A-kasser – Her kan du sammenligne a-kasse priser

Sammenlign a-kasser

Sidst opdateret 14. Februar 2018

A-kasse står for arbejdsløshedskasse og forsikrer sine medlemmer mod arbejdsløshed. Du kan sammenligne a-kasse priser i vores oversigt hvor du kan se et udvalg af billige a-kasser og fordele for deres medlemmer. Under oversigten kan du læse mere om hvad en arbejdsløshedskasse er, og hvordan de fungerer i praksis. Sammenlign a-kasser kan du lige her.


*ØkoNEMi modtager kommission fra a-kasserne

Du finder vores beskrivelser af de enkelte a-kasser herunder:


Hvad er en a-kasse?

Det er en organisation der støttet af staten forsikrer sine medlemmer mod arbejdsløshed. Denne forsikring indebærer udbetaling af dagpenge, og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

For at bliver anerkendt som a-kasse og kunne udbetale dagpenge er det en række krav organisationerne skal opfylde. I dag er der omkring 25 offentligt anerkendte a-kasser i Danmark.

Reglerne for a-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Modellen betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansætte, men at de så til gengæld har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står uden for arbejdsmarkedet.

Dagpenge vs kontanthjælp

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Den danske model

Betegnelse “den danske model” dækker over hvordan man i Danmark har valgt at organisere arbejdsmarkedet. De to mest karakteristiske træk ved organiseringen er adskillelsen mellem staten og arbejdsmarked og det såkaldte flexicurity.

Adskillelsen med arbejdsmarkedets parter og staten betyder i praksis at det er op til arbejdstagerne og arbejdsgiverne selv at forhandle aftaler på plads. Staten involverer sig som lovgiver ikke på området medmindre parterne ikke selv kan forhandle sig på plads.

Flexicurity er en sammentrækning af ordene fleksibilitet og security (sikkerhed). Fleksibilitet fordi det er let for arbejdsgivere at hyre og fyre medarbejdere, og sikkerhed grundet det høje niveau af overførselsindkomster i Danmark. I den specifikke situation formentlig dagpenge som jo også fungerer som en forsikring mod arbejdsløshed.

Den danske model historie

Vi skal faktisk helt tilbage til Septemberforliget i 1899 for at finde oprindelsen af den danske model. Her blev der indgået en aftale om spillereglerne på arbejdsmarkedet mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO. Aftalen er også kendt som Hovedaftalen.

I aftalen blev arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet anerkendt og aftalen specificerer hvordan overenskomster indgåes og opsiges. Derudover er reglerne for strejke og lockout specificeret. Strejke er når arbejdstagerne nedlægger arbejdet, og lockout er når arbejdsgiverne nægter arbejdstagerne adgang til arbejdspladsen.

Den danske model opbygning

Det danske arbejdsmarked har en høj grad af organiseret arbejdskraft og arbejdsgivere. Arbejdstagerne i fagforeninger og arbejdsgiverne i arbejdsgiverforeninger.

Derfor er det parterne selv der forhandler vilkårene på plads, og der er heller ikke nogen lovgivet minimumsløn i Danmark. I det hele taget er det danske arbejdsmarked underlagt meget begrænset lovgivning sammenlignet med andre vestlige lande.

Mange overenskomster bliver forhandlet lokalt på den enkelte arbejdsplads, så modellen er faktisk meget decentraliseret. Og de enkelt brancher forhandle selv deres overenskomster

Stridspørgsmål mellem parterne afgøres enten ved faglige voldgift eller igennem Arbejdsretten. Og hvis parterne ikke selv kan forhandle sig til rette, og i visse andre situationer, kan den danske regering indkalde til trepartsforhandlinger. Men som udgangspunkt blander den danske regering sig ikke.

Andre situationer er som regel når regeringen har samfundsmæssige forhold den gerne vil påvirke i en bestemt retning.

Den danske model adskiller sig på andre punkter fra andre lande ved også historisk at have haft en høj erhvervsfrekvens for kvinder, og at et medlemskab af en a-kasse er fuldstændig frivillig. Men absolut anbefalingsværdigt.

A-kasse regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

 • Have været medlem i minimum et år
 • Være aktiv jobsøgende
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der visse undtagelser til denne regel, men ellers hedder det kontanthjælp efter de to år.

