Fagforening 2017 – Prøv vores oversigt over fagforeninger

Oversigt over fagforeninger. Find den rigtige fagforening til dig.


*ØkoNEMi modtager kommission fra a-kasserne

Du finder vores beskrivelser af de enkelte a-kasser her.


Fagforening

Traditionelt er fagforening og a-kasse blevet set som en samlet pakke, men faktisk er der frit valg så du kan sagtens være medlem af en fagforening uden også at være med i a-kassen og omvendt.

En a-kasse sikrer dig i en vis ustrækning økonomisk hvis du mister dit job, mens en fagforening hjælper dig under dit ansættelsesforhold især omkring sager med arbejdsvilkår og løn.

A-kasserne administrerer udbetaling af dagpenge som er bestemt og garanteret af den danske stat. Langt den største del af dagpengene bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn. A-kasserne må ikke tjene penge men opkræve kontingent for at dække deres omkostninger og den sidste og mindste del af dagpengene.

Fagforeninger er derimod private organisationer sat i verden for at varetage medlemmernes interesserer. Da de er private organisationer har de lov til at tjene penge.

fagforening fagforeninger

A-kasse

De senere år har set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger som er politisk uafhængige og står uden for de historiske hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge de aftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Men efter liberaliseringen er mulighederne for at vælge medlemskab af en billig a-kasse blevet meget bedre.

Fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne er der stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster.

For a-kasse er der ikke de store forskelle. Beløbet du kan få udbetalt i dagpenge er det samme for alle a-kasser men prisen for medlemskab varierer.