Fagforening 2019 – Alt du skal vide om fagforeninger i Danmark

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en privat organisation der er sat i verden for at varetage sine medlemmers interesser. Medlemmerne ejer fagforeningen og har traditionelt været organiseret i faggrupper. Det er mange fagforeninger stadig, men der er kommer en del tværfaglige fagforeninger til.

Fagforening i Danmark

I Danmark har vi haft en høj andel af arbejdsstyrken organiseret i fagforeningerne. Og det har vi stadig selvom procentsatsen er faldet lidt.

Vi har omkring 70 forskellige fagforeninger herhjemme som tilsammen har cirka 1,8 millioner medlemmer. Det er ganske mange når vi tager højde for at der er cirka 2,8 millioner beskæftigede og omtrent 2,3 millioner fuldtidsbeskæftigede.

Priser

Der kan være stor forskel på priserne for dig som medlem. Fra omkring 60 kroner til cirka 500 kroner per måned.

Så hvis prisen betyder meget for dig kan det bestemt være en mulighed at vælge en billig fagforening. Her kan være mange penge at spare.

Du skal selvfølgelig være opmærksom på at der også er forskel på hvad du får ved et medlemskab af de forskellig fagforeninger.

Kan man trække fagforening fra i skat?

Ja, du kan trække dine udgifter til fagforening fra i din selvangivelse. Du kan trække op til 6.000 kroner i udgifter til a-kasse, fagforening og lønsikring fra i din kommunalskat per år.

Så hvis dine årlige udgifter til a-kasse og fagforening er 6.500 kroner får du et fradrag for de 6.000 kroner, og hvis din kommunalskat er 25 % betaler det offentlige de 1.500 kroner.

Hvis jeg er selvstændig

Selvom om du er selvstændig kan det sagtens give mening at være med i en fagforening.

Her kan du for eksempel få hjælp ved ansættelse af medarbejdere, du får gode priser på administration af din pensionsordning og mulighed for at tegne en sundhedsikring.

Fagforening for studerende

Som studerende er det ofte gratis at være medlem af en fagforening. Så mens du er studerende er det ikke prisen du skal vælge efter. Og da du også optjener anciennitet som studerende er det en god ide at melde sig ind allerede mens du studerer.

Historien om fagforeninger i Danmark

I forbindelse med industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet, begyndte organiseringen af arbejderne også. Omkring 1870 blev de første fagforeninger oprettet og hurtigt fandtes der omkring 40 forskellige fagforbund. I 1874 blev der oprettet en fælles centralbestyrelse som senere er blevet til paraplyorganisationen LO, Landorganisation i Danmark.

Traditionelt har vi i Danmark haft en høj organiseringsgrad indenfor fagbevægelsen, og der har historisk været et tæt samarbejde mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Fra slutningen af 1920’erne og frem til slutningen af 1900-tallet var Socialdemokratiet tilmed det dominerende parti i dansk politisk.

Arbejdsmarkedet har en særlig organiseringsform i Danmark da det er arbejdsmarkedets parter der selv forhandler løn og vilkår uden politisk indgriben.

Billede af en fagforening

Hvad er en gul fagforening?

De senere år har vi set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger og a-kasser som er politisk uafhængige og står udenfor de traditionelle hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge eksklusivaftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Danske fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne kan der være stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster. Så hvordan du vælger den rette fagforening er et individuelt valg.

Hvilken fagforening hører jeg til?

Det er der ikke noget entydigt svar på. Det kommer helt an på hvilke faktorer du vurderer som værende de vigtigste for dig. Det kan være prisen, det kan være at fagforeningen skal være branchespecifik eller det politiske tilhørsforhold.

Skal man være medlem af en fagforening?

Nej, der er ingen lovgivning der tvinger dig til at melde dig ind i fagforening.