Rente i 2018 – Hvad er effektive renter og hvad er nominelle renter?

Hvad er rente?

Renten er prisen låntager skal betale långiver for et lån, men bliver ofte også brugt om afkast på en investering. Hvis du for eksempel låner 100 kroner og du udover naturligvis at skulle betale de 100 kroner tilbage, hvert år skal betale 5 kroner til långiver i rente, vil din renteprocent være 5/100 = 5%. Dette er vores renteformel. Dette er selvfølgelig det lettest mulige renteeksempel som i sandhed kan blive mere komplekst. Men her er det ikke formålet at gå i dybden med matematikken bag. Men vi kigger nærmere på effektiv rente og nominel rente.

Renten adskiller sig fra et gebyr ved at blive udregnet som en procentdel af det lånte beløb. Og er ikke et fast beløb uafhængigt af lånebeløbbet.

Når du sætter penge ind på din bankkonto, betaler banken dig en procentsats af beløbet, og på samme måde skal du betale en procentsats til banken når du låner penge af den. Begge dele er renten. Renten du skal betale til banken er naturligvis højere end den du modtager fra banken. Formentlig får du slet ikke rente for at sætte penge i banken.

Du kan læse meget mere om danske banker lige her.

Renten adskiller sig fra afkast ved at den bliver modtager af en långiver, mens et afkast modtages af en investor der har købt et eller flere aktiver.

Effektiv rente

En effektiv rente er långivers egentlig betaling for at yde et lån. Hvis en obligation bliver købt med en pålydende værdi på 100 kroner og en årlig rentebetaling på 5 kroner, vil rentesatsen qua vores tidligere formel være 5%. Men hvis kursen (prisen) for obligationen ikke er de oprindelige 100 kroner men i stedet har ændret sig til 80 kroner, vil vores effektive rente nu være 5/80=6,25%. Tilsvarende hvis kursen har ændret sig til 125, vil vores effektive rente være 5/125=4%.

Nominel rente

Når vi nu har lært den effektive er det simpelt at beskrive nominel rente. Her er der altså tale om den pålydende rente på vores føromtalt obligation eller anden form for gæld.

Rentes renter

Her er vi inde over et begreb som både kan bruges inden for gæld og indenfor investering. Og faktisk er det mest relevant indenfor investering. Det går kort fortalt ud på at den investerede kapital skaber et afkast du som investor ikke trækker ud til forbrug, men istedet for lægger til investeringen som dermed blive øget. Hermed vil der skabes et afkast af afkastet, og hvis det gentages tilstrækkelig mange gange vil det rimelig stiger eksplosivt.

Lad os tage et eksempel. Du har investeret 100 kroner i en aktie som hvert år giver et afkast på 10%. Det er ikke realistisk, men det ser vi bort fra for eksemplets skyld. Hvis du lader investeringen står i aktien og investerer al afkast i flere aktier i samme virksomhed, vil din investering efter 40 år være vokset til over 700 kroner.

Formlen herfor hedder 100 x 1,05 ^40

Billede af en rente

Læs også: Højrentekonto