Billigste a-kasse

Sammenlign a-kasser lige her og vær sikker på at vælge med den billigste a-kasse.

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Antal a-kasser

I Danmark eksisterer der omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser.

Reglerne går mange år tilbage og er en del af den danske model. Den danske model betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har ret til at organisere sig og har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Navnlig via et højt niveau af dagpenge. Og at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

Krav for at kunne modtage dagpenge

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Have været medlem i minimum et år
  • Være aktiv jobsøgende
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Kontanthjælpen for personer der er fyldt 30 år og ikke forsørger børn er på 11.554 kroner per måned.

Hvor meget får man i dagpenge?

Der findes flere forskellige satser. Du kan maksimalt få 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge. Beløbene per måned før skat er som følge;

  1. Fuldtidsforsikrede kan højst modtage 19.083 kroner.
  2. Deltidsforsikrede kan højst modtage 12.722 kroner.
  3. Nye dimittender kan højst modtage 15.648 kroner hvis de samtidig har fuld forsørgerpligt.

Satserne er de samme ligegyldig hvor du er medlem henne, og beløbene bliver justeret i henhold til inflationen og leveomkostninger hvert år.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret. Men du kan selv vælge om du vil være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år gammel vil du modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det 9.542 kroner om måneden og 6.361 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Beløbet du kan modtage bliver udregnet i forhold til antallet af dage du er arbejdsløs i den givne periode. Hvis du er arbejdsløs både i hele januar og hele februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

Udbetaling

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Så udbetalingen afhænger som med al anden indkomst af dine fradrag, hvilken kommune du bor i og dine formue vilkår i øvrigt.

Billig a-kasse

Priserne for at være medlem ligger i intervallet 450-525 kroner per måned. De ikke fagspecifikke er generelt en smule billigere end dem der er fagspecifikke.

Her er de oplistet fra den billigste og opefter;

UdbyderPris/månedFagforening
Akademikernes467 DKK
Det Faglige Hus487 DKK69 DKK
Business Danmark490 DKK167 DKK
Frie498 DKK69 DKK
Magistrenes502 DKK
CA505 DKK50 DKK
ASE514 DKK71 DKK
FOA519 DKK392 DKK
3F524 DKK468 DKK

Kontingent

Kontingentet består af tre dele.

  • Statsbidrag på 352 kroner per måned for fuldtidsforsikrede og 235 kroner for deltidsforsikrede.
  • ATP bidrag på 7 kroner per måned for fuldtidsforsikrede og 5 kroner for deltidsforsikrede.
  • Administrationsbidrag som er forskellen på medlemskontingentet og de 359 kroner i statsbidrag og ATP bidrag.

Karantæne

Hvis du ved ledighed bliver vurderet til at være selvforskyldt ledig får du karantæne i 111 timer inden du er berettiget til at modtage dagpenge.

Selvforskyldt ledighed kan blandt andet være at du har sagt op uden gyldig grund, eller at du er blevet opsagt fordi du ikke er mødt på arbejde.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge har du mulighed for at supplere med en lønsikring. Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn og hvilken forsikringsgrad du vælger. Du kan som regel forsikre dig op til 80-90% af din normalløn. Den specifikke procentsats er afhængig af hvor du tegner din lønsikring henne.

En lønsikring kan dække i forskellige perioder, men 12 måneder er tit standard. Og en karensperiode på 1 måned er også tit standard.

Sammenlign a-kasser

Her har vi samlet følgende a-kasser; 3F, ASE, Det Faglige Hus, Frie, Business Danmark, Akademikernes, CA, FOA og Magistrenes.

Billigste a-kasse