Forsikring i 2019 – Her er din ultimative guide til forsikringer

Forsikring

Forsikring er som oftest et emne vi ikke beskæftiger os særlig meget med, da det jo af naturlige årsager ikke er noget vi håber vi får brug for. Og heri ligger der noget selvmodsigende, når vi betaler for noget vi hverken håber eller regner med at få brug for. Og da det netop er penge vi bruger på noget vi håber vi ikke får brug for, er der al mulig grund til at vide mere om forsikringer, så du kan finde ud af hvor mange penge du kan spare, og om du er forsikret som du ønsker at være. Billede af en paraply (forsikring)

Forsikringstilbud

Men visse forsikringer i Danmark er lovpligtige. Og da undladelse af tegning af visse forsikringer potentielt kan have katastrofale konsekvenser, er det vigtigt at kende sin forsikringsoversigt både før og efter uheldet er ude. Og det er fornuftigt at undersøge om du kan få et bedre forsikringstilbud end dit nuværende.

Privatforsikring vs forsikring erhverv

Forsikring, både privatforsikring og erhvervsforsikring, er grundlæggende en aftale mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab. Her forpligter forsikringstager sig til at betale en præmie, mod at forsikringsselskabet forpligter sig til at betale en økonomisk erstatning ved skade hvis betingelserne i forsikringsaftalen er opfyldt.

Som udgangspunkt er der ikke nogen risiko der ikke kan tegnes en forsikring imod. Men selvfølgelig er dette afhængig af det enkelte forsikringsselskab og dets politik.

Af lovpligtige forsikringer findes der ansvarsforsikring og hundeforsikring. Dog kun hundeforsikring hvis man ejer en hund naturligvis. Under ansvarsforsikring hører alle ansvarsforsikringer du skal have hvis du har et motoriseret køretøj; bil, motorcykel, båd osv.

Forsikringspolice

Dette er selve den skriftlige aftale mellem forsikringstager og forsikringsselskabet. Her er inkluderet en beskrivelse af hvad der er dækket af aftalen, hvilke forhold der skal være opfyldt for at forsikringstager kan få udbetalt erstatning, og på hvilke vilkår.

Forsikringspræmie

Præmien er prisen som forsikringstager skal betale til forsikringsselskabet for at være dækket af den aftalte police. Prisen er baseret på det forsikredes værdi og risikoen for skade. Hvis der er tale om en livsforsikring vil den forsikredes alder, arbejde, helbredstilstand, livsførelse med videre være parametre der bestemmer prisen.

Selvrisiko

Selvrisiko er den del af en forsikringsskade du som forsikringstager selv skal betale. Lad os tage som eksempel at du har en bilforsikring med en selvrisiko på 4.000 kroner.

Du rammes nu af en skade på din bil som koster 10.000 kroner at få udbedret og som dækkes af dit forsikringsselskab.

Fordi din selvrisiko er på 4.000 kroner begynder forsikringsselskabet først at dække omkostninger for over dette beløb, så erstatningen du modtager vil kun være 10.000 – 4.000 = 6.000 kroner.

Hvad er selvrisiko? Og hvorfor?

Forsikringsselskaberne har indført selvrisiko for at du som forsikringstager har et større incitament til at passe godt på dine ting. Og velsagtens også for at undgå en masse små forsikringssager.

Teorien bag er at hvis selvrisikoen ikke fandtes ville vi være ligeglade med om vores ting gik i stykker, da forsikringen jo bare dækker indkøbt af nye. Det er selvfølgelig en grov simplificering, men det er princippet bag.

Hvordan påvirker selvrisikoen min forsikringspræmie?

Udgangspunktet er at prisen for en forsikring falder efterhånden som selvrisikoen stiger. En højere selvrisiko er en klar fordel for forsikringsselskaberne, så de har derfor mulighed for at tilbyde lavere præmie til gengæld.

Nedenfor ses en grafik fremstilling af selvrisikoen. Vi antager at selvrisikoen er 3.000 kroner. Så viser den røde streg skadens omfang, mens den blå streg viser hvor meget forsikringen dækker. Den dækker i det konkrete tilfælde altid 3.000 kroner mindre end skadens omfang, og starter først med at dække når omkostninger når 3.000 kroner.

