Barselsdagpenge 2020 – Her får du det fulde overblik over reglerne

Barsel

Som forælder har du i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mulighed for at modtage barselsdagpenge hvis du forinden har haft tilknytning til arbejdsmarkedet.

Meningen med barselsdagpenge er at forældre bliver sikret økonomisk kompensation hvis de udnytter deres ret til fravær ved barsel.

Barselsdagpenge

Udgangspunktet for at modtage barselsdagpenge er retten til at holde barselsorlov i de første 14 uger efter fødsel.

 • Moderen kan holde orlov fra fire uger før forventet fødsel og kan modtage barselsdagpenge i de fire uger.
 • Moderen har pligt til orlov de første 14 dage efter fødsel og ret til yderligere 12 ugers orlov. Dagpenge kan modtages i alle de 14 uger efter fødslen.
 • Faderen har ret til orlov i to uger efter fødslen hvor der også er mulighed for at modtage dagpenge.

Når de første 14 uger er gået har moderen og faderen ret til tilsammen at modtage barselsdage i 32 uger som kan deles imellem dem som det ønskes. Begge har ret til 32 ugers forældreorlov, men der er kun mulighed for at modtage penge i 32 uger i alt, og ikke i de 64 uger som der er ret til orlov i.

Barselsdagpenge sats

Barselsdagpenge udbetaling

Det er Udbetaling Danmark som står for barselsdagpenge udbetaling hertil lands. Som lønmodtager kan du højst modtage 4.405 kroner per uge før skat.

Kan man få barselsdagpenge uden a-kasse?

Du behøver ikke være medlem af en fagforening for at kunne få barselsdagpenge, men hvis du er ledig skal du være medlem af en a-kasse for at være berettiget til barselsdagpenge. Det behøver du ikke hvis du er ansat og opfylde beskæftigelseskravet.

Barseldagpenge selvstændig

For at kunne få dagpenge under barsel som selvstændig skal du opfylde følgende krav;

 • Have arbejdet i mindst 6 af de sidste 12 måneder. Har du været selvstændig i mindre end seks måneder kan du regne din tid som lønmodtager med
 • Have arbejdet den sidste måned inden barsel
 • Have overskud i din virksomhed
 • Have arbejdet minimum halv tid i din virksomhed. Det er 18,5 timer per uge
 • Have dagligt fysisk samkvem med dit barn i barselsperioden

Du er ikke at betragte som selvstændig hvis du er ansat af dit eget A/S eller Aps. Så er du lønmodtager.

Barselsdagpenge studerende

For at du kan modtage barselsdagpenge mens du er under uddannelse hvis du falder ind under en af tre situationer

 1. Du arbejder fast ved siden af dine studier. Du skal have været ansat senest første dag i din orlov. Du skal også have arbejdet mindst 160 timer i de sidste fire måneder inden barsel og mindst 40 timer per måned i tre ud af fire måneder op til din barsel.
 2. Du er i lønnet praktik. Du kan få barselsdagpenge hvis du i en praktisk senest dagen for din barsel.
 3. Du holder orlov fra din uddannelse, har frameldt din SU og har meldt din ind i en a-kasse og er til rådighed for arbejdsmarkedet.