A-kasser i Danmark – Hvilken a-kasse skal jeg vælge? Få en billig a-kasse

Hvilken a-kasse skal jeg vælge? Læs alt om a-kasser i Danmark. Få en billig a-kasse.

*Vores a-kasse oversigt viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

*ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne der er vist her på hjemmesiden. Links kan være reklamelinks.

Hvad er en a-kasse?

Det står for arbejdsløshedskasse og er en organisation der, støttet af staten, forsikrer sine medlemmer ved arbejdsløshed. Dette indebærer især udbetaling af dagpenge og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

For at blive anerkendt som arbejdsløshedskasse i Danmark og have tilladelse til at udbetale dagpenge er der en række krav organisationerne skal opfylde. Her kommer vi ikke til at gå i dybden med disse krav.

Antal a-kasser i Danmark

Der eksisterer omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser i Danmark.

Reglerne for a-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Den danske model betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har ret til at organisere sig og har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Navnlig via et højt niveau af dagpenge. Og at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

Skal man være medlem af en a-kasse?

Nej, det er helt frivilligt om du ønsker at være medlem eller ej.

A-kasse regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

 • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
 • Være aktiv jobsøgende
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Kontanthjælpen for personer der er fyldt 30 år og ikke forsørger børn er på 11.554 kroner per måned.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

Hvor meget får man i a-kasse?

Der findes flere forskellige a-kasse satser. Du kan maksimalt få 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge. Beløbene per måned før skat er som følge;

 1. Fuldtidsforsikrede kan højst modtage 19.083 kroner.
 2. Deltidsforsikrede kan højst modtage 12.722 kroner.
 3. Nye dimittender kan højst modtage 15.648 kroner hvis de samtidig har fuld forsørgerpligt.

Udbetalingen er den samme ligegyldig hvilken a-kasse du er medlem af, og beløbene bliver justeret i henhold til inflationen og leveomkostninger hvert år.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret. Men du kan selv vælge om du vil være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år gammel vil du modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det 9.542 kroner om måneden og 6.361 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Beløbet du kan modtage bliver udregnet i forhold til antallet af dage du er arbejdsløs i den givne periode. Hvis du er arbejdsløs både i hele januar og hele februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

A-kasse udbetaling

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Derfor er det ikke muligt at sige præcist hvad du kan få udbetalt efter skat. Det afhænger som med al anden indkomst af dine fradrag, hvilken kommune du bor i og dine formue vilkår i øvrigt.

A-kasserne administrerer udbetalingen af dagpenge som foruden kontingentet bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Samme sats for alle a-kasser i Danmark

Beløbene for dagpenge bliver bestemt og garanteret af den danske stat, så satserne er de samme for alle a-kasser. Og der er ingen risiko for at du ikke får dine penge selvom din a-kasse kommer i økonomisk uføre. Så det er ikke en faktor du behøver tage med i betragtningen når du vælger dit medlemskab.

Satserne for dagpenge bliver justeret hvert år, hvorfor dagpengesatserne for 2019 var lavere end de er for i år. Og til næste år vil de med al sandsynlighed være højere end de er i år.

Efter vedtagelse af genopretningspakken i 2010 er perioden du kan modtage dagpenge i nedsat fra fire år til nu to år. Samtidig med denne vedtagelse blev genoptjeningsperioden fordoblet. Så der skal nu gå dobbelt så lang tid inden du kan modtage dagpenge igen hvis du har modtaget dem i de maksimale to år.

A-kasse priser

Priserne for at være medlem af en a-kasse ligger i intervallet 450-500 kroner per måned. De a-kasser der ikke er fagspecifikke er generelt en smule billigere end dem der er fagspecifikke.

Næsten alle a-kasser tilbyder forskellige fordele for deres medlemmer. Det er helt sikkert en god ide at læse fordelene igennem inden du beslutter dig for hvilken arbejdsløshedskasse du skal melde dig ind i.

Den billigste a-kasse i Danmark er Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) som koster 442 kroner per måned. Akademikernes a-kasse er en tæt toer til 444 kroner per måned.

Danmarks billigste fagforening og a-kasse som samlet pakke er Det Faglige Hus til en samlet månedlig pris af 548 kroner (479 for a-kasse og 69 for fagforening).

A-kasse kontingent

Dit kontingent for at være medlem bistår af tre dele.

 • A-kasse statsbidrag på 352 kroner per måned for fuldstidsforsikrede og 235 kroner for deltidsforsikrede.
 • ATP bidrag på 7 kroner per måned for fuldtidsforsikrede og 5 kroner for deltidsforsikrede.
 • Administrationsbidrag som er forskellen på medlemskontingentet og de 359 kroner i statsbidrag og ATP bidrag.  

