Amortisering – Her er din komplette guide til en amortiseringsplan

Amortisering definition

Amortisering er dybest set nedskrivning eller afvikling af et beløb over en tidsperiode. Hvis der er tale om et lån, er det afvikling (det vil sige tilbagebetaling) af gælden. Hvis det er et aktiv vil amortisering være en nedskrivning af værdien af aktivet. Som oftest vil det være en ekstraordinær enkeltstående nedskrivning af værdien, ikke løbende afskrivninger af værdien som følge af sædvanlig værdiforringelse.

Amortisering

Hvad er en amortiseringsplan?

Ved løbende afvikling af gælden følges gerne en amortiseringsplan, hvor udviklingen i renter, afdrag og restgæld i tilbagebetalingsperioden kan ses.

Beskrivelse af amortisering

Ved amortisering af et realkreditlån er der grundlæggende to muligheder. Enten er det et annuitetslån med afdrag, eller et uden afdrag. Hvis der er tale om et annuitetslån vil den periodemæssige ydelse der skal betales til kreditor, består af rente og afdrag. Vi ser bort fra bidragssatser da de ikke er direkte relaterede.

Hvis der er tale om et fastforrentet lån vil ydelsen være den samme over hele lånets løbetid. Men forholdet mellem renter og afdrag vil ændre sig løbende.

Er det et rentetilpasningslån vil ydelsen ændrer sig ved hver rentetilpasning.

Det betyder samtidig at afdraget bliver større, da ydelsen jo ligger fast, og jo længere vi kommer i lånets levealder, jo mere bliver der tilbagebetalt på lånet.

På grafen nedenunder ses udviklingen i rente og afdrag på et 1 million kroners annuitetslån med en 30-årig løbetid, for en ydelse årlig på 58.000 kroner.

Amortisering

Som det ses ligger ydelsen fast, mens renteomkostningerne falder og afdraget stiger.

Amortiseringer og afskrivninger

Som oftest bruges disse to begreber mere eller mindre uden forskel. Men det er egentlig ikke det samme. Amortisering er nedskrivning eller afvikling af et aktiv. Afskrivning er derimod den løbende værdiforringelse som et aktiv er udsat for igennem sin levetid. Afskrivning bruges især som et regnskabsteknisk begreb.