Aktiehandel online 2017 – Din ultimative guide (opdateret)

Aktiehandel online

Ønsker du at komme i gang med din handel med aktier og investering generelt? Så vil du her blive præsenteret for et par gode råd og lidt vejledning til hvordan du kommer godt i gang med investering og aktiehandel online.

Eftersom handel med aktier og andre værdipapirer i dag foregår online, er der næsten kommet ubegrænsede muligheder for den private investor. Så det er vigtigere end nogensinde før at være opmærksom på og have forståelse for alle de forskellige muligheder der foreligger ved handel med aktier og andre værdipapirer.

Aktiehandel

Hvad er en aktie? Kom i gang med aktiehandel

Lad os starte med at definere hvad en aktie reelt er. En aktie er en ejerandel af en virksomhed, så hvis du ejer 1% af aktierne, ejer du også 1% af virksomheden. Med ejerskab følger retten til en andel af virksomhedens overskud, og medbestemmelse omkring beslutninger vedrørende virksomheden. Begge dele proportionelt i forhold til ejerandel.

Det er kun den del af overskuddet der bliver udbetalt som dividende du har ret til. Overskuddet som bliver beholdt i virksomheden vil få værdien af aktierne til at stige. Hermed vil du også indirekte drager glæde af det.

Værdien af virksomhedens aktier (egenkapitalen) er antal af aktier gange med værdien af den enkelte aktie, som kan aflæses af børskursen og som kan ændre sig konstant. Aktiekurser kan følges i noget der minder om realtid på internettet med ganske få minutters forsinkelse.

Vi har også skrevet en artikel om aktier som kan anbefales hvis du gerne vil vide mere om emnet mere generelt.


Oversigt over online trading platforme til aktiehandel online. 

PLATFORMANMELDELSEHØJDEPUNKTERBEDST TILPRIS PER HANDELMINIMUMS
INDSKUD
OPRET KONTO


ANMELDELSEBalancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskudAlle0,01% - 0,3%$100KONTO
Plus500ANMELDELSEMange produkter og mulighed for høj gearingCFD-trading0,2%DKK1.000KONTO
Din kapital er i fare
ANMELDELSEEkstrem fleksibilitet ved gearing og handel med bitcoinsValutahandel0,02%$1KONTO
ANMELDELSEAdgang til mange markeder og produkterDaytrading0,01% - 0,07%DKK1.000KONTO
ANMELDELSEMulighed for at kopiere de bedste investorerSocial trading0,02% - 0,5%$200KONTO
ANMELDELSESImple og overskuelige graferBinære optionerVarierer€100KONTO

Alle tradere er fuldt reguleret. Bemærk at handel indebærer risiko. 

*ØkoNEMi modtager kommission fra platformene


Afkast og risiko ved handel med aktier

Indenfor investering er afkast og risiko de to absolut vigtigste nøglebegreber. Dit afkast er værdien af dine aktier plus eventuelle dividende minus hvad du har givet for dem. Vi har skrevet en ordbog for de vigtigste begreber indenfor investering og økonomi.

Risiko er defineret som forskellen mellem det forventede afkast og udsvinget heraf i positiv og negativ retning, (husk at vi ikke kender værdien i aktierne i fremtiden) og jo større forskellen er jo større er risikoen. Høj risiko er ikke nødvendigvis dårligt, fordi afkastet både kan være større og lavere end forventet. Dog er det godt at minimere risikoen hvis man samtidig kan holde det forventede afkast konstant eller stigende.

Risikoen kan minimeres mens afkastet holdes konstant, ved at sprede sine investeringer ud på forskellige aktier, brancher og lande. Herved undgår man også at miste det hele hvis en virksomhed går fallit. OW Bunker er et nyligt eksempel på et selskab hvor aktionærerne har mistet hele deres investering.

Som privatinvestor er det overordentlig svært at sætte sig grundigt nok ind i en enkeltaktie. Og transaktionsomkostningerne ved at købe mange forskellige aktier kan være høje, især hvis der handles aktier i udlandet. Derfor er anbefalingen herfra klart at man som privatinvestor bør holde sig til at handle ETF´er. ETF står for exchange traded fund, og er en passiv investeringsforening som afspejler præstationen af et specifikt marked eller index. Som for eksempel det danske C20 index eller det amerikanske Dow Jones. Du kan også købe en global ETF hvilket giver dig virkelig god risikospredning, men det er selvfølgelig ikke ligeså sjovt som at vælge aktier aktivt.

