A-kasser i Danmark – Sammenlign og få en billig a-kasse i 2019

Du kan sammenligne A-kasse priser og fordele for 2019 i vores oversigt her på siden hvor du finder et udvalg af billige A-kasser i Danmark. Du kan spare mange penge hver måned ved at vælge en billig A-kasse og en billig fagforening. Du kan også se hvilke fordele de tilbyder deres medlemmer i vores A-kasse sammenligning.

Vælg en billig a-kasse

*ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

*Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet

Hvad er en a-kasse?

Det står for arbejdsløshedskasse og forsikrer sine medlemmer imod arbejdsløshed. Et medlemskab sørger for at du kan modtage dagpenge ved arbejdsløshed. Uden medlemskab kan du højst modtage kontanthjælp. Beløbet du kan modtage i dagpenge er højere end kontanthjælpen. Og der er ikke krav om at du maksimalt må have værdien for 10.000 kroner for at modtage dagpenge. Det krav eksisterer for at du har mulighed for at modtage kontanthjælp.

A-kasse regler

For at bliver anerkendt som A-kasse og kunne udbetale dagpenge er det en række krav organisationerne skal opfylde. Her kommer vi ikke til at gå i dybden med disse krav.

I dag er der omkring 25 offentligt anerkendte A-kasser i Danmark.

Reglerne for A-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Modellen betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Og derudover at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

Hvor meget får man i A-kasse?

Din a-kasse udbetaling er den samme ligegyldig hvor du er medlem henne.

Der findes flere forskellige dagpengesatser 2019; de overordnede er for fuldtidsforsikrede, for deltidsforsikrede og nylige dimittender. Du kan maksimalt få 90% af sin hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Beregning af dagpengesats

Det vil sige at hvis din indtægt for eksempel er 22.000 kroner per måned kan du maksimalt modtage 18.216 kroner per måned hvis du har valgt fuld dagpengesats.

Regnestykket ser således ud;

Indtægt22.000
Efter AM20.240
90% i dagpenge18.216

Hvad er højeste dagpengesats?

Her er listet maksimal dagpengesats før skat for de tre forskellige forsikringsløsninger;

 1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 18.866 kroner per måned.
 2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 12.577 kroner per måned.
 3. Som ny dimittend kan du højest modtage 15.470 kroner per måned hvis du har fuld forsørgerpligt.

Alle beløb er før skat og det maksimale beløb for nylige dimittender er kun muligt hvis du hører til kategorien fuld forsørgerpligt. Ellers er beløbet lavere.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret. Men du kan selv vælge mellem at være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år gammel vil du modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det altså 9.433 kroner om måneden og 6.289 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Den højeste dagpengesats 2019 er altså 18.866 kroner. Men beløbet bliver udregnet i forhold til antal af dage du er arbejdsløs i givne periode. Hvis du er arbejdsløs i både januar og februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

Hvad skal man tjene for at få højeste dagpengesats?

Din minimumsløn for at få højeste dagpengesats ligger på 22.785 kroner i gennemsnit i 12 måneder ud af de sidste 2 år.

Dagpengesats efter skat

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Derfor er det ikke muligt at sige præcist hvad du kan få udbetalt efter skat. Det afhænger som med alt anden indkomst af dine fradrag, hvilken kommune du bor i og dine formue vilkår i øvrigt.

Hvad er den billigste A-kasse i Danmark?

Afhængig af din situation kan der være forskel hvad der er den billigste løsning for dig. Lad os hurtigt kigge nærmere på to forskellige situationer for at blive lidt klogere på forskellene.

En billig A-kasse for studerende er faktisk lidt irrelevant da de fleste tilbyder gratis medlemskab for studerende. Så lad os i stedet kigge på en billig A-kasse for unge. Det er faktisk den samme som for alle andre lønmodtagere.

A-kasse priser 2019

Priserne for at være medlem af en af a-kasserne i oversigten varierer ikke så meget. Den billigste a-kasse er Akademikernes som koster 440 kroner om måneden. Herefter kommer Business Danmark lige i hælene til 470 kroner, hvorefter de andre koster fra 473 til 493 kroner per måned.

