A-kasse

A-kasse priser i 2018 – Her kan sammenligne billige A-kasser

A-kasse priser sammenligning

Du kan sammenligne A-kasse priser for 2018 i vores oversigt her på siden hvor du finder et udvalg af billige A-kasser i Danmark. Du kan spare mange penge hver måned ved at vælge en billig a-kasse. Du kan også se hvilke fordele de tilbyder deres medlemmer.

Herunder kan du læse mere om hvad en arbejdsløshedskasse er, og hvordan de fungerer i praksis.

Hvad er en A-kasse?

A-kasse står for arbejdsløshedskasse og er en organisation der støttet af staten forsikrer sine medlemmer mod arbejdsløshed. Denne forsikring indebærer udbetaling af dagpenge, og hjælp til at komme tilbage i arbejde.

For at bliver anerkendt som A-kasse og kunne udbetale dagpenge er det en række krav organisationerne skal opfylde. Her kommer vi ikke til at gå i dybden med disse krav.

I dag er der omkring 25 offentligt anerkendte A-kasser i Danmark.

Reglerne for A-kasser går mange år tilbage og er en del af den danske model. Modellen betyder kort sagt at det er enkelt for en arbejdsgiver at hyre og fyre ansatte, men at lønmodtagerne så til gengæld har en høj grad af økonomisk sikkerhed mens de står uden for arbejdsmarkedet. Og derudover at arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv forhandler vilkår og løn.

A-kasserne i oversigten

 • Krifa A-kasse er en forkortelse for Kristelig Fagbevægelse og er en fri fagforening uden politiske og faglige bindinger. De har både a-kasse og fagforening. Du kan læse mere om Krifa lige her.
 • Frie Funktionærer er en fagforening og A-kasse der henvender sig til folk det er ansat i forhold til funktionærloven. Den er tværfaglig så alle lønmodtagere kan blive medlem. Du kan læse mere om Frie Funktionærer lige her.
 • Det Faglige Hus A-kasse er en sammenslutning af fire faglige organisationer og en A-kasse. Det er en fri fagforening og støtter ingen politiske partier. Du kan læse meget mere om Det Faglige Hus lige her.
 • Business Danmark er en fagforening og A-kasse for lønmodtagere og selvstændige indenfor salg, marketing og rådgivning. Organisationen støtter ingen politiske partier. Du kan læse meget mere om Business Danmark lige her.
 • CA A-kasse er civiløkonomernes A-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige der arbejder indenfor ledelse, økonomi, marketing, kommunikation, HR, investering og finansiering, IT, rådgivning osv. Du kan læse meget mere om CA lige her.
 • MA A-kasse er magistrenes A-kasse og er for lønmodtagere og selvstændige for det meste uddannet som humanister og scient´er. Du kan læse meget mere om MA lige her.
 • ASE A-kasse står for A-kassen for Selvstændige og er en fagforening og A-kasse for selvstændige. Organisation er tværfaglige og tværpolitisk, så den støtter ingen politiske partier. Du kan læse meget mere om ASE lige her.
 • Akademikernes A-kasse er en a-kasse for akademikere og er en sammenslutning af Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse.

Den danske model

Betegnelse “den danske model” dækker over hvordan man i Danmark har valgt at organisere arbejdsmarkedet. De to mest karakteristiske træk ved organiseringen er adskillelsen mellem staten og arbejdsmarked og det såkaldte flexicurity.

Adskillelsen mellem arbejdsmarkedets parter og staten betyder i praksis at det er op til arbejdstagerne og arbejdsgiverne selv at forhandle aftaler på plads. Staten involverer sig som lovgiver ikke på området medmindre parterne ikke selv kan forhandle sig på plads.

Flexicurity er en sammentrækning af ordene fleksibilitet og security (sikkerhed). Fleksibilitet fordi det er let for arbejdsgivere at hyre og fyre medarbejdere, og sikkerhed grundet det høje niveau af overførselsindkomster i Danmark. I den specifikke situation formentlig dagpenge som jo også fungerer som en forsikring mod arbejdsløshed.

