælger dig et eller flere kviklån og ansøger om det/dem. Hvis du bliver godkendt kan du have pengene på din konto inden for en dag.

Kviklån hurtig udbetaling

For visse kviklån kan du have pengene indenfor en time, og for andre går der en dag eller et par dage.

Så der er masser af muligheder for at få et lån med hurtig udbetaling.

Kviklån udbetaling weekend

Du kan sagtens ansøge om og få udbetalt et hurtigt lån selvom det er weekend eller helligdag. Og det kan du fordi langt det meste foregår elektronisk i disse tider.

Kviklån 48 timer

For at beskytte forbrugerne blev der i 2017 indført en regel om 48 timers betænkningstid for et kviklån. Det betød at lånet først må bliver udbetalt efter 48 timer og at låntager kunne fortryde lånet i denne periode.

Men hvis lånet bliver udformet som en kassekredit gælder de 48 timer ikke.

Så det er stadig muligt for dig at få et hurtigt lån med straks udbetaling.

Hvad er en kreditvurdering?

En kreditvurdering er grundlæggende den proces der skal vise om du er kreditværdig. At være kreditværdig er et udtryk for om du evner at tilbagebetale dine lån.

I kreditvurderingen heraf indgår der flere forskellige faktorer;

 • Luft i økonomien, er dine indtægter større end dine udgifter
 • Betaler du dine regninger til tiden
 • Har du tidligere tilbagebetalt dine lån til fulde og til tiden

Så jo bedre kreditvurdering du kan få, jo billigere et lån kan du få.

Hvad koster et kviklån?

Renterne på kviklån kan variere fra et par procent og op til langt over 100 procent. Men det kommer både an på din personlige økonomi og de generelle vilkår i låneaftalen.

Når omkostningerne varierer så meget er det ekstra vigtigt at du er meget opmærksom når du vælger dig et online lån.

De dyreste kviklån på markedet kan sagtens have en ÅOP på langt over 100%, så gør dig selv den tjeneste og undersøg markedet grundigt inden du vælger dit kviklån.

Skatter og fradrag

Dine udgifter til dit lån, det vil sige ÅOP, får du fradrag for så det påvirker din skattebetaling i positiv retning. Du kan trække dine udgifter fra i din kommuneskat og i dit sundhedsbidrag, så skattevæsenet betaler omkring en tredjedel af dine omkostninger. Den specifikke procentsats afhænger af skatten i den kommune du bor i

Processen for at få et kviklån

Ofte tager det ikke mere end et par minutter efter du har ansøgt for at blive godkendt, og afhængig af låneudbyderen kan udbetaling af pengene ske samme dag.

Når du har ansøgt om et lån bliver din økonomi vurderet af udbyder og baseret på den bliver du tilsendt et lånetilbud. Dette tilbud er uforpligtende og det står dig frit for at acceptere eller afvise det.

Dine omkostninger til lånet afhænger af din økonomi, så du kender ikke den endelige ÅOP før du har ansøgt om, og er blevet godkendt til lånet.

Husk at læse tilbuddet grundigt igennem.

Ansøg gerne om mere end et enkelt lån

Da du ikke kender de endelige kreditomkostninger på forhånd kan det være en udmærket ide at ansøge om mere end et enkelt kviklån.

Ansøg om lån

Når du har udvalgt dig dit nye lån er det bare at udfylde de påkrævede oplysninger på långivers hjemmeside.

Herefter vil du først modtage en godkendelse og derefter få tilsendt et lånetilbud. Her skal du især være opmærksom på om lånebeløb er korrekt, hvor meget du skal tilbagebetale hver måned og hvad ÅOP er endt på.

Du skal bruge dit NemID til at godkende lånetilbuddet. Og når du har godkendt tilbuddet har du optaget et lån og får pengene overført til din konto.

Fordele og ulemper ved kviklån

Fordele:

 • Som nævnt er det let at få et kviklån. Alt du skal bruge er adgang til internet og dit NemID ved hånden. Så kan du ansøge, få svar indenfor en time og have pengene senest et par dage senere.
 • Låneudbyderne stiller ingen krav om hvad du vælger at bruge pengene til. Så du vælger selv om du skal have en ny computer, en ny mobiltelefon eller ny rejse.
 • Du har 100 procent fleksibilitet til at ansøge om lånet når det passer dig bedst. Du behøver med andre ord ikke at booke et møde med banken, tage pænt tøj på og tale om budgetter og hvad banker ellers godt kan lide at tale om.
 • Det er uden diskussion de nemmeste lån der er rådighed på markedet i øjeblikket.

