CFD

Hvad er en CFD?

Det kan du læse alt om i denne CFD guide. CFD står for contract for difference (differencekontrakt på dansk) og er et finansielt instrument og et derivat med høj gearing. CFD handel giver dig virkelig mange muligheder, men også en del risiko.

Et derivat er afledt af et aktiv. Så for en CFD findes der et underliggende aktiv der er styrende for værdien af CFD’en der er en terminskontrakt. Hvis du indgå i handel med en CFD vil du skulle betale eller modtage fra din aftalepartner når værdien af det underliggende aktiv ændrer sig. Din aftalepartner er i den givne situation den CFD handelsplatform du har valgt at handle på.

Hvis det underliggende aktiv er en aktie har du kun kontakt med din aftalepartner, og har ingen involvering med selskabet bag aktierne. 

CFD handelsplatform

Fordele
✅ Gode priser
✅ Mange produkter og markeder
✅ Op til 30 gange gearing

Fordele
✅ Prisbelønnet platform
✅ VIrkelig gode brugeranmeldelser
✅ Adgang til tusindsvis af produkter

Fordele
✅ Copy trading
✅ Markedsanalyser
✅ Gode muligheder for kryptohandel

Der tabes penge på 72% af CFD - detailkontiene

Der tabes penge på 67.7% af CFD - detailkontiene

Der tabes penge på 76.4% af CFD - detailkontiene

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hastigt på grund af gearing.
70-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

For at købe en CFD behøver du kun at betale en lille del af investeringens værdi, den såkaldte margin.

Og du kan både geare og gå kort med en CFD.

Gearing vil sige at du investerer for et større beløb end du selv kommer med til din investering. At kunne geare på den måde kaldes også at handle på margin.

At gå kort eller at korte er det direkte modsatte af at købe et værdipapir, hvilket også kaldes at gå lang. Når du går kort sælger du et aktiv du ikke ejer og får værdien af aktivet. Du skal betale din aftalepartner ved hver udbyttebetaling og når aftalen er slut skal du betale værdien af aktivet på det givne tidspunkt.

Hvordan kan en CFD bruges?

Der er nærmest ingen grænser for hvad der kan virke som underliggende aktiv. Det kan både være ting der i forvejen bliver handlet på verdens børser. Det underliggende aktiv kan også være råvarer som guld, olie eller korn. Der er som udgangspunkt ingen grænser, selvom der nok er grænser hvad din børsmægler tilbyder dig af valgmuligheder.

En CFD kan også bruges som et hedging instrument, altså til at risikoafdække. Har du købt et værdipapir og tror der en risiko for at det falder i værdi, kan du bruge en CFD til at risikoafdække så du ikke behøver at sælge aktivet, som du stadig ser muligheder i.

Det behøver ikke være et værdipapir du har købt, det kan også sagtens være et fysisk aktiv.

På den måde får du stadig en eventuel gevinst ved værdistigning, og for en mindre pris har du sikret dig ved et fald i værdien af aktivet. Hvis dit aktiv falder i værdi, vil din differencekontrakt stige tilsvarende i værdi.

Eksempel på en differencekontrakt

Lad os tage et eksempel på hvordan en differencekontrakt virker. Du har en forventning om at aktiv X falder i værdi og den nuværende pris for den er 100. Du sælger nu en differencekontrakt med aktiv X som underliggende aktiv.

Første dag stiger aktivet til 102, og du skal betale 2 kroner til din modpart. Din modpart er selvfølgelig den CFD handelsplatform du bruger.

Anden dag falder aktivet til 101, og du får nu 1 krone af din modpart.

Tredje dag stiger aktivet til 104, og du skal betale 3 kroner.

På fjerde dag falder aktivet til 93, og du får 11 kroner.

Så enkelt er det, og hvis kontrakten lukker på fjerdedagen vil din gevinst være 7 kroner. Her skal så fratrækkes den kurtage du har betalt for at handle.

I det tidsrum terminskontrakten løber skal du binde et beløb som margin. Den bliver først frigivet når kontrakten slutter.

Hvad koster en CFD?

Priserne for at handle CFD’er kaldes spread som er forskellen mellem købspriser og salgspriser. Du skal hverken betale kurtage eller gebyrer. Men lad os lige tage et eksempel.

Du kan for eksempel købe aktiv X for 100 kroner, men kun sælge samme aktiv for 99,50 kroner. De 50 ører er prisen for at handle. Du kan se hvilken spreads de forskellige platforme tilbyder i tabellen her på siden.

Du betaler altså mere end den reelle værdi for at købe aktivet, og du ender heller ikke med at eje aktivet men et derivat heraf.