Den danske model historie

Vi skal faktisk helt tilbage til Septemberforliget i 1899 for at finde oprindelsen af den danske model. Her blev der indgået en aftale om spillereglerne på arbejdsmarkedet mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO. Aftalen er også kendt som Hovedaftalen.

I aftalen blev arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet anerkendt og aftalen specificerer hvordan overenskomster indgåes og opsiges. Derudover er reglerne for strejke og lockout specificeret. Strejke er når arbejdstagerne nedlægger arbejdet, og lockout er når arbejdsgiverne nægter arbejdstagerne adgang til arbejdspladsen og dermed også løn.

Den danske model opbygning

Det danske arbejdsmarked har en høj grad af organiseret arbejdskraft og arbejdsgivere. Arbejdstagerne i fagforeninger og arbejdsgiverne i arbejdsgiverforeninger.

Derfor er det parterne selv der forhandler vilkårene på plads, og der er heller ikke nogen lovgivet minimumsløn i Danmark. I det hele taget er det danske arbejdsmarked underlagt meget begrænset lovgivning sammenlignet med andre vestlige lande.

Mange overenskomster bliver forhandlet lokalt på den enkelte arbejdsplads, så modellen er faktisk meget decentraliseret. Og de enkelt brancher forhandle selv deres overenskomster

Stridsspørgsmålmellem parterne afgøres enten ved faglig voldgift eller gennem Arbejdsretten. Og hvis parterne ikke selv kan forhandle sig til rette, og i visse andre situationer, kan den danske regering indkalde til trepartsforhandlinger. Men som udgangspunkt blander den danske regering sig ikke.

Andre situationer er som regel når regeringen har samfundsmæssige forhold den gerne vil påvirke i en bestemt retning.

Den danske model adskiller sig på andre punkter fra andre lande ved også historisk at have haft en høj erhvervsfrekvens for kvinder, og at et medlemskab af en A-kasse er fuldstændig frivillig. Men absolut anbefalingsværdigt.

Dagpenge vs kontanthjælp

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse og mister dit arbejde, kan du nemlig kun få kontanthjælp. Kontanthjælp er væsentlig lavere end dagpenge, og der er en række krav der skal opfyldes for at kunne modtage kontanthjælp. For eksempel må du ikke have værdier for over 10.000 kroner.

A-kasse regler

For at kunne få dagpenge skal du som minimum opfylde følgende krav:

 • Have været medlem i minimum et år
 • Være aktiv jobsøgende
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Have arbejdet mindst 1.924 timer i de sidste tre år som fuldtidsforsikret, og 1.258 timer som deltidsforsikret. Gælder ikke hvis du lige har afsluttet dit studie

Som udgangspunkt kan du få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Der visse undtagelser til denne regel, men ellers hedder det kontanthjælp efter de to år.

Du behøver ikke også at være medlem af en fagforening for at medlem af en arbejdsløshedskasse. Du er helt frit stillet om hvorvidt du også ønsker medlemskab af en fagforening. Og du kan også være medlem af en fagforening uden A-kasse.

Hvor meget betaler staten af dagpenge?

A-kasserne administrerer udbetaling af dagpenge hvoraf langt den største del bliver finansieret via de 8% arbejdsmarkedsbidrag alle tilknyttet arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

Satserne er både bestemt og garanteret af den danske stat. A-kasser må ikke tjene penge men må opkræve gebyr for at dække sine udgifter og den sidste og mindste del af dagpengene.

Hvad er forskellen på A-kasse og fagforening?

Selvom A-kasser og fagforeninger ofte er samlet under samme paraply er det to helt forskellige organisationer.

Fagforeninger er derimod private organisationer sat i verden for at varetage medlemmernes interesser. Da de er private organisationer har de lov til at tjene penge.

