Aktiekurser i 2019 – Følg baggrunden for udviklingen i verdens aktier

15. August 2019

Torsdag var en negativ dag for de europæiske men positiv for de amerikanske aktiekurser. Der er utrolig meget politisk uro i øjeblikket, så markederne har svært ved at vælge retning.

Indeks (Lokal valuta):Afslutningskurs:% Ændring:% 2019:
C25 (Danmark)1.098,930,02%10,45%
DAX (Tyskland)11.412,67-0,70%8,09%
FTSE (UK)7.067,01-1,13%4,95%
S&P500 (US)2.847,600,25%14,56%
Shanghai Composite (Kina)2.815,800,24%12,91%
Nikkei 225 (Japan)20.405,65-1,21%1,95%
MSCI World (US)87,600,23%11,83%

Alle kursændringer er vist eksklusiv udbytter.

På valutamarkedet var der udsving i forskellige retninger.

Valutapar:Afslutningskurs:% Ændring:% 2019:
EURUSD1,11410,02%-2,83%
EURGPB0,9171-0,70%2,01%
EURYEN117,8700-0,09%-6,33%
EURRUB73,3636-0,31%-7,71%

Billede af aktiekurser

Torsdag var overordnet set en neutral dag for de danske aktier med enkeltaktierne i forskellige retninger. Rigtig fin for Carlsberg efter et godt regnskab, men rigtig dårlig for Vestas.

Aktiekurser Danmark (DKK):Afslutningskurs:% Ændring:% 2019:
Novo342,901,23%15,11%
AP Møller6.900,00-1,15%-15,69%
Danske Bank88,12-0,99%-31,64%
Nordea40,07-0,35%-26,11%
Vestas505,00-4,46%2,62%
Carlsberg990,204,23%42,97%

Alle kursændringer er vist eksklusiv udbytter.

På råvaremarkedet var der markante fald til olien.

Råvarer (USD):Afslutningskurs:% Ændring:% 2019:
Råolie, WTI54,47-1,38%19,95%
Råolie, Brent Crude58,27-2,03%8,31%
Guld, Comex1.534,400,43%19,75%
Sølv, Comex17,21-0,41%10,75%

Hvad påvirker aktiekurser?

Værdien af en børsnoteret aktie er udtryk for investorernes fremtidige forventninger til virksomhedens finansielle præstationer.

Er der høje forventninger til vækst ligger aktiekursen højt i forhold til den bogførte værdi. Og hvis der er lave forventninger ligger kursen lavt i forhold til den bogførte værdi.

Den bogførte værdi er den regnskabsmæssige værdi af aktiverne som skal følge visse juridiske regler. Men den værdi fortæller os ikke noget om den fremtidige præstation.

Danske aktiekurser

Den danske økonomi og aktiemarked er kun en lille del af den samlede globale økonomi og aktiemarkeder.

Men dansk økonomi og danske virksomheder er meget internationale og vi er meget afhængige af handel med andre lande. Derfor bliver dansk økonomi i høj grad påvirket af hvad der sker med den globale økonomi.

De danske aktiekurser har derfor en meget høj grad af korrelation med udviklingen i resten af verden, især med hvad der sker i USA og Euro-området. Men der kan selvfølgelig altid være udsving i forhold til den enkelte aktier.

Historiske aktiekurser

Graferne nedenfor viser den historiske udvikling i forskellige landes aktiekurser. Det er meget tydeligt at den generelle trend er opadgående.

Ved at studere gamle aktiekurser kan vi se at de udenlandske aktiekurser bevæger sig ganske meget og også oplever kriser og krak, men at den langsigtede trend går den rigtige vej.

Aktiekurser i USA

Billede af amerikanske aktiekurser

Grafen viser de amerikanske aktiekurser for S&P 500 indekset på månedsbasis fra 1950 til marts 2019.

S&P indekset er 500 af de største amerikanske virksomheder der er børsnoteret på børserne i New York og Chicago.

Det er tydeligt at den overordnede trend er opadgående. Fra en start på 17 i 1950 til omkring 2800 i Marts 2019 må det siges at have været en god ide at investere heri.

Der har selvfølgelig været fald og krak og de mest tydelige er 1987, 2000 og 2007 men markedet har hidtil altid rettet sig og har fortsat stigningerne.

Aktiekurser i Tyskland

Billede af tyske aktiekurser

Grafen viser de tyske aktiekurser for DAX 30 indekset på månedsbasis fra November 1987 til Februar 2019.

