Hovedstol, låneprovenu og restgæld – Her er din komplette guide

Hvad er hovedstolen?

En hovedstol er når vi taler lån det oprindelige lånte beløb, inklusiv eventuelle stiftelsesomkostninger og kurstab. Stiftelsesomkostningerne er de gebyrer kreditor skal have for at oprette et lån. Kurstab opstår hvis kursen på de underliggende obligationer er under 100. Kurstab findes kun ved realkreditlån, ikke ved almindelige banklån, da der jo ikke er nogen underliggende obligationer. Hovedstol, låneprovenu og restgæld er ikke det samme, men det kommer vi nærmere ind på det.

Billede af en hovedstol

Låneprovenu og hovedstol definition

Hovedstolen er det skyldige beløb ved lånets oprettelse, og værdien af hovedstolen ændrer sig ikke gennem lånets løbetid. Heri er inkluderet låneprovenu, kurstab og stiftelsesomkostninger. Låneprovenu er det beløb du som låntager modtager i “rede penge”, og kan gå ud og købe for.

Hvad er restgæld

Restgæld er det beløb du på et ethvert givent tidspunkt skylder til din kreditor. Lad os for forståelsens skyld tage et simpelt eksempel.

Du har optaget et lån med et provenu på 1 million kroner, 5.000 kroner i stiftelsesomkostninger og med et kurstab på 2 %, det vil sige 20.000 kroner.

Hovedstol beregning:

Låneprovenu1.000.000 kroner
Stiftelsesomkostninger5.000 kroner
Kurstab (2%)20.000 kroner
Hovedstol1.025.000 kroner

Som det ses af tabellen ovenfor ender hovedstolen på 1,025 millioner kroner. Og ved lånets oprettelse vil dette beløb også være restgælden, fordi det ikke er afdraget noget endnu. Og det er dette beløb der skal betales rente, afdrag og bidragssats af. De renter, afdrag og bidragssatser der skal betales enten hver måned eller hvert kvartal hedder ydelse.

Restgælden ændrer sig ved hvert afdrag, hvorfor den bliver mindre men hovedstolen forbliver det samme.

Konvertering af restgæld

Hvis du foretager dig en låneomlægning, vil hovedstolen ændre sig fordi det i praksis er et nyt realkreditlån du optager. Men udover er principperne de samme.