Billede af selvrisiko

Ansvarsforsikring

I modsætning til andre forsikringer hvor erstatningen bliver udbetalt som følge af skade på forsikringstagers liv, førlighed eller ejendom, er ansvarsforsikringer udbetalinger af erstatning ved skade forvoldt af forsikringstager. Hvis dine børn, bil eller dyr forvolder skade er det dig der står med det økonomiske ansvar.

Ansvarsforsikringer er lovpligtige hvis du har;

 • bil
 • motorcykel eller knallert
 • hund eller hest

Ansvarsforsikring dækning

En general ansvarsforsikring (som ikke direkte er relateret til køretøj eller dyr) dækker hvis du eller dine børn gør skader på andre eller deres ting. Hvis din hund eller hest gør skade på andre er det din hunde/hesteforsikring der dækker. Det samme gælder for din bil, motorcykel og knallert.

En forsikring dækker ikke hele omkostninger til de forvoldte skader, da selvrisiko næsten altid er en del af en forsikringsaftale. Selvrisiko betyder at du selv skal dække de første x antal kroner af skaden. Hvis skadesbeløbet for eksempel er 10.000 kroner og din selvrisiko er på 3.000 kroner, vil forsikringsselskabet kun dækker forskellen på 7.000 kroner.

Ansvarsforsikring hund, hest eller køretøj

En ansvarsforsikring er lovpligtig hvis du har et motoriseret køretøj, en hest eller en hund. Hvis du ikke har en de tre ting er en ansvarsforsikring ikke lovpligtig. Men som regel vil en generel en af slagsen være inkluderet i din indboforsikring.

Som udgangspunkt dækker en ansvarsforsikring alle i husstanden, men hvis du har børn over en vis alder, skal de særskilt inkluderes i din forsikringspolice.

Indboforsikring

En indboforsikring er ikke lovpligtig, men er den mest almindelige forsikring at have uanset om du ejer din bolig eller bor til leje. Og hvadenten du bor i lejlighed eller hus, er det en rigtig god ide at forsikre sit indbo, så herfra en kraftig anbefaling om at få tegnet en indboforsikring hvis ikke du allerede er dækket. Og hvis du allerede er dækket, kan du jo lige så godt undersøge om du har den billigste forsikring.

Hvad er en indboforsikring?

En indboforsikring bliver også kaldt familieforsikring, men det er bare to forskellige navne til den samme ting. Indboforsikringen dækker dine ejendele hvis de bliver ødelagt ved hærværk, brand, vandskader eller stjålet. Den dækker dine ting som er at regne for en del af dit hjem; møbler, værktøj, penge, elektronik, tøj, briller osv. Udendørsting som cykler og haveredskaber er også inkluderet.

Typisk kan andre forsikringer såsom ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring også være inkluderet i din indboforsikring, men det er individuelt fra selskab til selskab.

En indboforsikring dækker alle husstandens beboere, så børn og delebørn er derfor også inkluderet. Og børn er tilmed dækket efter de er flyttet hjemmefra. Men definitionen af børn kan være forskellige hos forsikringsselskaberne. Hos nogen selskaber er udeboende børn inkluderet op til de 18 år, hos nogen op til 21 år. Og der er også forskel på om børn er inkluderet hvis de ikke bor med forældrene, men sammen med andre.

Tilvalgsmuligheder

Som udgangspunkt vil indboforsikringer fra forskellige selskaber ligne hinanden, men der kan være forskel på hvad der er inkluderet, og hvad du er nødt til at tilvælge. Her er et par eksempel på hvad der er inkluderet hos visse selskaber, men ikke hos alle.

