Hovedstol og låneprovenu i 2020 – Her er din komplette guide

Hvad er en hovedstol?

Indenfor økonomi er en hovedstol det oprindelige lånebeløb, inklusiv eventuelle stiftelsesomkostninger og kurstab. Stiftelsesomkostningerne er de gebyrer kreditor skal have for oprettelse. Låneprovenu er det beløb du får i hånden ved lånets indgåelse.

Kurstab opstår kun for realkreditlån og sker hvis kursen på de underliggende obligationer er under 100. For almindelige banklån og lån uden sikkerhed findes kurstab ikke, da der ikke er nogen underliggende obligationer.

Hvad er forskellen på hovedstol og låneprovenu?

Hovedstolen er det skyldige beløb ved lånets oprettelse, og værdien af hovedstolen ændrer sig ikke gennem lånets løbetid. Heri er inkluderet låneprovenu, kurstab og stiftelsesomkostninger. Låneprovenu er det beløb du som låntager modtager i “rede penge”, og kan gå ud og købe ting for eller hvad du nu har lyst til at bruge pengene på.

Hvad er forskellen på hovedstol og restgæld?

Restgæld er det beløb du på et ethvert givent tidspunkt skylder til din kreditor. Lad os for forståelsens skyld tage et simpelt eksempel.

Du har optaget et lån med et provenu på 1 million kroner, 5.000 kroner i stiftelsesomkostninger og med et kurstab på 2 %, det vil sige 20.000 kroner.

Hovedstol beregning:

Låneprovenu1.000.000 kroner
Stiftelsesomkostninger5.000 kroner
Kurstab (2%)20.000 kroner
Hovedstol1.025.000 kroner

Som det ses af tabellen ovenfor ender hovedstolen på 1,025 millioner kroner. Og ved lånets oprettelse vil dette beløb også være restgælden, fordi det ikke er afdraget noget endnu.

Restgælden ændrer sig ved hvert afdrag, hvorved den bliver mindre men hovedstolen forbliver det samme.

Hvis du foretager en låneomlægning, vil hovedstolen ændre sig fordi det i praksis er et nyt realkreditlån du optager. Men udover er principperne de samme.

Hovedstol og låneprovenu