A-kasse priser

A-kasse karantæne

Hvis du ved ledighed bliver vurderet til at være selvforskyldt ledig får du karantæne i 111 timer inden du er berettiget til at modtage dagpenge.

Selvforskyldt ledighed kan blandt andet være at du har sagt op uden gyldig grund, eller at du er blevet opsagt fordi du ikke er mødt på arbejde.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge har du mulighed for at supplere med en lønsikring. Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn, hvilken forsikringsgrad du vælger og din a-kasse. Du kan som regel forsikre dig op til 80-90% af din normalløn. Den specifikke procentsats er afhængig af hvor du tegner din lønsikring henne.

En lønsikring kan dække i forskellige perioder, men 12 måneder er tit standard. Og en karensperiode på 1 måned er også tit standard.

Alle a-kasser i oversigten tilbyder deres medlemmer mulighed for at tegne en lønsikring.

Lønsikring uden a-kasse

Du kan godt tegne en lønsikring uden samtidig at være medlem af en a-kasse. Det kaldes også en privat lønsikring og kan tegnes gennem dit forsikringsselskab som en lønforsikring.

Kan man få barselsdagpenge uden A-kasse?

Du behøver ikke være medlem af en fagforening for at kunne få barselsdagpenge, men hvis du er ledig skal du være medlem af en a-kasse for at være berettiget til barselsdagpenge. Det behøver du ikke hvis du er ansat.

Kan man få sygedagpenge uden a-kasse?

Sygedagpenge kan du modtage hvis du som lønmodtager bliver syg og er ude af stand til at arbejde. Du skal være bosat i Danmark og betale skat her af din indkomst. Der er visse beskæftigelsesmæssige krav der skal være opfyldt, men medlemskab af en a-kasse er ikke et af dem.

Feriepenge fra a-kasse

Som ledig eller lønmodtager uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, kan du modtage feriedagpenge hvis du opfylder de fastsatte krav.

Kan man skifte a-kasse som ledig?

Ja, det kan man sagtens.

A-kasser i Danmark

Herunder kan du se de 20 største a-kasser i Danmark oplistet efter størrelse.

Oversigt over a-kasser i Danmark

 • 3F står for Fagligt Fælles Forbund og er en sammenslutning af SID og KAD og har omkring 270.000 medlemmer.
 • Akademikernes A-kasse er en a-kasse for akademikere og er en sammenslutning af Akademikernes a-kasse og Ingeniørernes a-kasse. Her er lige omkring 255.000 medlemmer.
 • HK a-kasse står for Handel og Kontor og er ganske oplagt for lønmodtagere inden for handel og kontor. Her er 180.000 medlemmer.
 • Krifa er en forkortelse for Kristelig Fagbevægelse og er en fri fagforening uden politiske og faglige bindinger. De har både a-kasse og fagforening og der er 160.000 medlemmer af arbejdsløshedskassen.
 • ASE står for A-kassen for Selvstændige men er faktisk både en fagforening og a-kasse for selvstændige og lønmodtagere. Organisation er tværfaglige og tværpolitisk, så den støtter ingen politiske partier. Her er 145.000 medlemmer
 • FOA står for Fag og Arbejde og er for lønmodtagere der yder offentlig service og har omkring 144.000 medlemmer.
 • FTF a-kasse står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse er for alle og har omkring 130.000 medlemmer.
 • Det Faglige Hus er en sammenslutning af fire faglige organisationer og en a-kasse. Det er en fri fagforening, støtter ingen politiske partier og har cirka 130.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.
 • Ledernes A-kasse er for ledere og særligt betroede medarbejdere og har omkring 110.000 medlemmer.
 • Danske Sundhedsorganisationer er for sundhesuddannede og har omkring 90.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.

Liste over a-kasser i Danmark

 • Min A-kasse er for lønmodtagere og selvstændige og har omkring 85.000 medlemmer. Blev oprettet i 1914.
 • MA er magistrenes a-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige for det meste uddannet som humanister og scient´er. Har omkring 82.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.
 • Lærernes A-kasse er for undervisere og har omkring 70.000 medlemmer. Blev oprettet i 1985.
 • Dansk Metal er for ansatte inden for industri, bygge og auto.
 • BUPL er pædagogernes arbejdsløshedskasse. Har 60.000 medlemmer
 • CA a-kasse er civiløkonomernes a-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige der arbejder indenfor ledelse, økonomi, marketing, kommunikation, HR, finansiering, IT, rådgivning osv. Har omkring 50.000 medlemmer.
 • Business Danmark er en fagforening og a-kasse for lønmodtagere og selvstændige indenfor salg, marketing og rådgivning. Organisationen støtter ingen politiske partier.
 • Socialpædagogernes a-kasse har omkring 35.000 medlemmer i arbejdsløshedskassen.
 • Frie a-kasse er en fagforening og a-kasse der henvender sig til folk det er ansat i forhold til funktionærloven. Den er tværfaglig så alle lønmodtagere kan blive medlem. Har cirka 25.000 medlemmer. 
 • AJKS står for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog har cirka 23.000 medlemmer.

