Skadesløsbrev og virksomhedspant – Her er din ultimative guide

Sidst opdateret 12. Januar 2018

Skadesløsbrev definition

Et skadesløsbrev er et pantebrev der kan bruges som sikkerhedsstillelse for et lån hvor størrelsen af gælden ikke består af et fast beløb. Kan for eksempel være en kassekredit, hvilket kan give bedre vilkår for låntager. For at skadesløsbrevet kan tinglyses, skal det dog være et maksimumsbeløb. Virksomhedspant er en af måderne du kan bruge skadesløsbreve på.

Skadesløsbreve kan blive udstedt af ejeren af en ejendom, som derved giver kreditor sikkerhed for et lån op til et defineret maksimumbeløb. Dette maksimumsbeløb er loftet for hvad skadesløsbrevet kan sikre.

Billede af et skadesløsbrevFast ejendom og virksomhedspant

Et skadesløsbrev kan give pant i fast ejendom, løsøre, motorkøretøjer eller kan bruges som virksomhedspant og fordringspant.

Virksomhedspant er en forholdsvis ny konstruktion i dansk jura, og er et flydende pant som betyder at aktiver kan udskiftes eller sælges som følge af normalt virksomhedsdrift. Og nye aktiver bliver automatisk omfattet af pantet hvis de tilhører kategorierne inkluderet i pantet.

Fordringspant er også en ny konstruktion i dansk jura, og er en underpantsætning af en virksomheds tilgodehavender, som henfører fra virksomhedens salg af produkter og ydelser.

Både virksomhedspant og fordringspant kan kun foregå ved et skadesløsbrev.

Pantebrevsformer

Fire slags pantebrevslån findes;

  1. Realkreditpantebrev
  2. Sælgerpantebrev
  3. Ejerpantebrev
  4. Skadesløsbrev

I denne artikel har vi kun fokuseret på skadesløsbreve, men vi har også skrevet en generelt artikel og pantebreve, og de forskellige typer panterbrevslån. Den kan du læse her.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig