Erhvervslån – Alt om billige virksomhedslån uden sikkerhed

Hvad er et erhvervslån?

Virksomhedslån findes i mange former, her gennemgår vi både et hurtig erhvervslån uden sikkerhed og virksomhedslån med sikkerhed.

Et erhvervslån er et lån til et virksomhed. I modsætning hertil har vi et lån til en privatperson.

Fordi vi har at gøre med et lån til erhvervsdrivende skal vi være opmærksomme på andre ting end hvis der er tale om et privatlån.

Lån penge med CVR nummer

Virksomhedsformen er en af de faktorer der har betydning. Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab hæfter ejerne personligt for selskabet. Og inkluderet heri er også gælden.

Tingene forholder sig anderledes hvis virksomheden derimod er et kapitalselskab. For eksempel et aktieselskab eller et anpartsselskab hvor ejerne ikke hæfter personligt for selskabet og dermed heller ikke for gælden.

Virksomhedslån til kapitalselskaber

Kapitalselskaber er aktieselskaber, anpartselskaber og iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber er som virksomhedsform ved at blive afskaffet.

Oprettelse af et kapitalselskab kræver at der bliver skudt kapital ind i virksomheden og medfører at virksomheden er en selvstændig juridisk enhed og kan handle selvstændigt rent juridisk.

Det kan betyde at långiver vil have at ejerne stiller en personlig garanti for et lån. Så de har sikkerhed i andet og mere end kun i virksomheden. Nemlig i ejernes privatøkonomi.

Hvad skal pengene bruges til?

Hvis lånet skal bruges til investering i specifikt udstyr kan det være muligt for långiver at tage pant i udstyret. Herved kan lånet blive billigere end det ellers ville have været.

Hvis erhvervslånet for eksempel skal bruges til at købe fast ejendom kan din virksomhed få et realkreditlån til en ganske fordelagtig rente.

Skal lånet bruges til almindelig drift kan det være meget vanskelig eller ligefrem umuligt at få sikkerhed for lånet i andet end virksomheden eller ejerne generelt. Og derfor bliver lånet som udgangspunkt også dyrere.

Hvad koster et erhvervslån?

Det er selvfølgelig dybt afhængigt af hvilken type af lån vi har med at gøre, kreditværdigheden for virksomheden og hvad pengene skal bruges på.

Omkostningerne på danske erhvervslån varierer rigtig meget. Her oplister vi et par hovedregler.

  • Jo mere fleksibelt lånet er, jo dyrere er det også. Det vil som udgangspunkt betyde at en kassekredit er dyrere end et lån med fast afbetalingsprofil
  • Virksomheder med god kreditværdighed kan få billigere lån end virksomheder med ringere kreditværdighed og især nystartede virksomheder.
  • Hvis pengene skal bruges på noget långiver kan tage sikkerhed i, vil lånet være billigere end hvis der ikke kan tages sikkerhed. Det betyder konkret at en investering i fast ejendom er billigere end investering i markedsføring.

Hvordan får jeg Danmarks billigste erhvervslån?

Hvis vi skal være tro mod reglerne oplistet lige ovenfor, får du det billigste virksomhedslån ved at være vælge et lån med fast afbetaling, skaffer din virksomhed den bedst mulige kreditvurdering og investere pengene i fast ejendom.

Desværre er det ikke altid muligt når vi skal ud og låne penge.

Men det er de vilkår du skal tænke over når du låner penge til din virksomhed.

Er du villig til at betale mere for at få et fleksibelt lån? Kan du gøre noget for at forbedre din virksomheds kreditvurdering? Har din virksomhed aktiver låntager kan få sikkerhed i?

Billige erhvervslån med sikkerhed

Hvis der er sikkerhed for lånet kan du som allerede nævnt få ganske billige erhvervslån. Men processen bliver også langsommere og mere krævende for dig som erhvervsdrivende.

Billige erhvervslån uden sikkerhed

Et virksomhedslån uden sikkerhed er dyrere end et med sikkerhed, men til gengæld går processen lettere for dig. Og du kan få et meget hurtig erhvervslån online.

Erhvervslån til opstart

Hvis der skal bruges et lån til opstart af virksomhed og pengene ikke skal bruges til en specifik investering, vil du som ejer næsten med garanti være nødt til at hæfte personligt for lånet.

Og det uanset virksomhedsform.

Hurtig erhvervslån uden sikkerhed - Virksomhedslån uden sikkerhed