Ulemper ved kviklån:

 • Når der er fordele forbundet med noget er der som regel også ulemper herved. Den vigtigste er selvfølgelig at pengene skal betales tilbage. Det er ret oplagt. Så din økonomi skal derfor være solid nok til dette.
 • Renterne og gebyrerne (ÅOP) for kviklån uden sikkerhed kan være højere end for andre lånemuligheder.

Billigste kviklån

Nye lån på nettet 2019

Der er kommet mange nye kviklån de senere par år, så det kan være tidskrævende selv at danne dig et overblik over kviklån og finde det rigtige hurtig lån på nettet.

Heldigvis har de mange nye låneudbydere også betydet at konkurrencen er steget. Og det er jo oftest til fordel for forbrugerne. Og det har aldrig været nemmere at få et helt nyt lån.

Så det er både en fordel og en risiko for forbrugerne at vi har fået så nemme kviklån.

Der er mange parametre at være opmærksom på når du skal finde det bedste og billigste kviklån.

 • Lånebeløb er i sagens natur et af de allervigtigste parametre.
 • Afbetalingsperiode er også vigtigt at være opmærksom på. Med andre ord, hvornår skal du betale lånet tilbage, og hvor hurtigt.
 • Omkostningerne som ÅOP og rente.

Hvorfor et kviklån?

Et kviklån har især den fordel at du får mulighed for at købe noget med det samme som du måske ellers ikke ville kunne. Hvis du for eksempel får en uforudset regning til tandlæge kan det være den eneste løsning.

Ellers hvis du som studerende er nødt til at købe en dyr bog til et nyt semesterfag. Eller det kan være den store drøm om en fantastisk rejseoplevelse.

I det hele taget indenfor kategorien uforudsete udgifter kan et kviklån være en af de eneste løsninger. Især fordi det giver muligheden for at låne penge hurtigt.

Er der alternativer til kviklån?

Ja der findes flere forskellige. Et lån i banken eller en kassekredit kan bruges på samme måde som et kviklån.

Ellers findes der andre online lånemuligheder der adskiller sig fra kviklån på forskellig vis.

Hvis et lån er fra 100 og op til 10.000 kroner bliver de sædvanligvis kaldt minilån eller mikrolån.

Hvis beløbet er større og specifik målrettet til forbrug kaldes de naturligt nok forbrugslån.

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Det er meget forskelligt for kviklån. Fra helt ned til en måned og op til 15 år. Det kommer an på beløbets størrelse og de enkelte låneudbyders forretningsmodel.

Ligesom med omkostningerne er det vigtigt at være meget opmærksom på tilbagebetalingsperioden.

Krav for at kunne få et hurtigt lån

Udbyderne af hurtige lån har forskellige krav til dig som låntager for at ville godkende dig.

Det kan være en minimumsalder, krav om fast indtægt eller at du skal være dansk statsborger. På udbydernes hjemmesider kan du se eksempler på dine samlede kreditomkostninger ved at optage et lån hos dem.

Disse eksempler er ofte interaktive, så du kan justere beløb og tilbagebetalingsperiode, og se hvad din månedlige ydelse kommer til at ligge på med den optimale kreditvurdering.

Kviklån til studerende

Et kviklån kan til tider være et supplement til et SU-lån som er specifikt lavet til studerende. Men SU-lån kommer månedligt og er på et fast beløb, så hvis der en måned er påkrævet flere penge til bøger for eksempel, kan et kviklån sagtens være en løsning.

Der findes ikke specifikke kviklån til studerende, men som studerende har du en klar forventning om en markant lønstigning når din uddannelse er slut.

Derfor kan studerende nemt få et kviklån. Låneudbydere forventer at der i fremtiden er råderum nok i økonomien til at tilbagebetale lånet inklusiv renter.

Så det er ikke fordi unge og kviklån er en kombination dømt til at mislykkedes, men det er som ung vigtigt at være påpasselig med lån og sin økonomi i det hele taget. Men det gælder i virkeligheden for alle aldersgrupper.