 • Cykelforsikring
 • Elektronikforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Retshjælpforsikring

Sammenlign indboforsikringer

Når du sammenligner forsikring priser på forskellige indboforsikringer, er det brugbart at vide hvilke faktorer der har betydning for prisen og skaffer dig den billigste indboforsikring;

 1. Bopæl. Dit postnummer er en af de vigtigste faktorer når forsikringsselskaberne skal udregnes din pris. Hvis du bor et sted med mange indbrud bliver prisen højere, og hvis du bor et sted med færre indbrud er prisen lavere. Hvis du bor i lejlighed bliver prisen lavere jo højere oppe du bor.
 2. Værdien af dit indbo.Jo højere værdi dit indbo har, jo højere bliver prisen da forsikringsselskabernes potentielle udbetaling bliver højere. Har du enkelte genstande med høj værdi, skal de formentlig forsikres særskilt.
 3. Selvrisiko.En selvrisiko er hvad du selv skal betale for inden din forsikring begynder at dække. Har du for eksempel skader for 10.000 kroner, og din selvrisiko er 5.000 kroner, vil dit forsikringsselskab kun udbetale dig 5.000 kroner. Jo lavere din selvrisiko er, jo højere bliver prisen for din forsikring.
 4. Tyverialarm.Hvis du har en tyverialarm, vurderes risikoen for indbrud til at være lavere, hvorfor prisen for din forsikring også bliver lavere.

Bilforsikring

Prisen på din bilforsikring afhænger af flere forskellige ting; herunder hvilken bil det er, bilens alder og motorstørrelse, din alder og skadeshistorik, selvrisiko og dækningsgrad.

Find dit forsikringsbehov

Det første du skal gøre er at gøre dig dit forsikringsbehov klart. Er du kun interesseret i den lovpligtige ansvarsforsikring, eller skal du have den udvidede kaskopakke med vejhjælp osv. Hvor mange kilometer kører du om året, og hvor høj en selvrisiko er du villig til at acceptere for at få en billigere forsikring.

Elitebilist = billigere forsikring

Ved at blive elitebilist får du en billigere bilforsikring fordi forsikringselskaber giver dig rabat når du har kørt i en årrække uden skader. Der er forskel på hvor mange år det kræver at blive elitebilist i de forskellige selskaber. Der kan derfor være lidt at spare, hvis du vælger et selskab hvor du falder ind under kategorien elitebilist.

Sammenlign bilforsikringer

Disse faktorer har indflydelse på prisen på din bilforsikring;

 1. Bil. Din bil har stor indflydelse på prisen på din forsikring. Jo højere værdi din bil har, jo højere bliver din forsikringspris.
 2. Dækningsgrad. Du skal have den lovpligtige ansvarsforsikring, men du har mulighed for at vælge kasko og forskellige andre tillægsforsikringer fra. Hvis du kun har ansvarsforsikring, dækker din forsikring kun den skade du forvolder på andre og deres værdier. Den dækker ikke skader på din egen bil.
 3. Selvrisko. Din selvrisiko er din egenbetaling inden forsikringen begynder at betale noget. Så hvis du har skader for 5.000 kroner og en selvrisiko på 2.500 kroner, vil forsikringsselskabet kun dække 2.500. Jo højere selvrisiko du har, jo lavere bliver din forsikringsomkostninger.
 4. Pakkeløsning. Forsikringsselskaberne vil ofte tibyder dig en billigere bilforsikring hvis du samler alle dine forsikring hos dem.
 5. Elitebilist. Som allerede nævnt bliver din forsikring billigere hvis du er inkluderet i kategorien elitebilist.
 6. Bopæl. Faktisk kan din bopæl have indflydelse på prisen på din bilforsikring. Hvis du bor i et område med mange mennesker og mange ulykker, kan det betyde at din forsikring bliver dyrere.

Livsforsikring

En livsforsikring udbetaler et pengebeløb ved den forsikredes død til de efterladte. De efterladte der modtager forsikringssummen ved dødsfald er som regel ægtefælle/samlever eller børn. Forsikringen bliver som udgangspunkt udbetalt til nærmeste pårørende, men du kan også selv vælge hvem der skal have udbetalingen ved din død.

En livsforsikring er altså en måde at sikre dine efterladte økonomisk på når du dør. Du kan selv vælge hvordan din forsikring skal være, og det står dine efterladte frit for hvordan de ønsker at bruge forsikringssummen.

Hvad koster en livsforsikring?

Prisen på en forsikring er afhængig af forsikringssummen der skal udbetales ved dødsfald, din alder og din generelle sundhedstilstand.

Størrelsen på forsikringssummen skal bestemmes ud fra din nuværende økonomiske situation. Hvor stor er din indkomst og dine udgifter? Har du en stor opsparing eller andre værdier, som for eksempel friværdi i dine bolig.

