Aktiesparekonto – Her er din komplette guide

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto er en investeringskonto der har til formål at gøre det mere attraktivt at investere i aktier. Det gøres ved at dit afkast fra kontoen bliver beskattet mere lempeligt end almindelig aktiebeskatning.

Til gengæld er der loft over hvor meget du kan indbetale på kontoen hvert år og du bliver beskattet efter lagerprincippet og ikke realisationsprincippet som er normalt ved aktiehandel.

Ulemper ved en aktiesparekonto

Mens fordelen især er en mere lempelig beskatning, kan lagerbeskatningen sagtens betragtes som en ulempe. Normalt bliver aktier kun beskattet ved salg og ved udbyttebetaling, men ved lagerbeskatning bliver du beskattes hvert år også selvom du ikke har solgt aktiver.

✅ Priser fra 0,10%
✅ 40 børser
✅ Aktier, ETF, Indeks
✅ Aktiesparekonto
★ ★ ★ ★ ★OPRET KONTO

eToro

✅ Priser fra 0 DKK
✅ 17 børser
✅ Aktier, ETF, Indeks
✅ Billigste platform
★ ★ ★ ★ ★OPRET KONTO
78% af CFD detailkonti taber penge
✅ Priser fra 0,10%
✅ 14 børser
✅ Aktier, ETF, Indeks
✅ Månedsopsparing
★ ★ ★ ★OPRET KONTO

*Investering indebærer risiko for tab*
Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.
ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne. Dette kan have indflydelse på hvordan listen er rangeret.

Regler for aktiesparekonti

En aktiesparekonto er reguleret af LOV nr 1429 af 05/12/2018. Den finder ud lige her.  Kun skattepligtige i Danmark kan oprette en aktiesparekonto og kun den først oprettede giver skattemæssige fordele. Det vil sige at du i teorien godt kan oprette to aktiesparekonti, men det er kun den første der giver en mildere beskatning.

For 2023 er loftet for indskud på en aktiesparekonto 135.900 kroner årligt.

Det er kun muligt at have en enkelt ejer af kontoen.

Du må investere i aktier der er optaget til handel på et reguleret marked og visse aktiebaserede investeringsbeviser.

Det er også tilladt at have kontanter stående på kontoen.

Beskatning af aktiesparekontoen

En aktiesparekonto bliver beskattet med 17 % af afkastet efter lagerprincippet hvilket vil sige at du bliver beskattet selvom du ikke sælger. I stedet bliver du beskattet af forskellen mellem værdien ved årets udgang minus værdien ved årets start tillagt eventuelle udbytter.

Aktiesparekonto vs aktiedepot

Forskellen på en aktiesparekonto og et almindelig aktiedepot er at aktiesparekontoen bliver beskattet efter lagerprincippet og aktiedepotet bliver beskattet efter realisationsprincippet.

Så medmindre du indbetaler penge hvert år eller altid har penge på kontoen vil du være tvunget til at sælge ud hvert år for at betale skatten. Det behøver du ikke ved et aktiedepot hvor du kun bliver beskattet ved udbyttebetalinger og salg af aktier. Det vil med andre sige at du kun bliver beskattet når du modtager likvider.

Aktiesparekonto til børn

Det er også muligt at oprette en aktiesparekonto til børnene eller børnebørnene. Beskatningen ligger hos børnene så det kan være en god ide at indbetale hvert år.

Aktiesparekonto