Nye kviklån rentefrit

Der bliver til tider annonceret med rentefrie lån som for eksempel et kviklån uden rente. Men her er det vigtigt at understrege at du ikke får et kviklån gratis selvom der er tale om et rentefrit kviklån. Der er nemlig andre omkostninger forbundet med et lån end kun rente.

Det kan være stiftelse, administration og andre slags gebyrer. Derfor findes ÅOP som tager højde for alle omkostninger ved et lån. Og det er også derfor du skal bruge ÅOP hvis du er på jagt efter det billigste kviklån.

Lån penge på mobilen

For et par år siden var SMS-lån og mobillån noget du kunne få ved udelukkende at sende en SMS. Sådan er det ikke mere. Og heldigvis for det.

Beløbene der blev lånt var sjældent mere end 2-3.000 kroner og fordi det var så let, blev der udlånt mange penge der senere blev fortrudt og ikke tilbagebetalt.

Så dem der rent faktisk betalte pengene tilbage, fik også lov til at betale for dem der ikke gjorde.

Og mange unge især fik lånt penge de ellers ikke ville have gjort eller burde have gjort.

Mikrolån og minilån

Betegnelsen minilån og mikrolån bliver også brugt om små lån til opstart af virksomheder i forskellige udviklingsøkonomier. Her kan lånes helt ned til få hundrede kroner som for eksempel kan bruges til at starte en lille købmandsforretning eller mindre produktionsenhed. En meget lille produktionsenhed.

Saml dine lån

Hvis du har mere forskellig dyr gæld kan det være mange penge at spare ved at samle den til et enkelt samlelån.

Hvis det gøres rigtigt kan du spare mange penge ved at få lavere renter og ved kun at skulle betale gebyrer et sted.

Og det er naturligvis også væsentlig lettere at overskue et enkelt lån fremfor flere.

Så hvis din situation passer til det kan det være en rigtig god ting at samle lån.

Lån penge til at betale gæld

Her er der nogle regler vi skal passe på. Det er ikke tilladt at låne penge for at betale renter og gebyrer på anden gæld. Det er også den sikre vej til økonomisk fallit.

Det er derimod både tilladt og tilrådeligt at låne penge til en god pris for at betale dyr gæld ned.

Det er det du gør hvis du omlægger dit realkreditlån til et med en lavere rente.

Lån penge uden kreditvurdering

Det er en begrænset kreditvurdering der bliver foretaget når du låner penge online.

Det er den væsentligste årsag til at online lån kan være dyrere end andre lånetyper.

Lån penge i weekenden

Da lånene udelukkende bliver vurderet elektronisk og hele processen er automatiseret, er der ingen problemer med lån af penge i weekenden.

Lån penge online i udlandet

Her skal du virkelig passe på. Det er god mulighed for at brænde fingrene og det er formentlig også meget usikker om du kan låne penge online i et land du ikke bor i.

Lån penge af forældre

Forældre har lov til at yde lån til deres børn på meget fordelagtige vilkår for børnene. En variation heraf er et forældrekøb af bolig.

Lån penge akut

Hvis du har brug for et hurtig og nemt lån med straks udbetaling er der begrænsede muligheder. Men at optage et online lån kan være en af de eneste muligheder. Her kan du bruge vores låneoversigt til at få et hurtigt lån uden sikkerhed.

Lån penge gratis

Det er faktisk muligt at få et både gebyr og rentefrit lån for en begrænset periode.

Visse låneudbydere tilbyder til tider mindre lånebeløb gratis i en begrænset periode første gang du skal låne penge.

Nye kviklån 2019

Omkostninger ved at låne penge

Renter er ikke de eneste omkostninger der hører med til at låne penge. Der kan også eksistere administraionsgebyr, oprettelsesprovision og meget andet.

For overskuelighedens skyld findes ÅOP derfor og alle låneudbydere har pligt til at oplyse om ÅOP. ÅOP står for årlige omkostninger i procent og inkluderer alle udgifter forbundet med et lån.

Størrelsen på ÅOP er en funktion af sikkerheden for lånet, så jo mere sikkerhed der er for lånet jo billigere vil lånet også være.

Og da sikkerhed for forskellige lånetyper er varierende vil renter og omkostninger også variere for forskellige lånetyper.

Et realkreditlån kommer med sikkerhed i fast ejendom og derfor høj grad af sikkerhed for kreditor og som følge heraf lave renter og lav ÅOP.

