Dagpengesats 2020 – Din ultimative guide til dagpenge i Danmark

Dagpengesatser i 2020

Læs med her hvis du ønsker at vide mere om dagpenge og dagpengesatser for 2020, og gerne vil lære mere om hvordan din potentielle dagpengesats  bliver udregnet. Her lærer du også hvornår du er berettiget til at modtage understøttelse.

Det er ofte en god ide at starte med at få definitionerne på plads. Lad os derfor starte med at få defineret hvad dagpenge er og hvordan udbetalingen af disse dagpenge foregår. Udbetalingen sker ved arbejdsløshed og den er du berettiget til hvis du er medlem af en a-kasse.

Dagpenge adskiller sig fra kontanthjælp på en lang række af områder. Beløbet du kan modtage i dagpenge er højere end kontanthjælpen. Og der er ikke krav om at du maksimalt må have værdien for 10.000 kroner for at modtage dagpenge. Det krav eksisterer for at du har mulighed for at modtage kontanthjælp.

Dagpengesats 2020 og dagpenge

Dagpengesats pr dag for 2020

Der findes flere forskellige dagpengesatser; de overordnede er for fuldtidsforsikrede, for deltidsforsikrede og for nylige dimittender. Du kan maksimalt modtage 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Beregning af din dagpengesats 2020

Det vil sige at hvis din indtægt er 22.000 kroner per måned kan du maksimalt modtage 18.216 kroner per måned hvis du har valgt fuld dagpengesats.

Regnestykket ser således ud;

Indtægt
22.000
Efter AM
20.240
90% i dagpenge
18.216

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Derfor er det ikke muligt at sige præcist hvad du kan få udbetalt efter skat. Det afhænger som med al anden indkomst af dine fradrag, hvilken kommune du bor i og dine formue vilkår i øvrigt.

Med hensyn til dine udgifter til medlemskab er du berettiget til et fradrag i din kommuneskat. Så afhængig af hvor du bor betaler SKAT i omegnen af 25% af dine udgifter. Så hvis dine udgifter er 450 kroner skal du selv kun betale omkring de 340 kroner.

I din kommuneskat du kan fratrække dine udgifter til både a-kasse, fagforening og lønsikring.

Hvad er den højeste dagpengesats 2020?

Herunder kan du se den højeste dagpengesats før skat for de tre grader af forsikring;

  1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 19.083 kroner per måned.
  2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 12.722 kroner per måned.
  3. Som ny dimittend kan du højest modtage 15.648 kroner per måned hvis du samtidig har fuld forsørgerpligt.

Alle beløb er før skat og det maksimale beløb for nylige dimittender kan du kun modtage hvis du falder ind under kategorien fuld forsørgerpligt. Ellers er beløbet lavere.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Hvis du arbejder mere end 30 timer skal du være fuldtidsforsikret. Men du kan selv vælge om du vil være fuldtids eller deltidsforsikret hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år gammel vil du modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det 9.542 kroner om måneden og 6.361 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Beløbet du kan modtage bliver udregnet i forhold til antallet af dage du er arbejdsløs i den givne periode. Hvis du er arbejdsløs både i hele januar og hele februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

Hvor meget skal man tjene for at få højeste dagpengesats?

Din minimumsløn skal have været 23.047 kroner i gennemsnit i 12 måneder ud af de sidste 2 år.

Dagpenge er garanteret af den danske stat

Beløbene for dagpenge bliver bestemt og garanteret af den danske stat, så satserne er de samme for alle a-kasser. Og der er ingen risiko for at du ikke får dine penge selvom din a-kasse kommer i økonomisk uføre. Så det er ikke en faktor du behøver tage med i betragtningen når du vælger dit medlemskab.

Satserne for dagpenge bliver justeret hvert år, hvorfor dagpengesatserne for 2019 var lavere end de er for i år. Og til næste år vil de med al sandsynlighed være højere end de er i år.

Efter vedtagelse af genopretningspakken i 2010 er perioden du kan modtage dagpenge i nedsat fra fire år til nu to år. Samtidig med denne vedtagelse blev genoptjeningsperioden fordoblet. Så der skal nu gå dobbelt så lang tid inden du kan modtage dagpenge igen hvis du har modtaget dem i de maksimale to år.

Supplerende udbetaling

Som supplement til dagpenge har du mulighed for at tegne en lønsikring. En lønsikring kan sikre dig op til 90% af din nuværende løn ved arbejdsløshed, og derfor mere end de 19.083 kroner som er den højeste dagpengesats.

Barselsdagpenge

Reglerne for barselsdagpenge er ikke direkte relaterede til regler for almindelige dagpenge.

Sygedagpenge

Sygedagpenge er ikke relateret til a-kasserne, men bliver udbetalt til folk bosat i Danmark som er for syge til at arbejde. For at kunne modtage dem er der en række beskæftigeseskrav der skal være opfyldt. Dem kommer vi dog ikke nærmere ind på her.