Sælgerpantebrev i 2018 – Sådan fungerer sælgerpantebreve

Sidst opdateret 12. April 2018

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev er et omsætningsgældsbrev, og opstår ved at køber af en fast ejendom ikke betaler sælger den fulde pris via egenbetaling eller ekstern finansiering, men derimod stadig skylder penge til sælger efter handlen er gået igennem. Sælger vil dermed via pantebrevet have sikkerhed for lånet i den faste ejendom.

Billede af et sælgerpantebrev

Køber betaler herefter rente og afdrag til sælger som ved almindelige lån. Fordi det er et omsætningsgældsbrev har sælger mulighed for at sælge pantebrevet videre til en bank eller til et pantebrevsselskab. Salget af pantebrevet vil give sælger et kurstab, men til gengæld også rede penge i hånden her og nu. Et kurstab betyder at sælger af pantebrevet får færre penge i hånden, end der skyldes.

Sælgerpantebrev eksempel

Som hovedregel kan 80% af et køb af en fast ejendom finansieres med et realkreditlån, mens 5% skal komme via kontant betaling fra køber. De resterende 15% kan så enten komme gennem et boliglån optaget i banken, eller et sælgerpantebrev.

Hvis du køber en ejendom med et eksisterende sælgerpantebrev, kan du overtage pantebrevet hvis det giver mulighed for billig finansiering.

Vilkår

Sælgerpantebrevet kan både udstedes med fast og variable rente, og rentesatsen vil afhænge af renteniveauet i markedet. Løbetiden på pantebrevet vil normalt være mellem 25-30 år, og kan som udgangspunkt altid indfries af debitor til kurs 100, medmindre andet er aftalt i vilkårene.

Sælgerpantebrev tinglysning

Sælgerpantebrevet skal sendes til tinglysning for at pantet bliver gyldigt, eller vil det blot være et simpelt gældsbrev med dårligere sikkerhed for lånet.

Andre slags pantebreve

Der eksisterer fire forskellige slags pantebrevslån;

  1. Realkreditpantebrev
  2. Sælgerpantebrev
  3. Ejerpantebrev
  4. Skadesløsbrev

Her kiggede vi kun på sælgerpantebreve, men du kan læse mere om pantebreve og pantebrevslån i vores brugervenlige guide om emnet.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig