A-kasse – Stor guide til billige a-kasser i Danmark

Hvad er en a-kasse?

A-kasse står for arbejdsløshedskasse og er en organisation der, støttet af staten, forsikrer sine medlemmer ved arbejdsløshed. Dette indebærer især udbetaling af dagpenge og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

For at blive anerkendt som a-kasse og have tilladelse til at udbetale dagpenge er der en række krav organisationerne skal opfylde. Her kommer vi ikke til at gå i dybden med disse krav.

Der omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser i Danmark.

Reglerne for a-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Den danske model betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har ret til at organisere sig og har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Navnlig via et højt niveau af dagpenge. Og at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

A-kasse regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
  • Være aktiv jobsøgende
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Uden medlemskab af en a-kasse kan du højst modtage kontanthjælp. Beløbet du kan modtage i dagpenge er højere end kontanthjælpen.

Hvor meget får man i a-kasse?

Der findes flere forskellige dagpengesatser. Du kan maksimalt få 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge. Beløbene per måned før skat er som følge;

  1. Fuldtidsforsikrede kan højst modtage 18.866 kroner.
  2. Deltidsforsikrede kan højst modtage 12.577 kroner.
  3. Nye dimittender kan højst modtage 15.470 kroner hvis de samtidig har fuld forsørgerpligt.

Udbetalingen er den samme ligegyldig hvilken a-kasse du er medlem af.

Du kan læse alt om dagpenge og dagpengesatser lige her.

A-kasse udbetaling

A-kasserne administrerer udbetalingen af dagpenge som for langt størstedelens vedkommende bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Beløbene bliver fastsat og garanteret af den danske stat, så der er ingen risiko for at du ikke får dine penge selvom din a-kasse kommer i økonomisk uføre. Så det er ikke en faktor du behøver tage med i betragtning når du skal vælge medlemskab. Der er med andre ord ikke lavere dagpenge eller øget risiko ved at vælge en billig a-kasse.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge har du mulighed for at supplere med en lønsikring. Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn, hvilken forsikringsgrad du vælger og din a-kasse. Du kan som regel forsikre dig op til 80-90% af din normalløn. Den specifikke procentsats er afhængig af hvor du tegner din lønsikring henne.

En lønsikring kan dække i forskellige perioder, men 12 måneder er tit standard. Og en karensperiode på 1 måned er også tit standard.

Kan man få barselsdagpenge uden a-kasse?

Hvis du er ledig skal du være medlem af en a-kasse for at være berettiget til barselsdagpenge, men det behøver du ikke hvis du er ansat. Du behøver til gengæld ikke være medlem af en fagforening for at kunne få barselsdagpenge selvom du er ledig.

Oversigt over de 10 største a-kasser i Danmark
A-kasser i Danmark