For et forbrugslån er der i bedste fald sikkerhed i låntagers privatøkonomi og dermed i mange tilfælde ringe sikkerhed.

Da sikkerheden afhænger af låntagers privatøkonomi kan de endelige omkostninger først blive fastsat efter en individuel kreditvurdering.

Og der kan derfor være forskelle i ÅOP fra person til person for et forbrugslån.

Hvilke lånetyper findes der?

I Danmark er de fleste lån annuitetslån, med afdragsfrie lån og rentetilpasningslån som mærkbare undtagelser.

Et annuitetslån defineres ved at ydelsen (renter + afdrag) der periodevis skal betales til kreditor forbliver de samme igennem hele lånets løbetid. De kan yderligere deles op i rentetilpasningslån og fastforrentet lån.

Til at starte med vil langt størstedelen af ydelsen består af renter. Men efterhånden som der bliver betalt af på lånet, vil afdrag udgøre en stadig større andel af ydelsen. Med de nuværende lave renteniveauer er det dog sat lidt ud af spil, da størstedelen godt kan være afdrag selv i starten af lånet i vore dage. I et historisk perspektiv er dette dog ganske usædvanligt.

Et annuitetslån kan også godt have en fleksibel rente. Det har den effekt at forholdet mellem rente og afdrag svinger med udviklingen i renten.

Et F1-lån har rentetilpasning hvert eneste år, mens et F5-lån har rentetilpasning hvert femte år og så fremdeles.

Et rentetilpasningslån minder på flere måde om et annuitetslån. Dog med den forskel at ydelsen ændrer sig ved hver rentetilpasning. Et rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert tredje år kan siges at være et 3-årigt annuitetslån.

Forskellige lånetyper

Hvor annuitetslånet har samme ydelse igennem hele løbetiden, bliver der kun betalt renter på et stående lån indtil udløb. Her bliver det fulde skyldige beløb tilbagebetalt. Så er afdragsfrit realkreditlån er faktisk et stående lån.

På et serielån betales der løbende afdrag og renter, men i modsætning til et annuitetslån er ydelsen ikke konstant. Det er den ikke fordi der bliver afbetalt det samme beløb på lånet ved hver termin. Så de løbende afdrag er det samme igennem løbetiden, hvorfor renterne bliver lavere mens det skyldige beløb bliver mindre.

Herunder en graf der viser udviklingen i ydelse, rente og afdrag på et 30-årigt annuitetslån, med en tilfældig valgt årlig ydelse på 58.000 kroner:

Ydelse

Ydelsen (den grønne streg) ændrer sig ikke gennem lånets løbetid, mens afdraget (den røde streg) stiger og renterne (blå streg) falder igennem lånets løbetid. Den vandrette streg viser år, og vi kan se at lånet er 30-årigt.

Hvad er et fastforrentet lån?

Et fastforrentet lån er kendetegnet ved at renten er fast igennem hele lånets løbetid. Herved kender du som låntager dine fremtidige renteomkostninger med sikkerhed. Din bidragssats ligger dog ikke fast, da realkreditinstituttet her har mulighed for at ændre (forhøje) den løbende.

Er lånet fastforrentet med afdrag vil den periodemæssige ydelse (renter + afdrag) være den samme igennem hele lånet. Hermed er der tale om et annuitetslån. Da ydelsen er den samme igennem hele lånets løbetid, betyder det at andelen af renter i ydelsen vil falde kontinuerligt, mens afdrag stiger tilsvarende. Grunden til dette er at der løbende bliver betalt tilbage på det skyldige beløb, som hermed hele tiden bliver mindre.

Fastforrentet lån med afdragsfrihed

Er lånet fastforrentet uden afdrag vil de periodemæssige ydelser udelukkende består af renter og bidrag. Hermed bliver det skyldige beløb ikke mindre, og rentebyrden falder ikke med tiden som den gør ved et lån med afdrag. Sædvanligvis vil du kun kunne have afdragsfrihed på et lån i 10, hvorefter der skal betales så meget mere af i de sidste 20 år af løbetiden, eller du skal ud og optage et nyt lån.

Fast eller rentetilpasning

Et rentetilpasningslån vil have en lavere rente end et fastforrentet lån, men til gengæld risiko for at renten stiger i lånets løbetid. Så ved at betale en højere rente her og nu, betaler du for sikkerheden for at din rente ikke stiger.

