Aktiehandel

Aktiehandel online

Ønsker du at komme i gang med din handel med aktier og investering generelt? Så vil du her blive præsenteret for et par gode råd. Og lidt vejledning til hvordan du kommer godt i gang med aktiehandel online

Fordele: 
✅ Lave gebyrer og kurtage 
✅ Kåret til årets børsmægler i 2017 og 2018 af Dansk Aktionærforening

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅ Investorforummet Shareville
✅ Adgang til månedsopsparing

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅Aktiesparekonto
✅ Investering og gearede produkter

*Investering indebærer risiko for tab*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Eftersom handel med aktier og andre værdipapirer i dag foregår online, er der næsten kommet ubegrænsede muligheder for den private investor. Så det er vigtigere end nogensinde at være opmærksom på og have forståelse for alle de forskellige muligheder der foreligger ved handel med aktier og andre værdipapirer.

Afkast og risiko ved handel med aktier

Indenfor investering er afkast og risiko de to absolut vigtigste nøglebegreber. Dit afkast er værdien af dine aktier plus eventuelle dividende minus hvad du har givet for dem.

Risiko er defineret som forskellen mellem det forventede afkast og udsvinget heraf i positiv og negativ retning, (husk at vi ikke kender værdien i aktierne i fremtiden) og jo større forskellen er jo større er risikoen. Høj risiko er ikke nødvendigvis dårligt, fordi afkastet både kan være større og lavere end forventet. Dog er det godt at minimere risikoen hvis man samtidig kan holde det forventede afkast konstant eller stigende.

Du kan minimere risikoen holde afkastet konstant ved at sprede dine investeringer ud på forskellige aktier, brancher og lande. Herved undgår du også at miste det hele hvis en virksomhed går fallit.

Tidshorisont

Din tidshorisont er et andet vigtigt aspekt at have på plads inden du begynder at investere. Afhængig af hvornår du skal have pengene klar til forbrug, skal du have risikoen og likviditeten af aktier med i overvejelserne.

Hvis du skal bruge pengene indenfor en kort tidshorisont, bør du ikke vælge risikable aktier (måske skal du endda vælge obligationer med kort løbetid istedet for), og likviditeten på aktierne skal være høj.

Likviditet er ikke noget problem hvis du handler store europæiske eller amerikanske aktier.

Aktiehandel på nettet

Aktiehandel online, og generelt for den sags skyld, foregår ved at en børsmægler formidler aktier mellem en sælger og en køber. For at aktien kan formidles af en børsmægler skal den være børsnoteret. Mægleren tager sig både betalt ved kurtage som er et mindre transaktionsbeløb, og med forskellen mellem købs og salgsprisen, som kaldes spredning.

Der er efterhånden rigtig mange online børsmæglere der giver mulighed for at investere online. De tilbyder forskellige produkter og priser, så det er fornuftigt at vælge den der tilbyder de markeder og produkter du ønsker at handle. Og selvfølgelig til en pris der gør det attraktivt. Afhængig af hvor meget du handler betyder prisen per handel hurtig en del.

Begynd at handle med aktier

Du har mulighed for at købe enkeltaktier som Novo eller Mærsk, eller du kan købe investeringsfonde som har specialiseret sig indenfor en branche eller et land. Du kan købe en investeringsfond der afspejler det danske aktiemarked eller en fond der handler olieaktier i Rusland for eksempelvis.

Mulighederne er nærmest uendelige, og hvis du har lyst til det mere eksotiske er det bestemt værd at overveje. Det skal dog lige nævnes at det er ekstremt svært for enkeltinvestorer at udvælge aktier, og klare sig bedre end det generelle marked.

Så hermed er anbefalingen som allerede nævnt at købe en ETF (exchange traded fund) der ligge passivt i et udvalgt index. At de ligger passivt betyder at de ikke vælger aktier, men sørger for at deres portefølje hele tiden afspejler markedet.

Du skal enten vælge en aktiv eller en passiv investeringstrategi. Ved en aktiv strategi køber og sælger du jævnligt dine aktier, hvilket betyder at dine handelsomkostninger bliver markant højere end ved en passiv strategi.

Ved en passiv strategi udvælger du din portefølje og ændrer kun i den for at ændre i fordelingen af aktier. Lad os sige du ønsker at have 10% af dine penge i danske aktier, og de stiger mere end resten af porteføljen. Så må du sælge ud af dem for at komme tilbage på de 10%, men det er en strategisk handel, ikke en aktiv handel.

Risiko ved aktiehandel

Når det drejer sig om aktier for begyndere er risikospredning ekstremt vigtigt. Endnu vigtigere end det er i forvejen. Du bør aldrig kun have ganske få aktier i din portefølje, men have aktier fra forskellige lande og brancher.

En ETF giver rigtig gode muligheder for risikospredning til ganske lave omkostninger (du skal betale transaktionsomkostninger hver gang du køber eller sælger aktier). Så her er endnu en årsag til at vælge en ETF når det drejer sig om aktier for begyndere. Og i og for sig også når det drejer sig om mere rutinerede investorer.

Normalt bruger man historisk udvikling til at estimere aktiers risiko, og investeringsforeningers præstation. Og det er bestemt en fornuftig tilgang, men det er bare vigtigt at understrege at historien ikke er nogen som helst garanti for at det fortsætter.

Fordele: 
✅ Lave gebyrer og kurtage 
✅ Kåret til årets børsmægler i 2017 og 2018 af Dansk Aktionærforening

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅ Investorforummet Shareville
✅ Adgang til månedsopsparing

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅Aktiesparekonto
✅ Investering og gearede produkter

*Investering indebærer risiko for tab*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Aktiehandel