Privatøkonomi – Her får du redskaberne til at forbedre din økonomi

Økonomi er græsk og betyder bogstavelig talt styring af en husholdning og dermed styring af penge. Økonomi kan deles op i ganske mange underdiscipliner. Her vil fokus dog udelukkende være på privatøkonomi og hvad der dertil hører.

Penge og privatøkonomi

Som udgangspunkt består din privatøkonomi af;

  • Indtægter
  • Udgifter
  • Aktiver
  • Passiver

Indtægter er din løn, eventuelle overførsler fra det offentlige, modtagne forsikringssummer, pengegaver og alle andre pengebeløb du modtager fra andre. Hvis du vinder i spil eller lotto vil dette også falde ind i kategorien indtægter.

Husk at det kun er væsentligt hvad dine indtægter er efter skat. Det vil sige de penge du selv har til rådighed efter SKAT har været på besøg. Heldigvis er det i Danmark simpelt for langt de fleste lønmodtagere da skatten bliver trukket automatisk. Og vi derfor kun kommer i direkte kontakt med vores løn efter skat.

Udgifter

Udgifter består af husleje, madindkøb, transportudgifter og alle andre ting du vælger at bruge dine penge på. Her er det vigtigt at pointere at dine indtægter som altoverskyggende hovedregel skal være større end dine udgifter. Igen er det kun vigtigt hvad du betaler for ting efter moms og afgifter. Det er under alle omstændigheder en del af prisen.

Aktiver

Dine aktiver er alle dine ejendele som også vil have en værdi for andre. Og som du ved et salg kan få penge eller andre værdier for.

For at være helt præcis er det først ved brugen af værdierne (maden, klippekortet ect.) at udgiften forekommer. Når du køber en liter mælk i supermarked vil den stadig have en værdi indtil den enten er blevet drukket eller er blevet for gammel.

Passiver

Passiver er alle dine økonomiske forpligtelser overfor andre. Kort fortalt hvad du skylder andre.

Hvad der er til tilbage når udgifterne er blevet fratrukket dine indtægter vil, hvis det er i plus, være dit overskud. Og hvis det er i minus være dit underskud. Dine aktiver fratrukket dine passiver vil være din formue som enten kan være positiv eller negativ.

En af de bedste måder at skabe overblik over sin privatøkonomi er ved at lægge et budget og jævnligt følge op på det. Når du har lagt et budget er det en smal sag at se hvor mange penge du har råd til at bruge på fornøjelser og andre mindre nødvendige ting. Det er vigtigt efterfølgende at justere budgettet hvis indtægter eller udgifter ændrer sig. Eller simpelthen hvis man har overset noget i første omgang.

Billede af privatøkonomi

Indtægter vs udgifter

Som beskrevet finder vi på toplinjen dine indtægter som skal danne fundamentet for din privatøkonomi. Det er dine indtægter som resten af din privatøkonomi må tage udgangspunkt i. Hvis du har en stor formue spiller den også ind. Men som udgangspunkt danner dine indtægter fundamentet for din privatøkonomi og levevis.

Dette betyder at dine indtægter i gennemsnit altid skal være højere end dine udgifter. Men behøver ikke være det hver måned. Derfor er det at kigge på indestående på bankkonti, ikke den korrekte måde at vurdere hvad man har eller ikke har råd til. I enkeltstående tilfælde kan det være rimeligt og måske endda nødvendigt. Men hovedreglen bør være at dit budget danner grundlag for hvad der er til rådighed rent økonomisk.

Selvangivelse

For at forstå og forbedre sin selvangivelse er det nødvendigt at forstå forskellen mellem personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og hvordan de tilsammen udgør den endelige skatteopgørelse. 

Selvom om skatten foregår automatisk og elektronisk i Danmark er det stadig relevant at sætte sig ind i reglerne så man sørger for at bruge de rigtige fradrag og forudsige sin skat så præcist som muligt. Et skattesmæk er ikke det sjoveste at modtage året efter.

Ejendomme

For langt de fleste mennesker vil køb af fast ejendom være den/de største investeringer de foretager sig i deres levetid. Og investeringen vil være lånefinansieret. 

Investering

Investering er udskydelse af her og nu forbrug, med den hensigt at få mulighed for et større forbrug engang i fremtiden. Dette er muligt hvis dine investeringer giver et større afkast end inflationen.

Har man muligheden for at investere er det en rigtig god ide. Det kan forbedre ens fremtidige økonomiske muligheder og være med til at skabe sikkerhed og måske endda frihed. 

Pension

Alt for få danskere har overblik over deres pensionsopsparing selvom det for de fleste kommer til at udgøre størstedelen af finansieringen af deres otium. Derfor er det sammen med boligkøb for rigtig mange mennesker den vigtigste økonomiske beslutning de kommer til at træffe i deres liv. I modsætning til boligkøb foregår pensionsopsparing jævnligt og kontinuerligt gerne via månedlige indbetalinger. 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig