Fagforeninger i Danmark – Her kan du vælge en billig fagforening

Hvilken fagforening hører jeg til? Hvilken fagforening skal jeg vælge? Her kan du blive klogere på alle dine spørgsmål og du kan tilmed finde en billig fagforening;

*Oversigterne viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markederne.

*ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne der er vist her på hjemmesiden. Links kan være reklamelinks.

Hvad er en fagforening?

Det er en privat organisation der er sat i verden for at varetage sine medlemmers interesser. Medlemmerne ejer fagforeningen og har traditionelt været organiseret i faggrupper. Det er mange fagforeninger stadig, men der er kommet en del tværfaglige fagforeninger til.

Fagforening i Danmark

I Danmark har vi haft en høj andel af arbejdsstyrken organiseret i fagforeningerne. Og det har vi stadig selvom procentsatsen er faldet lidt.

Vi har omkring 70 forskellige fagforeninger herhjemme som tilsammen har cirka 1,8 millioner medlemmer. Det er ganske mange når vi tager højde for at der er cirka 2,8 millioner beskæftigede og omtrent 2,3 millioner fuldtidsbeskæftigede.

Alene 3F som er Danmarks største fagforening har 270.000 medlemmer.

A-kasse i Danmark

Fagforening og a-kasse er to forskelle slags organisationer selvom de ofte er samlet i samme organisation.

En a-kasse varetager udbetalingen af dagpenge ved ledighed og hjælper medlemmerne tilbage i hjælp gennem forskellige kurser og handlingsplaner.

Hvad gør en fagforening?

Fagforeninger varetager medlemmernes interesser overfor arbejdsgiverne og forhandler lønaftaler og arbejdsvilkår på vegne af medlemmerne.

Du har både mulighed for at være medlem af begge organisationer, have a-kasse uden fagforening eller omvendt.

Strejke og lockout

Hvis der ved forhandlinger mellem arbejdsmarkedsparter ikke kan findes en løsning er strejke og lockout to af de mulige udfald.

En strejke er en organiseret arbejdsnedlæggelse hvor fagforeningens medlemmer nedlægger deres arbejde.

En lockout er hvor arbejdsgiverne ikke tillader de ansatte at møde op på deres arbejdsplads og arbejde.

I begge situationer får de ansatte ikke løn, men må klare sig med udbetalinger fra fagforeningens strejkekasse.

Skal man strejke hvis man ikke er medlem af fagforening?

Nej, det er kun medlemmerne af fagforeningen der har ret og pligt til at strejke.

Det samme gælder til en vis grad ved en lockout. Her er det dog vigtigt at du informere din arbejdsgiver om at du står til rådighed under en lockout.

Hvad koster fagforening?

Der kan være stor forskel på fagforening priser. Fra omkring 60 kroner til cirka 500 kroner per måned.

Så hvis prisen betyder meget for dig kan det bestemt være en mulighed at vælge en billig fagforening. Og der kan være mange penge at spare ved at vælge Danmarks billigste fagforening.

Billig fagforening

Du skal selvfølgelig være opmærksom på at der også er forskel på hvad du får ved et medlemskab af de forskellig fagforeninger. Så selvom der kan være mange penge at spare mister du måske visse fordele ved at skifte.

Bedste fagforening - Hvilken fagforening hører jeg til?

Kan man trække fagforening fra i skat?

Ja, du kan trække dine udgifter fra i din selvangivelse. Du kan trække op til 6.000 kroner i udgift til fagforening fra i din kommuneskat per år.

Så hvis dine årlige udgifter hertil er 6.500 kroner får du et fradrag for de 6.000 kroner, og hvis din skatten i din kommune er 25 % betaler det offentlige de 1.500 kroner.

Fagforening for selvstændige

Selvom om du er selvstændig kan det sagtens give mening at være medlem.

Her kan du for eksempel få hjælp ved ansættelse af medarbejdere, du får gode priser på administration af din pensionsordning og mulighed for at tegne en sundhedsikring.

For studerende

Som studerende er det ofte gratis at være medlem. Så mens du er studerende er det ikke prisen du skal vælge efter. Og da du også optjener anciennitet som studerende er det en god ide at melde dig ind allerede mens du studerer.

Historien om fagforeninger i Danmark

I forbindelse med industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet, begyndte organiseringen af arbejderne også. Omkring 1870 blev de første fagforeninger oprettet og hurtigt fandtes der omkring 40 forskellige fagforbund. I 1874 blev der oprettet en fælles centralbestyrelse som senere er blevet til paraplyorganisationen LO, Landorganisation i Danmark.

Traditionelt har vi i Danmark haft en høj organiseringsgrad indenfor fagbevægelsen, og der har historisk været et tæt samarbejde mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Fra slutningen af 1920’erne og frem til slutningen af 1900-tallet var Socialdemokratiet tilmed det dominerende parti i dansk politisk.

Arbejdsmarkedet har en særlig organiseringsform i Danmark da det er arbejdsmarkedets parter der selv forhandler løn og vilkår uden politisk indgriben. Det kaldes den danske model og indebærer også lempelige vilkår for at afskedige medarbejdere og et højt niveau for dagpenge.

Hvad er en gul fagforening?

De senere år har vi set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger og a-kasser som er politisk uafhængige og står udenfor de traditionelle hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge eksklusivaftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Herefter er det blevet meget lettere at vælge en uafhængig og billig fagforening.

Danske fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne kan der være stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster. Så hvordan du vælger den rette fagforening er et individuelt valg.

Hvilken fagforening hører jeg til?

Det er der ikke noget entydigt svar på. Det kommer helt an på hvilke faktorer du vurderer som værende de vigtigste for dig. Det kan være prisen, det kan være at fagforeningen skal være branchespecifik eller det politiske tilhørsforhold.

Valg af fagforening

Når du i dag skal vælge den rigtige løsning til dig står valget dig helt frit for. Du skal først og fremmest vælge om du vil være medlem af fagforening eller ej.

Hvilken fagforening skal jeg vælge?

Vælger du at være medlem skal du beslutte hvilken en du ønsker at være medlem af. Her kan du vælge vælge baseret på branche, faggrupper, personlige relationer eller simpelthen ud fra pris. Det er fuldstændig op til dig selv.

Det er stor forskel fra en dyr til en billig fagforening, så der kan være god mening i at vælge en billig fagforening.

Skal man være medlem af en fagforening?

Nej, der er ingen lovgivning der tvinger dig til at melde dig ind eller være medlem.

Er det vanskeligt at skifte?

Nej, udmeldelse af fagforening er ganske let. Og formentlig kan det hele klares enten elektronisk eller af din nye udbyder.

Så det er bestemt ikke nogen du skal være bange for hvis du fundet ud af at din nuværende ikke er den bedste fagforening til dig.

Billig fagforening - Hvilken fagforening hører jeg til?