Du behøver ikke også at være medlem af en fagforening for at medlem af en arbejdsløshedskasse. Du er helt frit stillet om hvorvidt du også ønsker medlemskab af en fagforening.

Hvor meget betaler staten af dagpenge?

A-kasserne administrerer udbetaling af dagpenge som hvoraf langt den største del af dagpengene bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Satserne er både bestemt og garanteret af den danske stat. A-kasser må ikke tjene penge men må opkræve gebyr for at dække sine udgifter og den sidste og mindste del af dagpengene.

Selvom a-kasser og fagforeninger ofte er samlet under samme paraply er det to helt forskellige organisationer.

Fagforeninger er derimod private organisationer sat i verden for at varetage medlemmernes interesserer. Da de er private organisationer har de lov til at tjene penge.

Oversigt over de ti største a-kasser i Danmark

Billede af sammenlign a-kasser

Hvad er en gul a-kasse?

De senere år har set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger og a-kasser som er politisk uafhængige og står uden for de historiske hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge de aftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Men efter liberaliseringen er mulighederne for at vælge medlemskab af en af de billige a-kasser blevet meget bedre.

Danske fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne er der stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster. Så hvordan du vælger den bedste fagforening er et individuelt valg.

Udbetaling og a-kasse priser

Der eksisterer tre forskellige satser for dagpenge. For fuldtids, deltids og for nye dimittender.

 1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 18.633 kroner per måned.
 2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 12.422 kroner per måned.
 3. Som ny dimittend kan du højest modtage 15.279 kroner per måned hvis du har fuld forsørgerpligt.

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret, mens du selv kan vælge hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år hører du under ungesatsen som er 50% maksimumsatserne. Det vil sige 9.317 kroner som fuldtidsforsikret, og 6.211 kroner som deltidsforsikret.

Beløbet du får udbetalt er det samme uanset hvilken arbejdsløshedkasse du er medlem af. Derfor kan der være god mening i at vælge en af de billige a-kasser. Du kan bruge vores oversigt over a-kasser i Danmark i starten af siden til at sammenligne a-kasser priser og fordele.

Beløbet du kan modtage i dagpenge er fastsat og garanteret af den danske stat. Så der er ingen risiko for at du ikke får dine penge hvis din arbejdsløshedskasse mod forventning skulle gå fallit.

Beløbene bliver justeret i henhold til inflationen og leveomkostninger hvert år.

Dine udgifter til arbejdsløshedskasse og fagforening får du fradrag for; du kan læse mere her.

Sammenlign a-kasser

Billige a-kasser

Hvilken er så den billigste a-kasse og fagforening? Som oftest vælger vi en a-kasse der er mest relevant for den branche vi arbejder i. Men det er son nævnt uden betydning for din dagpengesats hvor du er medlem henne. Så blandt andet fordi det er ganske let at skifte, kan der for de fleste være en del penge at spare ved at skifte.

Så hvis du frygter at det er vanskeligt at skifte har vi gode nyheder til dig. Det er meget simpelt og din nye udbyder kan ordne alt det praktiske omkring et skifte.

Alle dine oplysninger er allerede i systemet så det er nærmest ligeså let som at skifte mellem mobilabonnementer.

Du mister heller ikke din anciennitet ved at skifte til en anden. Og selvom du ikke kan spare penge ved at skifte, kan du måske få andre og bedre medlemsfordele ved at skifte.

Hvad er den billigste a-kasse?

Afhængig af din situation kan der også være forskel på hvilken en der er den billigste løsning for dig. Lad os hurtigt kigge nærmere på to forskellige situationer for at blive lidt klogere på forskellene.

 • En billig a-kasse for studerende er faktisk lidt irrelevant da de fleste tilbyder gratis medlemskab for studerende. Så lad os i stedet kigge på en billig a-kasse for unge. Det er faktisk den samme som for alle andre lønmodtagere.
 • Den billigste a-kasse der er åben for alle lønmodtagere. Her er den billigste Frie Funktionærer.

Andre faktorer end billige a-kasser

Der kan selvfølgelig være andre faktorer du også vægter foruden a-kasse priser alene. Men du kan også vælge udelukkende ud fra pris. Som allerede nævnt er dagpengesatserne de samme. Det skyldes at satserne er fastsat og garanteret af den danske stat. Og a-kasserne er sat i verden for at administrere udbetalingerne.