Oversigt over de ti største A-kasser i Danmark

Billede af billige a-kasser i Danmark

Hvad er en gul A-kasse?

De senere år har vi set fremkomsten af de såkaldt gule fagforeninger og A-kasser som er politisk uafhængige og står uden for de historiske hovedorganisationer. De er opstået i kølvandet på liberaliseringen af markedet hvilket blandt andet har medført opløsningen af eksklusivaftalerne. Ifølge de aftaler blev man tvunget til medlemskab af en given forening på visse arbejdspladser.

Men efter liberaliseringen er mulighederne for at vælge medlemskab af en af de billige A-kasser blevet meget bedre.

Danske fagforeninger

Med hensyn til fagforeningerne er der stor forskel på om du vælger en af de traditionelle eller en af de gule. Valget skal baseres på hvorvidt du ønsker en branchespecifik fagforening og om du ønsker en der arbejder for bedre arbejdsmiljø og overenskomster. Så hvordan du vælger den bedste fagforening er et individuelt valg.

Hvor meget får man i A-kasse?

Der eksisterer tre forskellige grænser for dagpenge. For fuldtids, deltids og for nye dimittender.

 1. Som fuldtidsforsikret kan du højest modtage 18.633 kroner per måned.
 2. Som deltidsforsikret kan du højest modtage 12.422 kroner per måned.
 3. Som ny dimittend kan du højest modtage 15.279 kroner per måned hvis du har fuld forsørgerpligt.

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret, mens du selv kan vælge hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen.

Hvis du er under 25 år hører du under ungesatsen som er 50% af maksimumsatserne. Det vil sige 9.317 kroner som fuldtidsforsikret, og 6.211 kroner som deltidsforsikret.

A-kasse udbetaling

Beløbet du får udbetalt er det samme uanset hvilken arbejdsløshedskasse du er medlem af. Derfor kan der være god mening i at vælge en af de billige A-kasser.

Beløbet du kan modtage i dagpenge er fastsat og garanteret af den danske stat. Så der er ingen risiko for at du ikke får dine penge hvis din arbejdsløshedskasse mod forventning skulle gå fallit.

Beløbene bliver justeret i henhold til inflationen og leveomkostninger hvert år.

Er A-kasse fradragsberettiget?

Det korte svar er ja. Du er berettiget til et fradrag for A-kasse og/eller fagforening for de udgifter du som medlem oppebærer. Det vil sige at skattevæsenet betaler en del af dit medlemskab. Dette skattefradrag bliver automatisk tilføjet din årsopgørelse, så du behøver ikke selv foretage dig noget i den henseende.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og blive derfor fratrukket dit sundhedsbidrag og din kommuneskat. Og dermed ikke den del af din indkomstskat du betaler til staten.

Det betyder at omkring 30-32% af dine kontingent omkostninger bliver betalt gennem din skat, afhængig af hvilken kommune du er bosat i. Det varierer fordi du, som nævnt, kan trække dine omkostninger fra i din kommuneskat og dit sundhedsbidrag. Og kommuneskatten er forskellig fra kommune til kommune.

Sundhedsbidraget falder med et procentpoint per år så værdien af dit fradrag bliver mindre per år. Når sundhedsbidraget er væk i 2019 er det kun kommuneskatten du kan trække dine udgifter fra i.

Men det er da trods lidt at forbedre økonomien med.

Fradrag A-kasse

Du skal dog være opmærksom på at det år du melder dig ind skal du selv ind og ændre i din forskudsopgørelse på skats hjemmeside. Og det er også vigtigt at vide at du årligt kan få fradrag for A-kasse og fagforening for op til 6.000 kroner af dine udgifter hertil for 2018.

Så skattevæsenet betaler kun 30-32% af den del af dit medlemskab der koster 6.000 kroner eller mindre. Alt herover må du helt selv betale.

