Dagpengesats – Her er din ultimative guide til dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er den understøttelse du som for eksempel arbejdsløs, syg eller gravid kan modtage.

Arbejdsløshedskasserne administrerer udbetalingen af dagpenge som foruden kontingentet bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Have været medlem af en a-kasse i minimum et år
  • Være aktiv jobsøgende
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Timereglerne gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie.

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der findes visse undtagelser til denne regel, men normalt mister du retten til at modtage dagpenge efter to år.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

Kontanthjælpen for personer der er fyldt 30 år og ikke forsørger børn er på 11.944 kroner per måned.

Beregning af din dagpengesats

Du kan maksimalt modtage 90% af din hidtidige indtægt fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge.

Det vil sige at hvis din indtægt er 22.000 kroner per måned kan du maksimalt modtage 18.216 kroner per måned hvis du har valgt fuld dagpengesats.

Men samtidig kan du maksimalt modtage 20.359 kroner per måned i dagpenge.

Regnestykket ser således ud;

Indtægt 22.000
Efter AM 20.240
90% i dagpenge 18.216

Skat af dine dagpenge

Dagpenge bliver beskattet på samme måde som almindelig lønindkomst med undtagelse af at du ikke skal betale AM-bidrag af dine dagpenge. Med hensyn til dine udgifter til medlemskaber er du berettiget til et fradrag herfor i din kommuneskat. Så afhængig af hvor du bor betaler SKAT i omegnen af 25% af dine udgifter.

I din kommuneskat kan du fratrække dine udgifter til både a-kasse, fagforening og lønsikring.

Dagpenge og dagpengesatser

Hvad er den højeste dagpengesats?

Der findes flere forskellige dagpengesatser; de overordnede er for fuldtidsforsikrede, for deltidsforsikrede og for nylige dimittender.

Herunder kan du se den højeste dagpengesats før skat for de tre grader af forsikring;

  1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 20.359 kroner per måned.
  2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 13.573 kroner per måned.
  3. Som ny dimittend kan du højest modtage 14.557 kroner per måned hvis du samtidig har fuld forsørgerpligt.

Alle beløb er før skat og det maksimale beløb for nylige dimittender kan du kun modtage hvis du falder ind under kategorien fuld forsørgerpligt. Ellers er beløbet lavere.

Grænsen mellem fuldtids og deltidsforsikrede ligger ved en 30 timers arbejdsuge. Arbejder du mere end 30 timer har du intet valg og skal være fuldtidsforsikret. Arbejder du derimod 30 timer eller mindre bestemmer du selv du forsikringssats.

Hvis du er under 25 år gammel vil du i visse situationer modtage ungesatsen som er 50% af beløbet for folk over 25 år. Som fuldtidsforsikret er det 10.180 kroner om måneden og 6.787 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Beløbet du kan modtage i dagpenge bliver udregnet i forhold til antallet af dage du er arbejdsløs i den givne periode. Hvis du er arbejdsløs både i hele januar og hele februar vil du modtage flere penge for januar fordi der er flere dage end der i februar.

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.