Som du kan se af vores oversigt tilbyder a-kasserne forskellige fordele for deres medlemmer. Det er helt sikkert en god ide at læse fordele igennem inden du beslutter dig for hvilken arbejdsløshedskasse du skal melde dig ind i.

Husk at du ikke behøver at være medlem af både a-kassen og fagforeningen for at være med i en arbejdsløshedskasse. Hvorvidt du ønsker at være medlem af en fagforening i tilgift er helt op til dig selv.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge, har du mulighed for at tegne en lønsikring, hvilket sikrer dig mellem 1.000 og 21.000 kroner ekstra udbetalt per måned. Derudover skal du i minimum 12 måneder have indbetalt til lønsikring, og kan ikke modtage et højere beløb end din normalløn.

Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn, hvilken forsikringsgrad du vælger og din a-kasse. Du kan forsikre dig op til 80-90% af din normalløn afhængig af a-kasse.

I vores oversigt ovenfor kan du se hvilke a-kasser der også tilbyder lønsikring som tilkøbsydelse. Den kan være en god ekstra sikkerhed at have. Så her kan du finde den bedste a-kasse og lønsikring til dine behov.

Billigste a-kasse for studerende

Hvis du nyligt har afsluttet dit studie har du en karensperiode på en måned hvis du ikke har været medlem i mindst et år før din dimission. Karensperiode er det stykke tid hvor du ikke kan modtage dagpenge. Det er derfor en god ide at melde dig ind mens du stadig er studerende.

Hvis du ikke melder dig ind mindst 14 dage efter du har afsluttet dit studie mister du retten til at modtage dagpenge.

Den bedste a-kasse for dig som studerende er helt op til dig selv. Du kan både vælge en der er specialiseret indenfor dit felt, eller du kan vælge den du mener har de største fordele til dit behov. Alle a-kasserne i oversigten her på siden har gratis medlemskab for dig mens du er studerende, så på det punkt er de ligestillet.

De tilbyder ikke alle et medlemskab af en fagforening, og der er rimelig store prisforskelle for de enkelte fagforeninger.

Hvis du kun er interesseret i et medlemskab af en a-kasse er prisforskellene så små at det giver mening at vælge udfra hvilken der passer bedst til dit studiefelt.

A-kasser for selvstændige

Hvis du driver egen virksomhed er det en rigtig god ide at melde dig ind i en a-kasse. Som selvstændig er den økonomiske situation væsentlig mere risikofyldt end den er for en lønmodtager. Lønmodtageres lønninger er garanteret i forskellige fonde, mens du som selvstændig oftest er den sidste til at få penge hvis det kniber med likviditeten. ASE er for eksempel en a-kasse lavet specifikt til selvstændige.

Billede af a-kasse priser

Barsel

Som forælder har du i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mulighed for at modtage barselsdagpenge hvis du forinden har haft tilknytning til arbejdsmarkedet.

Meningen med barselsdagpenge er at forældre bliver sikret økonomisk kompensation hvis de udnytter deres ret til fravær ved barsel.

Barselsdagpenge 2017

Udgangspunktet for at modtage barselsdagpenge er retten til at holde barsel i de første 14 uger efter fødsel.

 • Moren kan holde orlov fra fire uger før forventet fødsel og kan modtage barselsdagpenge i de fire uger.
 • Moren har pligt til orlov de første 14 dage efter fødsel og ret til yderligere 12 ugers orlov. Dagpenge kan modtages i alle de 14 uger efter fødslen.
 • Faren har ret til orlov i to uger efter fødslen hvor der også er mulighed for at modtage dagpenge.

Når de første 14 uger er gået har moren og faren ret til tilsammen at modtage barselsdage i 32 uger som kan deles imellem dem som det ønsker. Begge har ret til 32 ugers forældreorlov, men der er kun mulighed for at modtage penge i 32 uger i alt, og ikke i de 64 uger som der er ret til orlov i.

