Friværdi – Kan du låne i den og hvordan

Hvad er friværdi?

Friværdien er forskellen mellem værdien af din faste ejendom og den samlede gæld du skylder i boligen. Gælden er realkreditlån og boliglån. Så hvis din bolig er 3.000.000 kroner værd og du har et realkreditlån på 1.000.000 kroner vil din friværdi være forskellen på 2.000.000 kroner.

Jo større friværdi du har i din bolig jo mindre er risikoen for låneudbyderen og jo lavere er der mulighed for at din bidragssats kan være. Bidragssats bliver som oftest fastsat efter hvilket interval af belåningsgrad du har i din bolig.

Har du pænt med friværdi kan du overveje afdragsfrihed og med fordel afdrage på andre og dyrere lån. Hvis du har sådan nogle.

Kan det betale sig at låne i friværdien?

Ja det kan det under visse omstændigheder godt. Processen ved at låne i en fast ejendom er tungere grundet behov for værdiansættelse og sikring af gæld. Derfor kan selve oprettelsen af lånet være dyrere end andre lån, men de løbende omkostninger vil næsten altid være billigere. Derfor vil lånet skulle være på et vist beløb før det kan betale sig. Og med et vist beløb er vi nok over de 100.000 kroner og måske også højere.

Som pensionist kan det også godt give dog mening at belåne boligen til at forsøde sit otium.

Hvornår har man friværdi?

Du har friværdi i din bolig når den er mere værd end hvad du skylder i den. Har du negativ friværdi er du teknisk insolvent hvilket lyder mere dramatisk end det er. I givet fald er det en god ide med en plan for hvordan du får nedbragt din gæld.

Hvad er fordelen ved at låne i friværdien?

Når du låner penge i din friværdi låner du i et aktiv med høj grad af sikkerhed hvorfor du har mulighed for at låne til de formentlig laveste omkostninger der er til rådighed for private.

Er friværdi formue?

Ja det er det. Det er en ikke likvid formue som du ikke kan realisere eller få udbetalt medmindre du sælger boligen. Ved at låne i boligen kan du opnå likviditet mod at din gæld stiger.

Friværdi