CFD handel - Hvad er contract for difference trading og aktier?

Differencekontrakt produkter

Igen er det afhængig af hvilke produkter din mægler tilbyder, men i teorien er der ingen begrænsninger. De mest almindelige afledte produkter er de følgende:

  • Aktier er noget af det mest klassiske indenfor CFD’er. Her kan du oveni købet geare og tjene ved faldende markeder når du går kort.
  • Det er ligetil at handle indeks herunder det danske C25, SP500, DAX eller hvad der nu er favoritten. Det er CFD´ernes svar på en ETF.
  • Der er ikke nødvendigvis muligt for private investorer at købe råvarer på anden vis end som derivater. Og da slet ikke hvis du samtidig ikke ønsker at eje råvarer som store mængder korn eller olie. Det kan godt fylde en del i kælderen eller garagen.
  • Oplagt til private for at kunne handle forskellige valutakryds.

Gearing ved CFD handel:

Lad os antage at du selv har 100 kroner at investere i Bitcoin, og udelukkende bruger disse 100 kroner til at investere for. Dermed er din gearing altså 0%. Og din risiko og afkast er udelukkende afhængig af den investering du foretager.

Nu antager vi så at du som investor stadig har 100 kroner at investere, men derudover optager du 100 kroner i gæld så du nu har i alt 200 kroner at investere for. Hermed har du aktiver for 200 kroner hvor 100 kroner er egenkapital. Det vil sige at din gearing ratio er 200/100 altså 50%. Din risiko og dit afkast er hermed dobbelt så stort som ved ren egenkapital.

CFD handelsplatform

Fordele
✅ Gode priser
✅ Mange produkter og markeder
✅ Op til 30 gange gearing

Fordele
✅ Prisbelønnet platform
✅ VIrkelig gode brugeranmeldelser
✅ Adgang til tusindsvis af produkter

Fordele
✅ Copy trading
✅ Markedsanalyser
✅ Gode muligheder for kryptohandel

Der tabes penge på 72% af CFD - detailkontiene

Der tabes penge på 67.7% af CFD - detailkontiene

Der tabes penge på 76.4% af CFD - detailkontiene

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hastigt på grund af gearing.
70-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.*

ØkoNEMi modtager kommission fra udbyderne.

Oversigten viser ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet.

Risiko ved CFD handel

CFD handel er ekstremt risikofyldt. Statistikken fortæller at 75-90 % af de private investorer taber når de handler CFD’er. Det er voldsomt høje tal.

Den finansielle risiko ved at investere bliver naturligvis større når gearing er involveret. Grunden er selvfølgelig den høje gældsætning som gør at selv små procentmæssige fald kan koste dig hele din position i et aktiv. Eller små procentuelle stigninger kan tjene dig enorme summer.

Hvis du ikke er i stand til at betale margin på dine derivater, foreligger misligholdelse og opsigelse af position er en reel mulighed.

Der er naturligvis også risiko ved at investere ren egenkapital, men samme finansieringsrisiko som ved gearing findes ikke. Dermed er risikoen ikke elimineret men mindre.

Tilsvarende er det potentielle afkast større ved gearing fordi der kan foretages større investeringer, og prisen for derivater ligger fast, så når de er betalt vil al afkast herudover være ren profit.

Grafen nedenunder viser afkastpotentiale for en ren egenkapital investering (blå streg), og en med 50% egenkapital og 50% fremmedkapital . Som det ses bliver fortjenesten dobbelt stort med fremmedkapital hvis afkastet er positivt. Men er afkastet negativt bliver tabet også tilsvarende dobbelt så stort.

CFD trading

At geare giver altså en masse muligheder for at øge dine investeringer og dit afkast, og lær din risiko at kende inden du begynder at investere.

Hvordan bliver en CFD beskattet?

I skattemæssig henseende er en CFD at betragte som en finansiel kontrakt. Og de bliver i Danmark beskattet som kapitalindkomst. 

Det betyder at du bliver lagerbeskattet og at din totale gevinst eller tab af finansielle kontrakter skal medregnes i din personlige indkomst. 

Hvordan startede CFD handel?

CFD handel blev gjort tilgængeligt for private investorer i slutningen af 1990’erne på London Stock Exchange. Med udbredelsen af internettet og muligheden for at følge spot kurser for private, gav det mulighed for at handle i realtid.

Indenfor økonomi er gearing (finansiel gearing) af en investering kendetegnet ved at investeringen er større end den egenkapital investoreren/investorerne selv kommer med. Det betyder at investeringen bliver gjort større enten gennem låntagning eller finansielle derivater.

Læs også: Daytrading