A-kasser i Danmark

A-kasser for studerende

Hvis du for nyligt har afsluttet dit studie har du en karensperiode på en måned hvis du ikke har været medlem af en a-kasse i mindst et år før din dimission. Karensperiode er det stykke tid hvor du ikke kan modtage dagpenge. Det er derfor en god ide at melde dig ind mens du stadig er studerende.

Hvis du ikke melder dig ind mindst 14 dage efter du har afsluttet dit studie mister du retten til at modtage dagpenge.

Hvilken a-kasse du som studerende skal melde dig ind i er helt op til dig selv. Du kan både vælge en der er specialiseret indenfor dit felt, eller du kan vælge den du mener har de største fordele i forhold til dine behov. Næsten alle a-kasser i Danmark har gratis medlemskab for dig mens du er studerende, så på det punkt er der ikke meget at hente.

Men derfor kan det stadig være en god ide at vælge en billig a-kasse for studerende, da du skal betale a-kasse kontingent når du er færdig med dit studie.

De tilbyder ikke alle et medlemskab af en fagforening også, og der er rimelig store prisforskelle for de enkelte fagforeninger.

Hvis du kun er interesseret i et medlemskab af en a-kasse, er prisforskellene efter endt studie så små at det giver mening at vælge ud fra hvilken der passer bedst til dit studiefelt.

A-kasse for selvstændige

Hvis du driver egen virksomhed er det en rigtig god ide at melde dig ind i en a-kasse. Som selvstændig er den økonomiske situation væsentlig mere usikker og risikofyldt end den er for en lønmodtager. Lønmodtageres lønninger er garanteret i forskellige fonde, mens du som selvstændig oftest er den sidste til at få penge hvis det kniber med økonomien og likviditeten. Hvis det er tilfældet kan det være en god ide at vælge en billig a-kasse for selvstændige.

ASE og Dana er eksempler på a-kasser der oprindeligt er lavet specifikt til selvstændige.

Den billigste a-kasse for selvstændige er Virksom som koster 469 kroner per måned.

Hvad er forskellen på a-kasse og fagforening?

Selvom a-kasser og fagforeninger ofte er samlet under samme paraply er det to helt forskellige organisationer. Historisk set har de ofte været forbundet men er det ikke lige så tit længere.

En fagforening håndterer medlemmernes interesser i forhold til arbejdsgivere. En fagforening forhandler overenskomster hjem for sine medlemmer, og har lov til at tjene penge.

A-kasser derimod må ikke tjene penge men må opkræve gebyr for at dække sine udgifter og den sidste og mindste del af dagpengene som ikke kommer af arbejdsmarkedsbidraget på 8%

Så selvom de to tit er organiseret sammen behøver det ikke nødvendigvis at være sådan.

A-kasse overtager ledige

Som en forsøgsordning har ni danske a-kasse overtaget en stor del af arbejdet med at få ledige i job fra jobcentrene.

Forsøgsordningen startede i oktober 2019 og løber indtil videre i fire år. De ni udvalgte a-kasser i;

 • 3F
 • Dansk Metal
 • FOA
 • MA
 • FTF
 • HK
 • Socialpædagogerne
 • BUPL
 • Min a-kasse 
  •  

Er a-kasse fradragsberettiget?

Det korte svar er ja, du får fradrag for dine udgifter til a-kasse. Det vil sige at skattevæsenet betaler en del af dit medlemskab. Dette skattefradrag bliver automatisk tilføjet af SKAT så du behøver ikke selv foretage dig noget i den henseende.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

At finde den bedste a-kasse til lige præcis dig bliver hurtigt en individuel vurdering. Der er basalt set to forskellige tilgangsvinkler. Enten baserer du dit valg af a-kasse på din branche eller dit fag og hvilke fordele a-kasserne tilbyder, eller også vælger du efter prisen.

Billig a-kasse i Danmark

Det er som nævnt uden betydning for din dagpengesats hvor du er medlem henne. Så blandt andet fordi det er ganske let at skifte, kan der for de fleste være en del penge at spare ved at skifte til Danmarks billigste a-kasse. Hvis du også vil have en ekstra forsikring kan der være endnu mere at spare ved at vælge den billigste a-kasse med lønsikring.