Så det er absolut muligt at vælge en billig a-kasse og fagforening.

Der kan selvfølgelig være andre faktorer du også vægter foruden A-kasse priser alene. Men du kan også vælge udelukkende ud fra pris. Som allerede nævnt er dagpengesatserne de samme.

Som du kan se af vores A-kasse oversigt tilbyder de forskellige fordele for deres medlemmer. Det er helt sikkert en god ide at læse fordelene igennem inden du beslutter dig for hvilken arbejdsløshedskasse du skal melde dig ind i.

Husk at du ikke behøver at være medlem af både A-kassen og fagforeningen for at være med i en arbejdsløshedskasse. Hvorvidt du ønsker at være medlem af en fagforening i tilgift er helt op til dig selv.

Billede af billige a-kasser i Danmark

A-kasserne i oversigten

 • Krifa er en forkortelse for Kristelig Fagbevægelse og er en fri fagforening uden politiske og faglige bindinger. De har både arbejdsløshedskasse og fagforening.
 • Frie er en fagforening og arbejdsløshedskasse der henvender sig til folk der er ansat i forhold til funktionærloven. Den er tværfaglig så alle lønmodtagere kan blive medlem.
 • Det Faglige Hus er en sammenslutning af fire faglige organisationer og en arbejdsløshedskasse. Det er en fri fagforening og støtter ingen politiske partier.
 • Business Danmark er en fagforening og arbejdsløshedskasse for lønmodtagere og selvstændige indenfor salg, marketing og rådgivning. Organisationen støtter ingen politiske partier.
 • CA A-kasse er civiløkonomernes arbejdsløshedskasse og er for lønmodtagere og selvstændige der arbejder indenfor ledelse, økonomi, marketing, kommunikation, HR, finansiering, IT, rådgivning osv.
 • MA A-kasse er magistrenes A-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige for det meste uddannet som humanister og scient´er.
 • ASE står for A-kassen for Selvstændige men er faktisk både en fagforening og arbejdsløshedskasse for selvstændige og lønmodtagere. Organisation er tværfaglige og tværpolitisk, så den støtter ingen politiske partier.
 • Akademikernes A-kasse er en arbejdsløshedskasse for akademikere og er en sammenslutning af Akademikernes arbejdsløshedskasse og Ingeniørernes arbejdsløshedskasse.

Hvad er forskellen på A-kasse og fagforening?

Selvom danske A-kasser og fagforeninger ofte er samlet under samme paraply er det to helt forskellige organisationer. A-kasser og fagforeninger har historisk set været forbundet men behøver ikke at være det. En fagforening håndterer medlemmernes interesser i forhold til arbejdsgivere. En fagforening har også lov til at tjene penge.

A-kasser derimod må ikke tjene penge og varetager udbetalingen af dagpenge. Dagpenge er garanteret af den danske stat som også fastsætter satserne herfor.

Beløbene bliver bestemt og garanteret af den danske stat, så der er ingen risiko for at du ikke får dine penge selvom din a-kasse kommer i økonomisk uføre. Så det er ikke en faktor du behøver tage med i betragtning når du vælger dit medlemskab.

Satserne for dagpenge bliver justeret hvert år, hvorfor dagpengesatser 2017 var lavere end de er i år. Og til næste år vil de med al sandsynlighed være højere end de er i år.

Efter vedtagelse af genopretningspakken i 2010 er perioden du kan modtage dagpenge i, nedsat fra fire år til nu to år. Samtidig med denne vedtagelse blev genoptjeningsperioden fordoblet. Så der skal nu gå dobbelt så længe inden du kan modtage dagpenge igen hvis du har modtaget dem i de maksimale to år.

Billig A-kasse for selvstændige

ASE er en arbejdsløshedskasse som er specifikt udviklet til selvstændige. Så den er bedre gearet til at håndtere de udfordringer selvstændige kan ende med at stå med.

Og prisen for at være medlem af a-kassen er 493 kroner så den falder bestemt ind under betegnelsen en billig a-kasse.

