Erhvervslån i 2019 – Lån penge til erhverv og vækst – Op til 500.000 kroner

Hvad er et erhvervslån?

Et erhvervslån er et lån til et virksomhed. I modsætning hertil har vi et lån til en privatperson.

Fordi vi har at gøre med et lån til erhvervsdrivende skal vi være opmærksom på andre ting end hvis der er tale om et privatlån.

Lån penge med et CVR nummer

Virksomhedsformen er en af de faktorer der har betydning. Hvis virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab hæfter ejerne personligt for selskabet. Og inkluderet heri er også gælden.

Tingene forholder sig anderledes hvis virksomheden derimod er et kapitalselskab. For eksempel et aktieselskab eller et anpartselskab hvor ejerne ikke hæfter personligt for selskabet og heller ikke for gælden.

Det kan betyde at långiver vil have at ejerne stiller en personlig garanti for et optaget lån. Så de har sikkerhed i andet og mere end kun i virksomheden. Nemlig i ejernes privatøkonomi.

Hvad skal der lånes til?

Hvis lånet skal bruges til investering i specifikt udstyr kan der være mulighed for långiver for at tage pant i udstyret. Herved kan lånet blive billigere end ellers.

Hvis erhvervslånet for eksempel skal bruges til at købe fast ejendom kan din virksomhed får et realkreditlån til en ganske fordelagtig rente.

Skal lånet bruges til almindelig drift kan det være meget vanskelig eller ligefrem umuligt at have sikkerhed for lånet i andet end virksomheden eller ejerne generelt. Og derfor bliver lånet som udgangspunkt også dyrere.

Erhvervslån med sikkerhed

Hvis der er sikkerhed for lånet kan du som allerede nævnt få ganske billige erhvervslån. Men processen bliver også langsommere og mere krævende for dig som erhvervsdrivende.

Erhvervslån uden sikkerhed

Hvis der ikke er sikkerhed for lånet bliver det dyrere men til gengæld går processen lettere for dig. Og du kan få et meget hurtig erhvervslån online.

Erhvervslån til opstart

Hvis der skal bruges et lån til opstart af virksomhed og pengene ikke skal bruges til en specifik investering, vil du som ejer med næsten garanti skulle hæfte for lånet personligt.

Billede af et erhvervslån