A-kasse fradragsberettiget

Så ud fra et logisk synspunkt kan det rigtig godt betale sig at være medlem. Du betaler jo i forvejen til langt størstedelen af dagpengene igennem dit arbejdsmarkedsbidrag. Og hertil skal lægges at SKAT betaler omkring en tredjedel af dit kontingent via din fradragsret for A-kasse omkostninger.

Så hvis du har månedlige omkostninger på 450 kroner, skal du kun betale omkring de 300 kroner selv. De fordelagtige vilkår er selvfølgelig også en af grundene til at så mange mennesker i Danmark er medlem af en A-kasse.

Billede af et fradrag for a-kasse

Hvad er fradrag?

Et fradrag er et beløb du kan fratrække din indtægt så du slipper for at betale skat af dette beløb. I det konkrete tilfælde beløbet du betaler for medlemskab af A-kasse og fagforening.

Beregning af fradrag

Dine udgifter til fagforening og A-kasse kan du fratrække dit sundhedsbidrag og din kommuneskat med op til 6.000 kroner årligt. Så det er derfor du “kun” får betalt en tredjedel af dine udgifter via din skattebillet.

Med kun en tredjedel menes naturligvis at marginalskatten i Danmark er væsentligt højere, nemlig 56%.

Fradrag fagligt kontingent 2018

Hvad er fagligt kontingent?

I din årsopgørelse skal dine udgifter til fagforening og A-kasse slås sammen, hvorfor de samlet går under betegnelsen fradrag for fagligt kontingent. Du har altså kun et fradrag til dine udgifter og ikke to særskilte.

Under omkostninger hører også udgifter til en eventuel lønsikring, som er en yderligere forsikring mod arbejdsløshed.

Hvilken A-kasse skal jeg vælge?

Billige A-kasser i Danmark

Hvilken en er så den billigste A-kasse og fagforening? Som oftest vælger vi en A-kasse der er mest relevant for den branche vi arbejder i. Men det er som nævnt uden betydning for din dagpengesats hvor du er medlem henne. Så blandt andet fordi det er ganske let at skifte, kan der for de fleste være en del penge at spare ved at skifte.

Så hvis du frygter at det er vanskeligt at skifte har vi gode nyheder til dig. Det er meget simpelt og din nye udbyder kan ordne alt det praktiske omkring et skifte.

Alle dine oplysninger er allerede i systemet så det er ganske nemt at skifte mellem to A-kasser.

Du mister heller ikke din anciennitet ved at skifte til en anden. Og selvom du ikke kan spare penge ved at skifte, kan du måske få andre og bedre medlemsfordele ved at skifte.

Hvad er den billigste A-kasse i Danmark?

Afhængig af din situation kan der være forskel hvad der er den billigste løsning for dig. Lad os hurtigt kigge nærmere på to forskellige situationer for at blive lidt klogere på forskellene.

 • En billig A-kasse for studerende er faktisk lidt irrelevant da de fleste tilbyder gratis medlemskab for studerende. Så lad os i stedet kigge på en billig A-kasse for unge. Det er faktisk den samme som for alle andre lønmodtagere.
 • Den billigste A-kasse der er åben for alle lønmodtagere. Her er den billigste Frie Funktionærer.

Andre faktorer end A-kasse priser

Der kan selvfølgelig være andre faktorer du også vægter foruden A-kasse priser alene. Men du kan også vælge udelukkende ud fra pris. Som allerede nævnt er dagpengesatserne de samme.

Som du kan se af vores A-kasse oversigt tilbyder de forskellige fordele for deres medlemmer. Det er helt sikkert en god ide at læse fordelene igennem inden du beslutter dig for hvilken arbejdsløshedskasse du skal melde dig ind i.

Husk at du ikke behøver at være medlem af både A-kassen og fagforeningen for at være med i en arbejdsløshedskasse. Hvorvidt du ønsker at være medlem af en fagforening i tilgift er helt op til dig selv.

