Pantebrev – Her er din komplette guide til et pantebrevslån

Hvad er et pantebrev

Et pantebrev er et lån ydet mod sikkerhed i fast ejendom. Med udstillelse af et pantebrevslån til huskøb giver låntager sikkerhed til långiver i den faste ejendom. Dermed bliver långiver panthaver i den faste ejendom.

Du kan læse meget mere om lån penge lige her.

Fast ejendom

Pantebreve kan bruges som alternativ til et boliglån, og da der er sikkerhed i fast ejendom, vil det kunne udstedes på gode betingelser. En væsentlig ulempe i forhold til et realkreditlån, er dog at indehaveren af pantebrevet kan kræve boligen solgt, hvis lånet bliver misligeholdt.Billede af et pantebrev

Pantebrevslån

Der findes fire forskellige former for pantebrevslån;

  1. Realkreditpantebrev; er et gældsbrev der giver långiver, i dette tilfælde et realkreditinstitut, sikkerhed for det skyldige beløb i låntagers faste ejendom. Bruges ved udstillelse af et realkreditlån, hvor pantebrevet fungerer som sikkerhed for lånet.
  2. Sælgerpantebrev; opstår hvis køber af fast ejendom ikke har ekstern finansiering og egenbetaling nok til hele købsprisen. Sælger udsteder derfor et pantebrev og bliver dermed panthaver, fordi køber stadig skylder sælgeren en del af købesummen. Derefter kan sælger så vælge at sælge pantebrevet videre til et pantebrevsselskab mod kontant betaling. Eller sælger kan beholde pantebrevet og modtage renter og afdrag på gælden fra køberen af den faste ejendom.
  3. Ejerpantebrev; er et pantebrev som ejeren af for eksempel fast ejendom udsteder til sig selv. Pantebrevet kan herefter bruges som sikkerhed for et banklån, hvor banken udsteder et gældsbrev for det skyldige beløb, og tager håndpant i ejerpantebrevet hvorefter banken har sikkerhed for lånet i låntagers fast ejendom. Normalt vil banken tinglyse ejerpantebrevet for at være bedre stillet ved en eventuel tvangsauktion af ejendommen. Når lånet er betalt bliver pantet ophævet, og ejeren kan bruge det tilbage på et andet tidspunkt og undgå tinglysningsafgiften. Ved salg af ejendommen kan køber overtage ejerpantebrevet.
  4. Skadesløsbrev; kan bruges som sikkerhed for et lån hvor gældens størrelse ikke er endelig fastlagt. Kan for eksempel bruges som sikkerhed for en kassekredit, hvorved låntager kan få bedre renter og vilkår.

Anvendelse

De tre første slags pantebreve bruges inden for boligfinansiering og lån i fast ejendom, mens et skadesløsbrev bliver brugt som sikkerhed til andre typer af lån mod sikkerhed i fast ejendom eller andre aktiver. Eksempel på et lån kunne som nævnt tidligere være en kassekredit.

Langt de fleste typer boligfinansiering i Danmark er baseret på et underliggende pantebrev. Det gælder både for realkreditlån, boliglån i banken og regulære pantebrevslån.

Et pantebrev i fast ejendom skal tinglyses for at pantet er gyldigt. Stempelafgiften for denne tinglysning er 1,5% af lånets hovedstol oprundet til nærmeste 100 kroner, med et tillæg på 1.660 kroner i tinglysningsafgift. Afgifterne vil normalt blive finansieret via lånet.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ ØKONOMISKE TIPS

. Jeg giver hermed tilladelse til opbevaring af mit navn og emailadresse via MailChimp og til at modtage nyhedsbreve fra ØkoNEMi indtil jeg vælger at afmelde dem. Jeg kan til enhver tid framelde mig

Vilkår på et pantebrevslån

Sædvanligvis indeholder et pantebrevslån regler for rente, restgæld, løbetid og afdrag.

Renten kan enten være fast eller fleksibel, og løbetiden vil typisk være mellem 5 og 25 år. Dette betyder at du har meget fleksibilitet til at vælge pantebrev efter den nuværende situation i din økonomi.

Normalt vil du som låntager altid kunne indfri dit pantebrevslån til kurs 100 (pari), men det kommer an på vilkårene i lånet. Det er derfor en god ide at undersøge.

Det er ikke muligt for kreditor at opsige lånet før tid, medmindre du som debitor ikke overholder regler og vilkår beskrevet i pantebrevet.

Fast eller variabel rente

På samme måde som ved optagelse af et realkreditlån, skal du som udstedelse af et pantebrev vælger om du vil have en fast eller en variabel rente.

Generelt kan man sige at du skal vælge;

Fast rente hvis:

Du forventer at renterne stiger, og har ikke lyst til at risikere at stige i ydelse.

Variabel rente hvis:

Du forventer ikke at renterne stiger, vil gerne have den billigste rente nu og har råd til at stige i ydelse.

Du kan læse mere om forbrugslån lige her.