Jo ældre du er når du tegner en livsforsikring, jo højere bliver de løbende indbetalinger fordi der statistisk er kortere til du dør.

Det er muligt at forsikringsselskab ønsker at du tager en helbredstest for at bestemmer de løbende indbetalinger. Og de bliver naturligvis lavere hvis du har et stærkt helbred.

Skatteforhold ved en livsforsikring

Du kan enten vælge at få fradrag for de indbetalinger du laver, hvorved forsikringssummen skal beskattes ved udbetaling. Eller du undvære fradrag for dine indbetalinger, hvorved forsikringssummen ikke skal beskattes ved udbetaling.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en forsikring der dækker hvis du bliver udsat for en varig skade eller dør grundet en ulykke. Det vil sige at forsikringen dækker personskader som følge af ulykker. En billig forsikring dækker det samme.

Hvis du dør som følge af en ulykke får dine efterladte udbetalt hele beløbet du er forsikret for. Ved varig mén får du udbetalt en erstatning proportionelt med skadens omfang. Du får udbetalt en procentsats af din forsikringssum baseret på hvor invaliderende skaden er.

En ulykkesforsikring dækker

Det er en læge der vurderer omfanget af skaden, og hvis skaden anslås til 10% invaliderende, får du altså udbetalt 10% af din forsikringssum. Hvis du er forsikret for 2 millioner kroner, får du dermed udbetalt 200.000 kroner.

Visse ulykkesforsikringer dækker også udgifter til genoptræning efter en ulykke, herunder for eksempel fysioterapi og tandlægeregninger med mere. Det kræver dog en lægehenvisning, og dækningen af udgifterne er forskellige hos forsikringsselskaberne.

Varige mén

Varige mén er skader som medfører ulemper i din livsførelse, bliver fastsat af en læge og vurderes ens for alle. Det er altså uden betydning hvilket køn, erhverv og alder du har.

Pris på en ulykkesforsikring

Prisen på en billig ulykkesforsikring afhængig basalt set af to faktorer.

 • Størrelsen på forsikringssummen
 • Dækningsgraden

Størrelsen på forsikringssum er beløbet du er forsikret for. Det er din økonomiske situation der er afgørende for beløbets størrelse. Jo højere indkomst og udgifter du har, jo højere forsikringssum bør du have for at sikre dig selv og dine efterladte.

Dækningsgrad er både selvrisiko, og om forsikringen dækker hele døgnet eller kun i din fritid. Selvrisiko er hvornår forsikringen begynder at dække. Normalt dækker en ulykkeforsikring først ved skader med et omfang på minimum 5%.

Hvis du vælger en forsikring der kun dækker i din fritid, bliver det billigere men dækker selvfølgelig så kun i din fritid. Normalt vil du være dækket i din arbejdstid af en arbejdskadeforsikring som din arbejdsgiver er ansvarlig for. Men er du studerende, selvstændig, ledig eller ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring, er det en god ide med en heltidsulykkesforsikring, i modsætning til en fritidsulykkeforsikring.

Børn

Dine børn er ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring. Visse forsikringsselskaber inkluderer børn mens de er helt små, men derefter skal de medregnes i husstandens ulykkesforsikring. En børneulykkesforsikring dækker indtil barnet er fyldt 18 år.

Tilvalg

Din ulykkesforsikring dækker typisk ikke hvis du dykker ekstremsport, hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer eller hvis du har handlet groft uagtsomt. Derfor er det vigtigt at du er opmærksom op hvad din forsikring dækker, og vælger til hvor det er nødvendigt.

Sundhedsforsikring

En dansk sundhedsforsikring er en forsikring der, afhængig af forsikringen, dækker omkostninger til undersøgelser, behandling, genoptræning og efterfølgende kontrol på privat sygehuse og privatpraktiserende læger.

Privat Sundhedsforsikring

Grundlæggende findes der fire forskellige slags sundhedsforsikringer.

 1. Med operationsdækning
 2. Uden operationsdækning
 3. Kun med diagnosticering
 4. Kun med helbredsundersøgelser

Forsikring med operationsdækning;

dækker i store træk omkostninger til undersøgelser, operation, genoptræning og efterfølgende kontrol. Visse af denne type forsikring dækker også transport, og nogle gange tillige transport for en ledsager.