Køb aktier online – Aktiehandel på nettet

Aktiehandel online, og generelt for den sags skyld, foregår ved at en børsmægler formidler aktier mellem en sælger og en køber. For at aktien kan formidles af en mægler skal den være børsnoteret. Mægleren tager sig både betalt ved kurtage som er et mindre transaktionsbeløb, og med forskellen mellem købs og salgsprisen, som kaldes spredning.

Der er eftersom rigtig mange online børsmæglere der giver mulighed for at investere online. De tilbyder forskellige produkter og priser, så det er fornuftigt at vælge den der tilbyder de markeder og produkter du ønsker at handle. Og selvfølgelig til en pris der gør det attraktivt. Afhængig af hvor meget du handler betyder prisen per handel hurtig en del.

Du kan for eksempel finde det bedste sted at handle aktier ved at sammenligne udbydere i oversigterne her på siden.

ETF eller CFD

Som alternativ til at handle aktier kan det give mening som privatinvestor at handle enten en ETF eller en CFD. En ETF er som allerede beskrevet et index der giver rigtig fin risikospredning til en billig penge. En CFD derimod står for Contract For Difference, og er en terminskontrakt hvor du kun behøver at stille margin og kan gå kort. Lad os kigge nærmere på deres to forhold.

At stille margin betyder at du ikke som ved et aktiekøb behøver at betale det fulde beløb, men kan nøjes med at stille en mindre procentdel af beløbet som sikkerhed. Hermed får du mulighed for at investere for at større beløb end ellers og i flere forskellige aktiver. Det første øger din risiko, det næste mindsker den.

At gå kort er basalt set det modsatte af at købe et aktiv. Dine pengestrømme er præcist det omvendte. Du starter med at modtage penge og skal så betale ved udbytter og afslutningen af kontrakten.

Der er i det hele taget opstået mange flere muligheder indenfor investering og aktiehandel online de senere par år, så både dine muligheder og risiko er kraftigt forøget. Derfor er det så vigtigt at forsøge dig frem og ikke satser det hele på en gang.


Oversigt over trading platforme til aktiehandel på nettet. 

PLATFORMANMELDELSEHØJDEPUNKTERBEDST TILPRIS PER HANDELMINIMUMS
INDSKUD
OPRET KONTO


ANMELDELSEBalancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskudAlle0,01% - 0,3%$100KONTO
Plus500ANMELDELSEMange produkter og mulighed for høj gearingCFD-trading0,2%DKK1.000KONTO
Din kapital er i fare
ANMELDELSEEkstrem fleksibilitet ved gearing og handel med bitcoinsValutahandel0,02%$1KONTO
ANMELDELSEAdgang til mange markeder og produkterDaytrading0,01% - 0,07%DKK1.000KONTO
ANMELDELSEMulighed for at kopiere de bedste investorerSocial trading0,02% - 0,5%$200KONTO
ANMELDELSESImple og overskuelige graferBinære optionerVarierer€100KONTO

Alle tradere er fuldt reguleret. Bemærk at handel indebærer risiko. 

*ØkoNEMi modtager kommission fra platformene


Hvorfor investere? – Aktiehandel på nettet

Lad os afslutningsvis komme med et par årsager til at give sig i kast med investering i det hele taget. Det direkte alternativ til at invester er at lade sine penge stå på en bankkonto. Som tingene står for nærværende giver det i bedste fald en rente på 0 procent og i værste fald skal banken have penge for at opbevare dine penge.

Her kommer investering og aktiehandel online ind som et fantastisk alternativ. Medmindre du står og skal bruge pengene indenfor en kort tidsfrist er investering den absolut bedste anvendelsesområde. Historisk har aktier leveret det suverænt bedste afkast sammenlignet med obligationer, råvarer og bankkonti.

Så hvis vi kan lære noget som helst af historien er det at langsigtet aktieinvestering med en fornuftig risikospredning i allerhøjeste grad kan betale sig. Og jo før du starter jo bedre. Hermed lærer du mest og har længst tid til at forrente dine penge.