Fradrag for a-kasse, fagforening og lønsikring

Som medlem af en a-kasse og eller en fagforening er du berettiget til et skattefradrag for dine omkostninger. Det kan du læse alt om i vores grundige artikel om emnet.

Er a-kasse fradragsberettiget?

Ja, dine udgifter til a-kasse, fagforening og lønsikring får du fradrag for i din årsopgørelse.

Dette skattefradrag bliver automatisk tilføjet af SKAT så du behøver ikke selv foretage dig noget i den henseende.

Og det er vigtigt at vide at du årligt kan få fradrag for op til 7.000 kroner af dine udgifter til fagforening for 2024. Men der er ikke nogen grænse for dine udgifter til a-kasse.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og bliver derfor kun fratrukket din kommuneskat. Og dermed ikke en del af den indkomstskat du betaler til staten.

Det betyder at omkring 25% af dine omkostninger bliver betalt gennem din skat. Den præcise sats er afhængig af hvilken kommune du bor i. Det varierer fordi kommuneskatten er forskellig fra kommune til kommune.

Du skal være opmærksom på at det år du melder dig ind skal du selv ind og ændre i din forskudsopgørelse på skats hjemmeside.

Beløbet du betaler dækker udgifterne til administration og en meget lille del af de dagpenge der bliver udbetalt. Resten af dagpengene bliver dækket via arbejdsmarkedsbidraget på 8% som alle på arbejdsmarkedet betaler af deres bruttoløn.

A-kasse fradragsberettiget

Så ud fra et logisk synspunkt kan det rigtig godt betale sig at være medlem. Du betaler jo i forvejen til langt størstedelen af dagpengene igennem dit arbejdsmarkedsbidrag. Og hertil skal lægges at SKAT betaler omkring en tredjedel af dit kontingent til a-kasse og fagforening via din fradragsret.

Så hvis du har månedlige omkostninger på 450 kroner, skal du kun betale omkring de 300 kroner selv. De fordelagtige vilkår er selvfølgelig også en af grundene til at så mange mennesker i Danmark er medlem.

Hvad er fradrag?

Et fradrag er et beløb du kan fratrække din indtægt så du hermed slipper for at betale skat af dette beløb. I det konkrete tilfælde beløbet du betaler for medlemskab.

Du kan læse mere om de forskellige fradrag i Danmark her på wikipedia.

Beregning af fradrag

Dine udgifter kan du fratrække dit sundhedsbidrag og din kommuneskat med op til 7.000 kroner årligt. Så det er derfor du “kun” får betalt en tredjedel af dine udgifter via din skattebillet.

Med kun en tredjedel menes naturligvis at marginalskatten i Danmark er væsentligt højere, nemlig 56%.

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Fradrag for a-kasse, fagforening og lønsikring