Krav for at modtage barselsdagpenge 2017

For at være berettet til at modtage dagpenge under barsel skal du opfylde følgende tre betingelser;

 • Du skal have arbejdet de sidste 13 uger
 • Du skal have haft minimum 120 arbejdstimer i de 13 uger
 • Du skal dagligt være fysisk sammen med dit barn i barselsperioden

Barselsdagpenge udbetaling

Det er Udbetaling Danmark som står for barselsdagpenge udbetaling hertil lands. Som lønmodtager kan du højst få udbetalt 4.245 kroner per uge før skat. Den maksimale barselsdagpengesats 2017 er 114,73 kroner per time før skat under din barsel og du får penge for det antal timer du normalt arbejder. Hvis du tjener mindre end 114,73 kroner per time får du din normale timeløn. Din timeløn beregnes som din normale løn fratrukket 8% i arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan læse meget mere om skatteopgørelse lige her

Hvis du ikke har en fast arbejdstid bliver din kompensation udregnet ud fra gennemsnittet af dit timeantal og din timeløn de sidste fire uger.

Du behøver ikke være medlem af en fagforening for at kunne få barselsdagpenge, men hvis du er ledig skal du være medlem af en a-kasse for at være berettiget til barselsdagpenge. Det behøver du ikke hvis du er ansat.

Barseldagpenge selvstændig

For at kunne få dagpenge under barsel som selvstændig skal du opfylde følgende krav;

 • Have arbejdet i mindst 6 af de sidste 12 måneder. Har du været selvstændig i mindre end seks måneder kan du regne din tid som lønmodtager med
 • Have arbejdet den sidste måned inden barsel
 • Have overskud i din virksomhed
 • Have arbejdet minimum halvtid i din virksomhed. Det er 18,5 timer per uge
 • Have dagligt fysisk samkvæns med dit barn i barselsperioden

Du er ikke at betragte som selvstændig hvis du er ansat af dit eget A/S eller Aps. Så er du lønmodtager.

Sygedagpange

Sygedagpenge kan du modtage hvis du som lønmodtager bliver syg og er ude af stand til at arbejde. Du skal være bosat i Danmark og betale skat her af din indkomst. Der er visse beskæftigelsesmæssige krav der skal være opfyldt, men medlemskab af en a-kasse er ikke et af dem.

A-kasse historie

De første danske a-kasser blev dannet for over 100 år siden i slutningen af 1800-tallet. Til at starte med blev de drevet af medlemmerne, men i 1906 kom de første statsstøttede danske a-kasser. Og der blev lavet lovgivning på området.

Allerede dengang var der a-kasse regler for hvem der kunne modtage understøttelse. Og faktisk minder reglerne fra dengang ganske meget om dem vi har i dag. Organiseringen og reglerne for det danske arbejdsmarked har vist at være overordentlig holdbare.

Pension

På mange måder er der lighedspunkter imellem medlemskab af en a-kasse og din pension. Begge dele er en forsikring til en tid med lavere eller ingen indkomst. Og ret beset kan vi ikke vide om nogen af delene bliver udbetalt. Dog er der væsentlig større chancer for at pensionen bliver. Heldigvis.

Gode råd til a-kasse priser:

Lad os slutte af med at opliste et par gode råd omkring a-kasser:

Meld dig ind i en arbejdsløshedskasse mens du stadig er i arbejde. Hvis du er studerende, så meld dig ind inden du er færdig. I de fleste a-kasser er det gratis at være medlem, så længe du er studerende.

Afklar dit behov og dine ønsker og undersøg markedet med det i mente. Afhængigt af dit behov, er det måske fornuftigt også at tegne en lønsikring.

Det er ganske simpelt at skifte arbejdsløshedkasse og din nye udbyder kan afmelde din gamle for dig, og alle dokumenter bliver automatisk overført.

Hvis a-kasse priser er det væsentligste parametre så vælg en billig a-kasse i Danmark. Men det kan jo sagtens være noget andet er vigtigst for dig. Det vigtige er at du vælger lige præcis den der er den rigtige til dig.

Kig også på om du samtidig skal være medlem af en fagforening. Du kan både være medlem af en anden fagforening eller i den som a-kassen er organiseret sammen med. Det er også noget du helt selv bestemmer.

Som studerende skal de melde dig ind i en arbejdsløshedskasse med det samme hvis du ikke allerede er medlem.

Visse a-kasser har specialiseret sig i selvstændige, så selvom du ikke er ansat kan der sagtens være mening i at være medlem alligevel.

Læs også: Lån penge

Del: