Aktiehandel

Fordele: 
✅ Lave gebyrer og kurtage 
✅ Kåret til årets børsmægler i 2017 og 2018 af Dansk Aktionærforening

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅ Investorforummet Shareville
✅ Adgang til månedsopsparing

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅Aktiesparekonto
✅ Investering og gearede produkter

*Investering indebærer risiko for tab*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Eftersom aktiehandel og andre værdipapirer i dag foregår på nettet, er der næsten kommet ubegrænsede muligheder for den private investor. Så det er vigtigere end nogensinde at være opmærksom på og have forståelse for alle de forskellige muligheder der foreligger ved aktiehandel og andre værdipapirer.

Afkast og risiko ved aktiehandel

Indenfor investering er afkast og risiko de to absolut vigtigste nøglebegreber. Dit afkast er stigninger i værdien plus eventuelle dividende.

Risiko er defineret som forskellen mellem det forventede afkast og udsvinget heraf i positiv og negativ retning, (husk at vi ikke kender den fremtidige værdi) og jo større forskellen er jo større er risikoen. Høj risiko er ikke nødvendigvis dårligt, fordi afkastet både kan være større og lavere end forventet. Dog er det godt at minimere risikoen hvis man samtidig kan holde det forventede afkast konstant eller stigende.

Du kan minimere risikoen og holde afkastet konstant ved at sprede dine investeringer ud på forskellige aktiver, brancher og lande. Herved undgår du også at miste det hele hvis en virksomhed går fallit.

Tidshorisont

Din tidshorisont er et andet vigtigt aspekt at have på plads inden du begynder at investere. Afhængig af hvornår du skal have pengene klar til forbrug, skal du have risikoen og likviditeten med i overvejelserne.

Likviditet er ikke noget problem hvis du handler store europæiske eller amerikanske selskaber.

Aktiehandel

Vælg en strategi

Du har mulighed for at købe enkeltaktier som Novo eller Mærsk, eller du kan købe investeringsfonde som har specialiseret sig indenfor en branche eller et land. Du kan købe en investeringsfond der afspejler det danske aktiemarked eller en fond der handler olieaktier i Rusland for eksempelvis.

Mulighederne er nærmest uendelige, og hvis du har lyst til det mere eksotiske er det bestemt værd at overveje. Det skal dog lige nævnes at det er ekstremt svært for enkeltinvestorer at udvælge aktier, og klare sig bedre end det generelle marked.

Herfra er anbefalingen at købe en ETF (exchange traded fund) der ligger passivt i et udvalgt index. At de ligger passivt betyder at de ikke vælger aktiver, men sørger for at deres portefølje hele tiden afspejler markedet.

Du skal enten vælge en aktiv eller en passiv investeringsstrategi. Ved en aktiv strategi køber og sælger du jævnligt, hvilket betyder at dine handelsomkostninger bliver markant højere end ved en passiv strategi.

Ved en passiv strategi udvælger du din portefølje og ændrer kun i den for at ændre i fordelingen. Lad os sige du ønsker at have 10% af dine midler i danske aktier, og de stiger mere end resten af porteføljen. Så må du sælge ud af dem for at komme tilbage på de 10%, men det er en strategisk handel, ikke en aktiv handel.

Hvordan får jeg billig aktiehandel på nettet?

Der er efterhånden rigtig mange børsmæglere der giver mulighed for at investere på nettet. De tilbyder forskellige produkter og markeder, så det er fornuftigt at vælge den der tilbyder de markeder og produkter du ønsker at handle. Og selvfølgelig til en omkostning der gør det attraktivt. Afhængig af hvor meget du handler betyder omkostninger per handel en del.

Du kan sammenligne børsmæglere her på siden så det er let at få billig aktiehandel og vælge den mægler der passer til dig.

Alternativer til aktiehandel

Som alternativ til aktiehandel kan det give mening som privatinvestor at handle enten en ETF eller en CFD. En ETF er som allerede beskrevet et index der giver rigtig fin risikospredning. En CFD står for Contract For Difference, og er en terminskontrakt hvor du kun behøver at stille margin og kan gå kort. Lad os kigge nærmere på deres to forhold.

At stille margin betyder at du ikke som ved et aktiekøb behøver at betale det fulde beløb, men kan nøjes med at stille en mindre procentdel af beløbet som pant. Hermed får du mulighed for at investere for at større beløb end ellers og i flere forskellige aktiver. Det første øger din risiko, det næste mindsker den.

At gå kort er basalt set det modsatte af at købe et aktiv. Dine pengestrømme er præcist det omvendte. Du starter med at modtage og skal så betale ved udbytter og afslutningen af kontrakten.

Der er i det hele taget opstået mange flere muligheder indenfor investering og aktiehandel online de senere par år, så både dine muligheder og risiko er kraftigt forøget. Derfor er det så vigtigt at forsøge dig frem og ikke satser det hele på en gang.

Fordele: 
✅ Lave gebyrer og kurtage 
✅ Kåret til årets børsmægler i 2017 og 2018 af Dansk Aktionærforening

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅ Investorforummet Shareville
✅ Adgang til månedsopsparing

Fordele: 
✅ Indberetter til skat
✅Aktiesparekonto
✅ Investering og gearede produkter

*Investering indebærer risiko for tab*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Læs også: Daytrading