Lønsikring

Foruden almindelige dagpenge, har du mulighed for at tegne en lønsikring. Beløbet du kan modtage afhænger af din normalløn, hvilken forsikringsgrad du vælger og din A-kasse. Du kan som regel forsikre dig op til 80-90% af din normalløn. Den specifikke sats er afhængig af hvor du tegne din lønsikring henne.

En lønsikring kan dække i forskellige perioder, men 12 måneder er tit standard. Og en karensperiode på 1 måned er også tit standard.

I vores oversigt kan du se hvilke A-kasser der også tilbyder lønsikring som tilkøbsydelse. Den kan være en god ekstra sikkerhed at have.

Billigste A-kasse for studerende

Hvis du nyligt har afsluttet dit studie har du en karensperiode på en måned hvis du ikke har været medlem i mindst et år før din dimission. Karensperiode er det stykke tid hvor du ikke kan modtage dagpenge. Det er derfor en god ide at melde dig ind mens du stadig er studerende.

Hvis du ikke melder dig ind mindst 14 dage efter du har afsluttet dit studie mister du retten til at modtage dagpenge.

Den bedste A-kasse for dig som studerende er helt op til dig selv. Du kan både vælge en der er specialiseret indenfor dit felt, eller du kan vælge den du mener har de største fordele til dit behov. Alle A-kasserne i oversigten har gratis medlemskab for dig mens du er studerende, så på det punkt er de ligestillet.

De tilbyder ikke alle et medlemskab af en fagforening, og der er rimelig store prisforskelle for de enkelte fagforeninger.

Hvis du kun er interesseret i et medlemskab af en A-kasse, er prisforskellene så små at det giver mening at vælge ud fra hvilken der passer bedst til dit studiefelt.

Find en billig A-kasse for selvstændige

Hvis du driver egen virksomhed er det en rigtig god ide at melde dig ind i en A-kasse. Som selvstændig er den økonomiske situation væsentlig mere risikofyldt end den er for en lønmodtager. Lønmodtageres lønninger er garanteret i forskellige fonde, mens du som selvstændig oftest er den sidste til at få penge hvis det kniber med likviditeten. ASE er for eksempel en A-kasse lavet specifikt til selvstændige.

Billede af billig a-kasse priser 2018

Barsel

Som forælder har du i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mulighed for at modtage barselsdagpenge hvis du forinden har haft tilknytning til arbejdsmarkedet.

Meningen med barselsdagpenge er at forældre bliver sikret økonomisk kompensation hvis de udnytter deres ret til fravær ved barsel.

Barselsdagpenge 2018

Udgangspunktet for at modtage barselsdagpenge er retten til at holde barsel i de første 14 uger efter fødsel.

 • Moderen kan holde orlov fra fire uger før forventet fødsel og kan modtage barselsdagpenge i de fire uger.
 • Moderen har pligt til orlov de første 14 dage efter fødsel og ret til yderligere 12 ugers orlov. Dagpenge kan modtages i alle de 14 uger efter fødslen.
 • Faderen har ret til orlov i to uger efter fødslen hvor der også er mulighed for at modtage dagpenge.

Når de første 14 uger er gået har moderen og faderen ret til tilsammen at modtage barselsdage i 32 uger som kan deles imellem dem som det ønskes. Begge har ret til 32 ugers forældreorlov, men der er kun mulighed for at modtage penge i 32 uger i alt, og ikke i de 64 uger som der er ret til orlov i.

Krav for at modtage barselsdagpenge 2018

For at være berettiget til at modtage dagpenge under barsel skal du opfylde følgende tre betingelser;

 • Du skal have arbejdet de sidste 13 uger
 • Du skal have haft minimum 120 arbejdstimer i de 13 uger
 • Du skal dagligt være fysisk sammen med dit barn i barselsperioden

Barselsdagpenge udbetaling

Det er Udbetaling Danmark som står for barselsdagpenge udbetaling hertil lands. Som lønmodtager kan du højst få udbetalt 4.300 kroner per uge før skat. Den maksimale barselsdagpengesats 2018 er 116,22 kroner per time før skat under din barsel og du får penge for det antal timer du normalt arbejder. Hvis du tjener mindre end 116,22 kroner per time får du din normale timeløn. Din timeløn beregnes som din normale løn fratrukket 8% i arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du ikke har en fast arbejdstid bliver din kompensation udregnet ud fra gennemsnittet af dit timetal og din timeløn de sidste fire uger.

