A-kasser i Danmark – Sammenlign priser og find en billig a-kasse

Sammenlign priser på a-kasser i Danmark. Gør dit valg af a-kasse nemt. Find en god billig a-kasse og fagforening.

Sammenligning af a-kasser i Danmark

*Vores a-kasse sammenligning viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markederne.

*ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne der er vist her på hjemmesiden. Links kan være reklamelinks.

Hvad er en a-kasse?

A-kasse står for arbejdsløshedskasse og er en organisation der, støttet af staten, forsikrer sine medlemmer ved arbejdsløshed. Dette indebærer især udbetaling af dagpenge og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

For at blive anerkendt som a-kasse og have tilladelse til at udbetale dagpenge er der en række krav organisationerne skal opfylde. Her kommer vi ikke til at gå i dybden med disse krav.

Der omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser i Danmark.

Reglerne for a-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Den danske model betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har ret til at organisere sig og har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Navnlig via et højt niveau af dagpenge. Og at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

A-kasse regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

 • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
 • Være aktiv jobsøgende
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Kontanthjælpen for personer der er fyldt 30 år og ikke forsørger børn er på 11.554 kroner per måned.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge? - Danmarks billigste a-kasse

Hvor meget får man i a-kasse?

Der findes flere forskellige dagpengesatser. Du kan maksimalt få 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge. Beløbene per måned før skat er som følge;

 1. Fuldtidsforsikrede kan højst modtage 19.083 kroner.
 2. Deltidsforsikrede kan højst modtage 12.722 kroner.
 3. Nye dimittender kan højst modtage 15.648 kroner hvis de samtidig har fuld forsørgerpligt.

Udbetalingen er den samme ligegyldig hvilken a-kasse du er medlem af, og beløbene bliver justeret i henhold til inflationen og leveomkostninger hvert år.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret. Men du kan selv vælge om du vil være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år gammel vil du modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det 9.542 kroner om måneden og 6.361 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Beløbet du kan modtage bliver udregnet i forhold til antallet af dage du er arbejdsløs i den givne periode. Hvis du er arbejdsløs både i hele januar og hele februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

A-kasse udbetaling

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Derfor er det ikke muligt at sige præcist hvad du kan få udbetalt efter skat. Det afhænger som med al anden indkomst af dine fradrag, hvilken kommune du bor i og dine formue vilkår i øvrigt.

A-kasserne administrerer udbetalingen af dagpenge som for langt størstedelens vedkommende bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Samme sats for en billig a-kasse

Beløbene for dagpenge bliver bestemt og garanteret af den danske stat, så satserne er de samme for alle a-kasser. Og der er ingen risiko for at du ikke får dine penge selvom din a-kasse kommer i økonomisk uføre. Så det er ikke en faktor du behøver tage med i betragtningen når du vælger dit medlemskab.

Satserne for dagpenge bliver justeret hvert år, hvorfor dagpengesatserne for 2019 var lavere end de er for i år. Og til næste år vil de med al sandsynlighed være højere end de er i år.

Efter vedtagelse af genopretningspakken i 2010 er perioden du kan modtage dagpenge i nedsat fra fire år til nu to år. Samtidig med denne vedtagelse blev genoptjeningsperioden fordoblet. Så der skal nu gå dobbelt så lang tid inden du kan modtage dagpenge igen hvis du har modtaget dem i de maksimale to år.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge har du mulighed for at supplere med en lønsikring. Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn, hvilken forsikringsgrad du vælger og din a-kasse. Du kan som regel forsikre dig op til 80-90% af din normalløn. Den specifikke procentsats er afhængig af hvor du tegner din lønsikring henne.

En lønsikring kan dække i forskellige perioder, men 12 måneder er tit standard. Og en karensperiode på 1 måned er også tit standard.

Alle a-kasser i oversigten tilbyder deres medlemmer mulighed for at tegne en lønsikring.

Sammenlign a-kasser i Danmark

Herunder kan du se de 20 største a-kasser i Danmark oplistet efter størrelse.

Top 10

 • 3F står for Fagligt Fælles Forbund og er en sammenslutning af SID og KAD og har omkring 270.000 medlemmer.
 • Akademikernes A-kasse er en a-kasse for akademikere og er en sammenslutning af Akademikernes a-kasse og Ingeniørernes a-kasse. Her er lige omkring 255.000 medlemmer.
 • HK står for Handel og Kontor og er ganske oplagt for lønmodtagere inden for handel og kontor. Her er 180.000 medlemmer.
 • Krifa er en forkortelse for Kristelig Fagbevægelse og er en fri fagforening uden politiske og faglige bindinger. De har både a-kasse og fagforening og der er 160.000 medlemmer af arbejdsløshedskassen.
 • ASE står for A-kassen for Selvstændige men er faktisk både en fagforening og a-kasse for selvstændige og lønmodtagere. Organisation er tværfaglige og tværpolitisk, så den støtter ingen politiske partier. Her er 145.000 medlemmer
 • FOA står for Fag og Arbejde og er for lønmodtagere der yder offentlig service og har omkring 144.000 medlemmer.
 • FTF står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse er for alle og har omkring 130.000 medlemmer.
 • Det Faglige Hus er en sammenslutning af fire faglige organisationer og en a-kasse. Det er en fri fagforening, støtter ingen politiske partier og har cirka 130.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.
 • Ledernes A-kasse er for ledere og særligt betroede medarbejdere og har omkring 110.000 medlemmer.
 • Danske Sundhedsorganisationer er for sundhesuddannede og har omkring 90.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.

11-20

 • Min A-kasse er for lønmodtagere og selvstændige og har omkring 85.000 medlemmer. Blev oprettet i 1914.
 • MA er magistrenes a-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige for det meste uddannet som humanister og scient´er. Har omkring 82.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.
 • Lærernes A-kasse er for undervisere og har omkring 70.000 medlemmer. Blev oprettet i 1985.
 • Dansk Metal er for ansatte inden for industri, bygge og auto.
 • BUPL er pædagogernes arbejdsløshedskasse. Har 60.000 medlemmer
 • CA er civiløkonomernes a-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige der arbejder indenfor ledelse, økonomi, marketing, kommunikation, HR, finansiering, IT, rådgivning osv. Har omkring 50.000 medlemmer.
 • Business Danmark er en fagforening og a-kasse for lønmodtagere og selvstændige indenfor salg, marketing og rådgivning. Organisationen støtter ingen politiske partier.
 • Socialpædagogerne har omkring 35.000 medlemmer i arbejdsløshedskasen.
 • Frie er en fagforening og a-kasse der henvender sig til folk det er ansat i forhold til funktionærloven. Den er tværfaglig så alle lønmodtagere kan blive medlem. Har cirka 25.000 medlemmer. 
 • AJKS står for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog har cirka 23.000 medlemmer.

Sammenlign a-kasser i Danmark - A-kasse priser