Hvis du både vil være medlem af en a-kasse og en fagforening, kan det være hensigtsmæssigt at vælge efter hvad det er den billigste a-kasse og fagforening pakke.

Så hvis du frygter at det er vanskeligt at skifte a-kasse har vi gode nyheder til dig. Det er meget simpelt og din nye a-kasse ordner alt det praktiske omkring et skifte.

Alle dine oplysninger er allerede i systemet så det er ganske nemt at skifte.

Du mister heller ikke din anciennitet ved at skifte til en anden. Og selvom du ikke kan spare penge ved at skifte, kan du måske få andre og bedre medlemsfordele.

Andre faktorer end prisen

Der kan selvfølgelig være andre faktorer du også vægter foruden prisen alene. Men du kan også vælge udelukkende ud fra prisen. Som allerede nævnt er dagpengesatserne de samme.

Husk at du ikke behøver at være medlem af både a-kassen og fagforeningen for at være med i en arbejdsløshedskasse. Hvorvidt du ønsker at være medlem af en fagforening i tilgift er helt op til dig selv.

Forskel på a-kasser

Foruden prisen for at være medlem er der forskel på servicen a-kasserne leverer og hvilke kurser de tilbyder deres medlemmer.

Karriererådgivning og jobsøgningskurser er klassiske ydelser a-kasserne leverer til deres medlemmer. Derudover kan du igennem flere af dem få forskelle rabataftaler og fordelagtige priser på især forsikring og rejser. 

Danske a-kasse kurser

Foruden karriererådgivning og jobansøgningskurser har mange a-kasser også efteruddannelsesmuligheder og løntjek som tilbud til deres medlemmer.

Hvordan skifter man a-kasse?

Det er ganske simpelt at skifte arbejdsløshedskasse og din nye udbyder kan afmelde din gamle for dig, og alle dokumenter bliver automatisk overført.

Billig a-kasse

Hvor mange danskere er medlem af en a-kasse?

Der er over 2 millioner medlemmer i de danske a-kasser. Men a-kasse medlemstal varierer meget for de enkelte a-kasser. Og der er omkring 25 danske a-kasser så det kan være vanskeligt at finde den der passer bedst til dig.

Heldigvis har vi her i artiklen giver dig en masse råd til hvordan du kan vælge.

Udmeldelse af a-kasse

Det er ganske let at melde sig ud af en a-kasse, men processen kan være forskellige for den enkelte a-kasse.

Det kan blive en smule mere kompliceret hvis du også har andre services for forsikringer og rabatordninger gennem din a-kasse.

Historien om a-kasser i Danmark

De første danske a-kasser blev dannet for over 100 år siden i slutningen af 1800-tallet. Til at starte med blev de drevet af medlemmerne, men i 1906 kom de første statsstøttede a-kasser. Og den første lovgivning blev indført på området.

Allerede dengang var der regler for hvem der kunne modtage understøttelse. Og faktisk minder reglerne fra dengang ganske meget om dem vi har i dag. Organiseringen og reglerne for det danske arbejdsmarked har vist at være overordentlig holdbare.

Gode råd til valg af en billig a-kasse:

Lad os slutte af med at opliste et par gode råd omkring a-kasser:

Meld dig ind i en arbejdsløshedskasse mens du stadig er i arbejde. Hvis du er studerende, så meld dig ind inden du er færdig. I de fleste a-kasser er det gratis at være medlem, så længe du er studerende.

Afklar dit behov og dine ønsker og undersøg markedet med det i mente. Afhængigt af dit behov, er det måske fornuftigt også at tegne en lønsikring.

Hvis prisen er det væsentligste parametre så vælg en billig a-kasse og fagforening. Men det kan jo sagtens være noget andet er vigtigst for dig. Det vigtige er at du vælger lige præcis den der er den rigtige til dig.

Skift a-kasse hvis det giver mening for dig. Du har ingen grund til at være bange for det.

Kig også på om du samtidig skal være medlem af en fagforening. Du kan både være medlem af en anden fagforening eller i den som a-kassen er organiseret sammen med. Det er også noget du helt selv bestemmer.

Visse a-kasser har specialiseret sig i selvstændige, så selvom du ikke er ansat kan der sagtens være mening i at være medlem alligevel.

Sammenlign a-kasser inden du vælger så det er sikker på det at vælge den bedste a-kasse i Danmark til dig. Det kan du for eksempel bruge vores a-kasser i Danmark oversigt i topper af siden til.