DAX 30 er 30 store tyske virksomheder der handles på børsen i Frankfurt.

Ligesom med de amerikanske aktier kan vi se at trenden er opadgående. Der er krak i 2000 og 2007, og der er krise i 1998, 2011, 2015 og 2018.

Men markedet retter sig og fortsætter opad.

Aktiekurser i Japan

Billede af japanske aktier

Grafen viser de japanske aktier for Nikkei 225 indekset fra 1965 til Februar 2019.

Nikkei indekset består af 225 store japanske virksomheder børsnoteret i Tokyo.

Historien er en smule anderledes end den er for USA og Tyskland. Det højeste niveau nogensinde blev nået i December 1989 lige inden den japanske aktiv boble sprang.

I 1980’erne steg priserne på aktiver i Japan på især ejendomme og aktier med en faktor 6 og skabte en gigantisk boble.

1990’erne har derfor i store træk økonomisk været et tabt årti i Japan. Siden den globale finanskrise i 2007 har aktierne dog haft en stigende trend.

Aktiekurser i Sverige

Billede af svenske aktiekurser

Grafen viser de svenske aktiekurser for OMX Stockholm 30 som er 30 af de mest handlede aktier på børsen i Stockholm. Grafen løber fra Marts 1998 til Februar 2019.

Grafen går ikke så langt tilbage som for USA, Tyskland og Japan, men det nuværende niveau er historisk højt.

Et ganske stort krak skete ved IT-boblen i 2000 og igen ved finanskrisen i 2007.

Som konklusion må det nævnes at næsten alle aktiekurser bevæger sig i positiv retning ved en længere tidshorisont.

De japanske aktiekurser er en undtagelse som er påvirket af vanvittige stigninger i 1980’erne drevet af blandt andet en meget lempelig pengepolitik og en ekspansiv finanspolitik.

Følg aktiekurser

Du kan finde aktiekurser i realtid med ganske få minutters forsinkelse mange forskellige steder på nettet. Det gælder både for internationale og danske aktiekurser.

Børsens aktiekurser er efterhånden fri tilgængelig information for alle. Det betyder også at det ikke er muligt at få en fordel ved at handle på nyheder.

Hvad er aktier?

Aktier er ejerandele af aktieselskaber, hvilket betyder at hvis du ejer 1% af aktierne så ejer du også 1% af aktieselskabet.

Retten til indflydelse og profit i selskaber er som udgangspunkt direkte proportionel med din ejerandel. Ejer du 1% af aktierne har du 1% af stemmeretten og ejerskab til 1% af profitten.

Det er dog kun den del af overskuddet der bliver udbetalt som dividende du har ret til. Overskuddet som bliver beholdt i virksomheden vil til gengæld få værdien af aktierne til at stige. Hermed vil du også indirekte drager glæde af det.

Værdien af virksomhedens aktier (egenkapitalen) er antal af aktier gange med værdien af den enkelte aktie. Værdien kan for børsnoterede selskaber aflæses af børskursen som kan ændre sig konstant.

I visse tilfælde kan virksomheder have forskellige aktieklasser, hvilket betyder at din indflydelse ikke er proportional med din ejerandel. Det klassiske er opdeling i A og B aktier.

Billede af aktier

Køb aktier online

Før du begynder at investere er det vigtigt at gøre dig nogle tanker omkring din tidshorisont.

Skal du bruge pengene igen inden for kort tid skal likviditeten på aktierne være høj, og måske skal du endda vælge obligationer med kort løbetid i stedet for.

Likviditeten er ikke noget problem hvis du handler store europæiske eller amerikanske virksomheder. Men det kan risikoen være.

Så hvis du skal bruge pengene igen hurtigt kan obligationer være et bedre valg end aktier.

Hvornår skal man købe aktier?

Ja, du skal helst købe når priserne er lave. Det sker jævnligt at der er lavkonjunktur eller krise og aktiekurserne falder. Der er formidable handler at lave under en lavkonjunktur, men det kræver evnen til at time det rigtigt.

Og det er meget svært. Tæt på umuligt.

Spred istedet for dine penge på mange aktier og hav tålmodighed til at holde dem så går det ikke helt galt. Men her får du ikke nogen specifikke aktieanbefalinger.

Hvor køber man aktier?

Du skal bruge en mægler med tilladelse til køb og salg af aktier til at handle igennem. Dem findes der flere af. En anden mulighed er at købe i gennem din bank, men det er som regel dyrere.