Forsikringen dækker også omkostninger til fysioterapi, kiropraktik, psykolog og krisehjælp.

Som hovedregel kræver det en erklæring fra egen læge før forsikringen dækker, og forsikringen dækker oftest arbejdsrelaterede såvel som ikke arbejdsrelaterede skader.

Forsikring uden operationsdækning;

dækker omkostninger til fysioterapi, kiropraktik og massør. Så alt der er relateret til en operation er ikke dækket.

Afhængig af den enkelte forsikring kræves der en erklæring fra egen læge, og igen afhængig af den enkelte forsikring dækkes både arbejdsrelaterede og ikke arbejdsrelaterede skader.

Forsikring kun med diagnosticering;

dækker udelukkende omkostninger til og med diagnosticering. Det vil sige at behandling efter diagnosticeringen ikke er omfattet, og ikke bliver dækket af forsikringen.

Diagnosticeringen foregår på privathospitaler og privatpraktiserende læger. Forsikringsselskabet hjælper efterfølgende med at patienten kommer i behandling i det offentlige sygehusvæsen.

Forsikring kun med helbredsundersøgelser;

dækker udelukkende generelle helbredsundersøgelser, men ikke behandling af problemerne som undersøgelsen eventuelt finder. Tegnes typisk som supplement til andre sundhedsforsikringer.

Genforsikring

Hvis der er voldsomme udefrakommende hændelser hvor et forsikringsselskabet ikke selv kan klare alle erstatningerne, har forsikringsselskaber i visse tilfælde tegnet en genforsikring hos andre selskaber. I disse tilfælde er de derved flere selskaber om at dække skaderne.

Billede af force majeure

Force majeure og forsikring

Force majeure er et kontraktpunkt i alle forsikringspolicer som fritager forsikringsselskabet for at betale erstatning ved ekstraordinære situationer. Som eksempler kan nævnes krig, naturkatastrofer og andre voldsomme hændelser som de berørte parter ingen indflydelse har på. Dette er som oftest et af punkterne med småt i forsikringsaftalen du bør være opmærksom på.

Almindelige forsikringer

Er du tvivl om hvilke forsikringer du bør have, er her en kort beskrivelser af de mest almindelige forsikringer;

 • Ansvarsforsikring.Er som allerede beskrevet lovpligtig ved motoriserede køretøjer og hunde og heste, så her er ikke så meget at overveje. Dækker hvis du forvolder skader mod andre eller deres værdier.
 • Forsikring indbo. Forsikring af dine materielle værdier hvis de bliver beskadiget ved brand, hærværk, vandskade eller stjålet.
 • Forsikring bil. Ansvarsforsikring på en bil er lovpligtig, men derudover kan du yderligere forsikre dig med kasko, vejhjælp med videre.
 • Dødsforsikring.Bliver udbetalt til dine efterladte når du dør.
 • Rejseforsikring. Forsikring der dækker hvis du kommer til at skade eller blive syg, mens du er ude at rejse.
 • Ulykkesforsikring.Dækker hvis du kommer ud for en ulykke.
 • Sundhedsforsikring.Dækker udgifter til undersøgelser, behandling og medicin som oftest på privathospitaler.
 • Forsikringer og Pension. Din pension er også en art forsikring.

Selvforsikring

Som ordet kraftigt antyder er der her tale om at man har forsikret sig selv, hvilket anvendes af staten og store virksomheder. Herved tegnes der ikke forsikring, men til gengæld vurderer man sig stor nok til at kunne håndtere de potentielle økonomiske konsekvenser der kan være ved ikke at have en forsikring.

Gode råd til dine forsikringer:

Tag en snak med dit forsikringsselskab, og se om du er dækket ind som du ønsker. Du kan både have for lidt eller for meget forsikring, så det er en god ide at foretage dig et forsikringstjek.

Få nogle gratis forsikring tilbud, så du får de billigste forsikringer.

9 ud af 10 danskere kan få billigere forsikringer end deres nuværende.

Forsikringer til studerende kan tit fås til gode priser og med rimelige rabatter.

Læs også: A-kasse og Lønsikring