Kan man få barselsdagpenge uden A-kasse?

Du behøver ikke være medlem af en fagforening for at kunne få barselsdagpenge, men hvis du er ledig skal du være medlem af en A-kasse for at være berettiget til barselsdagpenge. Det behøver du ikke hvis du er ansat.

Barseldagpenge selvstændig

For at kunne få dagpenge under barsel som selvstændig skal du opfylde følgende krav;

 • Have arbejdet i mindst 6 af de sidste 12 måneder. Har du været selvstændig i mindre end seks måneder kan du regne din tid som lønmodtager med
 • Have arbejdet den sidste måned inden barsel
 • Have overskud i din virksomhed
 • Have arbejdet minimum halv tid i din virksomhed. Det er 18,5 timer per uge
 • Have dagligt fysisk samkvem med dit barn i barselsperioden

Du er ikke at betragte som selvstændig hvis du er ansat af dit eget A/S eller Aps. Så er du lønmodtager.

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan du modtage hvis du som lønmodtager bliver syg og er ude af stand til at arbejde. Du skal være bosat i Danmark og betale skat her af din indkomst. Der er visse beskæftigelsesmæssige krav der skal være opfyldt, men medlemskab af en A-kasse er ikke et af dem.

A-kasse historie

De første danske A-kasser blev dannet for over 100 år siden i slutningen af 1800-tallet. Til at starte med blev de drevet af medlemmerne, men i 1906 kom de første statsstøttede danske A-kasser. Og der blev lavet lovgivning på området.

Allerede dengang var der A-kasse regler for hvem der kunne modtage understøttelse. Og faktisk minder reglerne fra dengang ganske meget om dem vi har i dag. Organiseringen og reglerne for det danske arbejdsmarked har vist at være overordentlig holdbare.

Pension og A-kasse

På mange måder er der lighedspunkter mellem medlemskab af en A-kasse og din pension. Begge dele er en forsikring til en tid med lavere eller ingen indkomst. Og ret beset kan vi ikke vide om nogen af delene bliver udbetalt. Dog er der væsentlig større chancer for at pensionen bliver. Heldigvis.

Gode råd til A-kasse priser 2018:

Lad os slutte af med at opliste et par gode råd omkring A-kasser:

Meld dig ind i en arbejdsløshedskasse mens du stadig er i arbejde. Hvis du er studerende, så meld dig ind inden du er færdig. I de fleste A-kasser er det gratis at være medlem, så længe du er studerende.

Afklar dit behov og dine ønsker og undersøg markedet med det i mente. Afhængigt af dit behov, er det måske fornuftigt også at tegne en lønsikring.

Det er ganske simpelt at skifte arbejdsløshedskasse og din nye udbyder kan afmelde din gamle for dig, og alle dokumenter bliver automatisk overført.

Hvis A-kasse priser er det væsentligste parametre så vælg en billig A-kasse og fagforening. Men det kan jo sagtens være noget andet er vigtigst for dig. Det vigtige er at du vælger lige præcis den der er den rigtige til dig.

Skift A-kasse hvis det giver mening for dig. Du har ingen grund til at være bange for det.

Kig også på om du samtidig skal være medlem af en fagforening. Du kan både være medlem af en anden fagforening eller i den som A-kassen er organiseret sammen med. Det er også noget du helt selv bestemmer.

Visse A-kasser har specialiseret sig i selvstændige, så selvom du ikke er ansat kan der sagtens være mening i at være medlem alligevel.