Erhvervslån i 2019 – Alt du har brug for at vide om lån til virksomhed

Hvad er et erhvervslån?

Et erhvervslån er et lån til et virksomhed. I modsætning hertil har vi et lån til en privatperson. Et virksomhedslån findes i mange former, her gennemgår vi både et hurtig erhvervslån uden sikkerhed og et med sikkerhed.

Fordi vi har at gøre med et lån til erhvervsdrivende skal vi være opmærksomme på andre ting end hvis der er tale om et privatlån.

Lån penge med et CVR nummer

Virksomhedsformen er en af de faktorer der har betydning. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab hæfter ejerne personligt for selskabet. Og inkluderet heri er også gælden.

Tingene forholder sig anderledes hvis virksomheden derimod er et kapitalselskab. For eksempel et aktieselskab eller et anpartsselskab hvor ejerne ikke hæfter personligt for selskabet og dermed heller ikke for gælden.

Kapitalselskaber er aktieselskaber, anpartselskaber og iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber er som virksomhedsform ved at blive afskaffet.

Oprettelse af et kapitalselskab kræver at der bliver skudt kapital ind i virksomheden og medfører at virksomheden er en selvstændig juridisk enhed og kan handle selvstændigt rent juridisk.

Det kan betyde at långiver vil have at ejerne stiller en personlig garanti for et lån. Så de har sikkerhed i andet og mere end kun i virksomheden. Nemlig i ejernes privatøkonomi.

En enkeltmandsvirksomhed er basalt set en måde for en fysisk person at kunne drive forretning på. Men virksomheden er i store træk transparent og lig med den fysiske person.

Hvad skal der lånes til?

Hvis lånet skal bruges til investering i specifikt udstyr kan det være muligt for långiver at tage pant i udstyret. Herved kan lånet blive billigere end det ellers ville have været.

Hvis erhvervslånet for eksempel skal bruges til at købe fast ejendom kan din virksomhed få et realkreditlån til en ganske fordelagtig rente.

Skal lånet bruges til almindelig drift kan det være meget vanskelig eller ligefrem umuligt at få sikkerhed for lånet i andet end virksomheden eller ejerne generelt. Og derfor bliver lånet som udgangspunkt også dyrere.

Erhvervslån med sikkerhed

Hvis der er sikkerhed for lånet kan du som allerede nævnt få ganske billige erhvervslån. Men processen bliver også langsommere og mere krævende for dig som erhvervsdrivende.

Erhvervslån uden sikkerhed

Hvis der ikke er sikkerhed for lånet bliver det dyrere men til gengæld går processen lettere for dig. Og du kan få et meget hurtig erhvervslån online.

Erhvervslån til opstart

Hvis der skal bruges et lån til opstart af virksomhed og pengene ikke skal bruges til en specifik investering, vil du som ejer næsten med garanti være nødt til at hæfte personligt for lånet.

Og det uanset virksomhedsform.

Hurtig erhvervslån uden sikkerhed