Bidragssatserne på et fastforrentet lån vil sædvanligvis også være lavere end for et rentetilpasningslån, fordi realkreditinstitutterne gerne vil have deres kunder over i lån med lavere risiko.

Et fastforrentet lån tilbyder i modsætning til et rentetilpasningslån også muligheden for en omlægning af lån, en såkaldt konvertering. En konvertering er relevant når renten ændrer sig tilstrækkeligt, gerne et par procentpoint, i den ene eller anden retning.

Ved et rentefald kan du lægge om til et billigere lån. Dette sker automatisk hvis du har et rentetilpasningslån, så her er ingen umiddelbart fordel ved et fastforrentet lån.

Ved en rentestigning derimod, vil obligationerne bag dit fastforrentede lån falde i værdi, og du vil kunne betale dit lån ud med et lavere beløb end du på papiret skylder. Du kan så optage et nyt lån, bruge det til at betale det gamle ud og skylder nu færre penge. Renten på det nye lån er højere end på det gamle, men dette opvejes af at du skal betale rente på et lavere beløb.

Indfrielse af lån

Indfrielse er det samme som en komplet tilbagebetaling af lånet. Så det er påkrævet hvis du vil have et samlelån eller ved en omlægning af dit realkreditlån.

Hvis du vælger at indfrie lånet før tid bliver du med stor sandsynlig pålagt et gebyr eller strafrenter herfor.

Din låneudbyder har “investeret” pengene hos dig i forventning om et afkast, så det er egentlig på sin plads.

Husk pengene skal betales tilbage

Når du har lånt penge skal du naturligvis også betale tilbage lånet tilbage inklusiv renter og gebyrer.

Det er en god ide at lægge et budget for at sikre dig at din privatøkonomi kan håndtere lånet. Faktisk er det altid en god ide at få lagt et budget, også selvom du ikke skal låne penge.

Efter du har lagt et budget får du overblik over dine indtægter og dine udgifter. Og ved at dele udgifterne op i faste og variable får du også et bedre overblik over om der er nogen oplagte steder du kan spare.

Skatter og fradrag

Dine udgifter til at låne penge, det vil sige ÅOP, får du fradrag for så det påvirker din skattebetaling i positiv retning. Du kan trække dine udgifter fra i din kommuneskat og i dit sundhedsbidrag, så skattevæsenet betaler omkring en tredjedel af dine omkostninger. Den specifikke procentsats afhænger af skatten i den kommune du bor i.

Hovedstol og afbetaling

Når vi skal sammenligne lån er to af de vigtigste begreber hovedstol og stiftelsesgebyr.

Hovedstolen er det oprindelige skyldige beløb, og forbliver det samme gennem lånets løbetid selvom det bliver løbende afbetalt.

Det til enhver tid skyldige beløb hedder derimod restgæld.

Stiftelsesgebyr er det gebyr du skal betale til låneudbyder for at få oprettet lånet.

Tabellen viser den månedlige ydelse for et lån på 100.000 kroner til en ÅOP på 6% og en løbetid på 8 år.

År
Ydelse
Afdrag
ÅOP
Restgæld
1
16.104
10.104
6.000
89.896
2
16.104
10.710
5.394
79.187
3
16.104
11.352
4.751
67.834
4
16.104
12.034
4.070
55.801
5
16.104
12.756
3.348
43.045
6
16.104
13.521
2.583
29.524
7
16.104
14.332
1.771
15.192
8
16.104
15.192
912
0
Samlet
128.829
100.000
28.829

Vi kan se at den årlige ydelse (afdrag + ÅOP) er 16.104 kroner og at de samlede ydelser på de 8 år ender på 128.829 kroner. Så det koster 28.829 kroner at låne 100.000 kroner i 8 år med en ÅOP på 6%.

Vi kan også at restgæld løbende falder og at afdragets andel af den årlige ydelse stiger for hvert år.

At låne penge på trods af RKI

Nej, det er ikke en god ide.

Det er muligt at optage et kviklån trods RKI optagelse. Men det er virkelig en dårlig ide at optage endnu et lån hvis du allerede er i RKI.

Gode råd

Husk at din økonomi skal have luft til at tilbagebetale lånet inklusiv renter og det hele. Og husk på at du får fradrag for dine omkostninger.

Du skal altid betale det dyreste lån af først.

Kig dig altid godt for hvis du skal låne penge.

Lån penge nu