Privatøkonomi – Her får du redskaberne til at forbedre din økonomi

Økonomi er græsk og betyder bogstavelig talt styring af en husholdning. Økonomi kan deles op i ganske mange underdiscipliner. Her vil fokus dog udelukkende være på privatøkonomi og hvad der dertil hører.

Som udgangspunkt består din privatøkonomi af;

  • Indtægter
  • Udgifter
  • Aktiver
  • Passiver

Indtægter er din løn, eventuelle overførsler fra det offentlige, modtagne forsikringssummer, pengegaver og alle andre pengebeløb du modtager fra andre. Hvis du vinder i spil eller lotto vil dette også falde ind i kategorien indtægter.

Husk at det kun er væsentligt hvad dine indtægter er efter skat. Det vil sige hvad du selv har til rådighed efter SKAT har været på besøg. Heldigvis er det i Danmark simpelt for langt de fleste lønmodtagere da skatten bliver trukket automatisk. Og vi derfor kun kommer i direkte kontakt med vores løn efter skat.

Udgifter

Udgifter består af husleje, madindkøb, transportudgifter og alle andre ting du vælger at bruge dine indtægter på. Her er det vigtigt at pointere at dine indtægter som altoverskyggende hovedregel skal være større end dine udgifter. Igen er det kun vigtigt hvad du betaler for ting efter moms og afgifter. Det er under alle omstændigheder en del af prisen.

Aktiver

Dine aktiver er alle dine ejendele som også vil have en værdi for andre. Og som du ved et salg kan få værdi for.

For at være helt præcis er det først ved brugen af værdierne (maden, klippekortet ect.) at udgiften forekommer. Når du køber en liter mælk i supermarked vil den stadig have en værdi indtil den enten er blevet drukket eller er blevet for gammel.

Passiver

Passiver er alle dine økonomiske forpligtelser overfor andre. Kort fortalt hvad du skylder andre.

Hvad der er til tilbage når udgifterne er blevet fratrukket dine indtægter vil, hvis det er i plus, være dit overskud. Og hvis det er i minus være dit underskud. Dine aktiver fratrukket dine passiver vil være din formue som enten kan være positiv eller negativ.

En af de bedste måder at skabe overblik over din privatøkonomi er ved at lægge et budget og jævnligt følge op på det. Når du har lagt et budget er det en smal sag at se hvor meget du har råd til at bruge på fornøjelser og andre mindre nødvendige ting. Det er vigtigt efterfølgende at justere budgettet hvis dine indtægter eller udgifter ændrer sig. Eller simpelthen hvis du har overset noget i første omgang.

Privatøkonomi

Indtægter vs udgifter

Som beskrevet finder vi på toplinjen dine indtægter som skal danne fundamentet for din privatøkonomi. Det er dine indtægter som resten af din privatøkonomi må tage udgangspunkt i. Hvis du har en stor formue spiller den også ind. Men som udgangspunkt danner dine indtægter fundamentet for din privatøkonomi og levevis.

Dette betyder at dine indtægter i gennemsnit altid skal være højere end dine udgifter. Men behøver ikke være det hver måned. Derfor er det at kigge på indestående på bankkonti, ikke den korrekte måde at vurdere hvad man har eller ikke har råd til. I enkeltstående tilfælde kan det være rimeligt og måske endda nødvendigt. Men hovedreglen bør være at dit budget danner grundlag for hvad der er til rådighed rent økonomisk.