Obligationer

Hvis obligationens rente er lavere end markedsrenten vil kursen falde til under 100. Og hvis obligationens rente er højere end markedsrenten vil kursen stige til over 100.

Grunden til dette er at renten er afkast af din investering, og hvis obligationen giver dårlige afkast end andre obligationer er den mindre attraktiv og kursen falder. Hermed stiger den reelle rente også.

Så køb og salg af obligationer er i høj grad baseret på en renteprognose og fremtidige renteforventninger.

Hvordan køber man aktier?

Hos din mægler har du formentlig både adgang til en kursliste, realtidskurser og en finanskalender.

Hvis din mægler er velassorteret vil det bugne med forskellige investeringsmuligheder.

Value aktier

En value aktie leder os tilbage til Warren Buffett og hans læremester og tidligere chef Benjamin Graham. En value aktie er defineret som en aktie der handles til en aktiekurs der er lavere end dens fundamentale indre værdi.

Den fundamentale indre værdi skal ikke forstås som den indre regnskabsmæssige værdi, men den markedsmæssige indre værdi. Og her er ingen klare regler for hvordan det opgøres.

Hvis virksomhedens aktiver har en højere markedsværdi end hvad aktierne handles til kan det være en value aktie.

En anden mulighed kan være en virksomhed med et stærkt cash flow som ikke er korrekt prissat.

Udbytteaktier kan også være et klassisk eksempel på value aktier. Værdien af en aktie er det cash flow den skaffer os, og udbytter er pengene direkte i lommen på aktionærerne.

Cykliske aktier

Cykliske aktier er aktier der bevæger sig i takt med konjunkturerne. Så de stiger meget ved højkonjunktur og falder meget ved lavkonjunktur.

Men det betyder ikke at de er dårlige at have med i porteføljen. Især i samspil med defensive aktier som bevæger sig væsentligt mindre.

Formueforvaltning

Hvis du ikke er tryg ved at investere eller ikke har tiden til det, kan det være en udmærket ide at vælge en investeringsforening til at gøre det for dig.

Efterhånden er det påkrævede beløb du skal investere faldet så meget at rigtig mange kan være med.

Du skal dog være opmærksom på at foreningen tager en vis pris for at forvalte dine penge. Så for at de er succesfulde skal din præstation som minimum matches plus deres omkostninger.

Teknisk analyse

Teknisk analyse bruges til at forudsige de umiddelbare ændringer i børskurser. Hertil bruges grafer i forskellige tidsintervaller.

Teknisk analyse bruges ved daytrading, som er hurtig handel med høj gearing. Det er meget risikofyldt men rummer også mulighed for store gevinster. Det er ikke aktieanalyse men spekulation.

Beskatning af aktier

Når du enten har fortjeneste eller tab på dine aktier skal det opgøres skattemæssigt. Som udgangspunkt bliver du beskattet af din fortjeneste eller tab når du sælger.

Udbytter bliver beskattet løbende, afhængig af om aktien eller aktierne du ejer er aktier med udbytte selvfølgelig.

Udenlandsk udbytteskat

Udbytter fra udenlandske aktier skal som udgangspunkt beskattes i det land hvor aktierne er børsnoteret. Men aktiestigninger bliver beskattet i Danmark.

Vi har også skrevet en grundig gennemgang omkring skat af aktier og aktiebeskatning.

Billede af en aktie

Danske aktier

Der er andre børser i Danmark end Købehavns Fondsbørs, men de er små og faciliterer mest handel med opstartsvirksomheder og andre mindre virksomheder.

Men størstedelen af danske aktieselskaber og selskaber i det hele taget er ikke tilgængelige i åben handel.

Hvorfor investere?

Lad os afslutningsvis komme med et par årsager til at give sig i kast med investering i det hele taget. Det direkte alternativ til at investere er at lade dine penge stå på en bankkonto. Som tingene står for nærværende giver det i bedste fald en rente på 0 procent og i værste fald skal banken have penge for at opbevare dine penge.

Her kommer investering og aktiehandel ind som et fantastisk alternativ. Medmindre du står og skal bruge pengene indenfor en kort tidsfrist er investering den absolut bedste anvendelsesområde.

Historisk har aktier leveret det suverænt bedste afkast sammenlignet med obligationer, råvarer og bankkonti.

Kigger vi på det historisk er det tydeligt at aktieinvestering bestemt har været en god forretning. Og jo før du starter jo bedre. Hermed lærer du mest og har længst tid til at forrente dine penge.