A-kasse studerende

Det er som ofte gratis at være medlem som studerende. Faktisk er det gratis at være medlem som studerende for alle a-kasserne i oversigten, så det er fornuftigt at melde dig ind mens du stadig læser.

Så risikerer du heller ikke at ende med en karensperiode hvor du ikke får dagpenge efter du er dimitteret.

Er A-kasse fradragsberettiget?

Det korte svar er ja, og du kan læse alt om a-kasse fradrag for det her.

Skal man være medlem af en fagforening?

Nej, der er ingen lovgivning der tvinger dig til at melde dig ind i fagforening.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

At finde den bedste a-kasse til lige præcis dig bliver hurtigt en individuel vurdering. Der er basalt set to forskellige tilgangsvinkler. Enten vælger du baseret på din branche eller dit fag, eller også vælger du baseret på prisen.

Det er som nævnt uden betydning for din dagpengesats hvor du er medlem henne. Så blandt andet fordi det er ganske let at skifte, kan der for de fleste være en del penge at spare ved at skifte ved at vælge en af de billige a-kasser.

Så hvis du frygter at det er vanskeligt at skifte har vi gode nyheder til dig. Det er meget simpelt og din nye udbyder kan ordne alt det praktiske omkring et skifte.

Alle dine oplysninger er allerede i systemet så det er ganske nemt at skifte mellem to A-kasser.

Du mister heller ikke din anciennitet ved at skifte til en anden. Og selvom du ikke kan spare penge ved at skifte, kan du måske få andre og bedre medlemsfordele ved at skifte.

Billede af en billig a-kasse

Liste over A-kasser i Danmark der ikke er inkluderet i vores oversigt i toppen

 • Lærernes A-kasse er for undervisere og har omkring 78.000 medlemmer. Blev oprettet i 1985.
 • Min A-kasse er for lønmodtagere og selvstændige og har omkring 90.000 medlemmer. Blev oprettet i 1914.
 • HK A-kasse er for lønmodtagere inden for handel og kontor.
 • BUPL A-kasse er pædagogernes arbejdsløshedskasse.
 • FOA A-kasse er for lønmodtagere der yder offentlig service og har omkring 180.000 medlemmer.
 • Ledernes A-kasse er for ledere og særligt betroede medarbejdere og har omkring 110.000 medlemmer.
 • FTF A-kasse er for alle og har omkring 140.000 medlemmer.
 • 3F A-kasse er oprindeligt en sammenslutning af SID og KAD og har omkring 290.000 medlemmer.
 • Dansk Metal A-kasse er for ansatte inden for industri, bygge og auto.
 • Dana A-kasse er udelukkende for selvstændige.

Gode råd til A-kasser i Danmark:

Lad os slutte af med at opliste et par gode råd omkring A-kasser:

Meld dig ind i en arbejdsløshedskasse mens du stadig er i arbejde. Hvis du er studerende, så meld dig ind inden du er færdig. I de fleste A-kasser er det gratis at være medlem, så længe du er studerende.

Afklar dit behov og dine ønsker og undersøg markedet med det i mente. Afhængigt af dit behov, er det måske fornuftigt også at tegne en lønsikring.

Det er ganske simpelt at skifte arbejdsløshedskasse og din nye udbyder kan afmelde din gamle for dig, og alle dokumenter bliver automatisk overført.

Hvis prisen er det væsentligste parametre så vælg en billig A-kasse og fagforening. Men det kan jo sagtens være noget andet er vigtigst for dig. Det vigtige er at du vælger lige præcis den der er den rigtige til dig.

Skift A-kasse hvis det giver mening for dig. Du har ingen grund til at være bange for det.

Kig også på om du samtidig skal være medlem af en fagforening. Du kan både være medlem af en anden fagforening eller i den som A-kassen er organiseret sammen med. Det er også noget du helt selv bestemmer.

Visse A-kasser har specialiseret sig i selvstændige, så selvom du ikke er lønmodtager kan der sagtens være mening i at være medlem alligevel.