Fagforening priser 2019 – Her kan du sammenligne billige fagforeninger

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en privat organisation der er sat i verden for at varetage sine medlemmers interesser. Medlemmerne ejer fagforeningen og har traditionelt været organiseret i faggrupper. Det er mange fagforeninger stadig, men der er kommer en del tværfaglige fagforeninger til.

Fagforening i Danmark

I Danmark har vi haft en høj grad af medlemskab i fagforeningerne. Og det har vi stadig selvom procentsatsen er faldet lidt.

Vi har omkring 70 forskellige fagforeninger herhjemme som tilsammen har cirka 1,8 millioner medlemmer. Det er ganske mange når vi tager højde for at der er cirka 2,8 millioner beskæftiget og omtrent 2,3 millioner fuldtidsbeskæftiget.

Billede af en fagforening

Fagforening og A-kasse

Fagforeninger og a-kasser er tit organisation sammen. Men der er faktisk tale om to forskellige organisationer med forskellige organisering og formål.

En a-kasse administrerer a-kasse indbetalinger og dagpenge udbetalinger, og må som organisation ikke tjene penge. Dagpengesatsen er både fastsat og garanteret af den danske stat, så forskellen i kontingenterne er baseret på administration og hvilken kurser og fordele arbejdsløshedskasserne tilbyder deres medlemmer.

Langt den mest af dagpengene bliver finansieret gennem de 8% arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) som bliver betalt af alle på arbejdsmarkedet.

Så selvom de to tit er organiseret sammen bliver det ikke nødvendigvis at være sådan.

Billig fagforening

Der kan hurtig være stor forskel i  fagforening priser for dig som medlem. Den billigste fagforening i oversigten er Frie som koster 65 kroner per måned.

ASE er en ganske lille smule dyrere til 67 kroner per måned, og Krifa og Det Faglige Hus igen en lillebitte smule dyrere til 69 kroner per måned.

Og du har mulighed for at melde dig i alle fem fagforeninger her på siden. De er nemlig åbne for alle, så det er ikke afhængig af dit arbejde.

Hvis du gerne vil have en billig a-kasse og fagforening er Det Faglige Hus det billigste valg. Her koster a-kasse 473 kroner per måned til en samlet pris på 542 kroner per måned for den billigste a-kasse og fagforening.

Den næstbilligste er Frie hvor kontingentet for a-kasse er 479 kroner per måned til en samlet pris på 544 kroner per måned.

Fradrag fagforening

Du kan trække dine udgifter til fagforening fra i din selvangivelse. Du kan trække op til 6.000 kroner i udgifter til a-kasse, fagforening og lønsikring fra i kommunalskat om året.

Så hvis dine årlige udgifter til a-kasse og fagforening er 6.504 kroner som medlem hos Det Faglige hus får du et fradrag for de 6.000 kroner, og hvis din kommunalskat er 25 % betaler det offentlige de 1.500 kroner.

Hvis jeg er selvstændig

Selvom om du er selvstændig kan det sagtens give mening at være med i en fagforening. Den mest oplagte fagforening for selvstændige er ASE.

Her kan du for eksempel får hjælp ved ansættelse af medarbejdere, du får gode priser på administration på en pensionsordning og mulighed for sundhedsikring.

Fagforening studerende

Som studerende er det ofte gratis at være medlem i en fagforening. Af fagforeningerne i oversigten er det gratis at være med som studerende i følgende;

  • ASE
  • Business Danmark
  • Det Faglige Hus
  • Frie
  • Krifa

Det er faktisk dem allesammen. Så som studerende er det ikke prisen du skal vælge efter.

Historien om fagforeninger i Danmark

I forbindelse med industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet, begyndte organiseringen af arbejderne også. Omkring 1870 blev de første oprettet og hurtigt fandtes der omkring 40 forskellige fagforbund. I 1874 blev der oprettet en fælles centralbestyrelse som senere er blevet paraplyorganisationen LO.

Traditionelt har vi i Danmark haft en høj organiseringsgrad indenfor fagbevægelsen, og der er historisk været et tæt samarbejde mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Fra slutningen af 1920’erne og frem til slutningen af 1900-tallet var Socialdemokratiet tilmed det dominerende parti i dansk politisk.

Arbejdsmarkedet har som nævnt en særlig organiseringsform i Danmark da det er arbejdsmarkedets parter der selv forhandler løn og vilkår uden politisk indgriben.

Hvad er en gul fagforening?

De senere år har vi set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger og A-kasser som er politisk uafhængige og står udenfor de historiske hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge de aftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Men efter liberaliseringen er mulighederne for at vælge medlemskab af en af de billige A-kasser blevet meget bedre.

Danske fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne er der stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster. Så hvordan du vælger den bedste fagforening i Danmark er et individuelt valg.

Hvilken fagforening hører jeg til?

Det er der ikke noget entydigt svar på. Det kommer helt an på hvilke faktorer du vurderer som værende de vigtigste for dig. Det kan være prisen, det kan være at fagforeningen skal være branchespecifik eller hvilke politisk tilhørsforhold den har.

Skal man være medlem af en fagforening?

Nej, der er ingen lovgivning der tvinger dig til at melde dig ind i fagforening.