Alderspension 2018 – Den ultimative guide til din aldersopsparing

Sidst opdateret 12. April 2018

Hvad er alderspension 2018?

Alderspension (også kalder aldersopsparing) blev indført som alternativ til kapitalpension, men har endnu ikke nået samme success som kapitalpensionen. Det er ellers en pensionsform der har mange attraktive vilkår. Læs med under billedet hvor vi gennemgang fordele og ulemper og vilkårene generelt.

Vi har også skrevet en artikel om alle de forskellige pensionsmuligheder, og deres fordele og ulemper. Læs mere om en pensionsoversigt her.

Alderspension regler

Vilkårene for at kunne indbetale til en alderspension er blevet fra 2017 til 2018. I 2017 kunne du betale op til 29.600 kroner per år på din alderspension.

For 2018 er reglerne ændret så beløbet du må indbetale afhænger af din alder. Hvis der er mere end fem år til du når folkepensionsalderen må du indbetale op 5.100 kroner per år.

Er der mindre end fem år til du når denne alder må du indbetale op til 46.000 kroner årligt.

Indbetaler du mere end det tilladte skal du betale strafafgift på 20 % af det beløb du har indbetalt for meget til staten.

Alderspension udbetaling

Du bestemmer selv om du ønsker at have alle pengene udbetalt på en gang når du går på pension, eller om du ønsker at have den udbetalt i mindre portioner i op til 15 år efter din pensionering. Det skaber jo en masse fleksibilitet for dig og kan afstemmes dit likviditetsbehov.

I forhold til folkepension

Du bliver ikke modregnet i din folkepension som du gør ved ratepensioner og livrenter. Så hvis du både har en alderspension og en ratepension, kan du minimere modregning ved at få udbetalt de forskellige dele i rater.

DERFOR SKAL DU FÅ DIG ET PENSIONSTJEK

Skatter og fradrag på en aldersopsparing

Du får ikke fradrag for dine indbetalinger, og du skal ikke betale skat af udbetalingerne når du går på pension. Beløbet du må indbetale i 2018 afhænger af hvor mange år du er fra folkepensionsalderen. Hvis du er under fem år herfra, må du indbetale op til 46.000 kroner om året. Er du mere end fem år fra folkepensionsalderen, må du kun indbetale op til 5.100 kroner per år.

Anbefalinger og samspil med andre pensionstyper

Billede af en alderspension 2018 oversigt

Anbefalingen herfra er at indbetale til alderspension indtil du tjener over 350.526 kroner årligt (efter AM-bidrag på 8%). Hvis du tjener mellem 350.526 og op til og med topskattegrænsen på 498.900 (efter AM-bidrag på 8%), kan ratepension, livrente eller alderspension være fine, og det bør være andre forhold end løn der bestemmer.

Her skal vi være opmærksomme på at du kan indbetale til og med 5.000 kroner om året på din aldersopsparing, så det er fornuftigt at supplere med en ratepension.

Betaler du topskat skal du vælge en ratepension og supplere med en livrente eller en alderspension hvis du vil indbetale mere end 54.700 kroner årligt.

Det giver mening at købe fast ejendom inden du starter en alderspension. Til gengæld kan det bedre betale sig at investere dine frie midler gennem en alderspension end privat. Årsagen er at afkastet på din pension kan blive beskattet med 15,3%, mens afkastet på dine private investeringer bliver beskattet med mellem 27% og 42%. Det ændrer sig selvfølgelig hvis din tidshorisont for dine investeringer er kortere end din pensionsalder.

GRATIS TJEK

Ja, jeg vil gerne kontaktes af en professionel pensionsrådgiver. Gratis og uforpligtende.

De fleste danskere kan optimere deres pension for over en halv million kr. Se om du kan:

Jeg giver hermed tilladelse til at jeg må blive kontaktet af APC Forsikringsmæglere A/S

Hvad er APC?