Pantebrev – Alle forskellige typer af pantebrevslån

Et pantebrev er gæld oprettet med sikkerhed i fast ejendom eller andre aktiver. Med oprettelse af et pantebrevslån til huskøb giver låntager sikkerhed til långiver i den faste ejendom. Dermed bliver långiver panthaver i den faste ejendom.

Her gennemgår vi alle de forskellige typer af pantebreve.

Pantebrev i fast ejendom

Pantebreve kan bruges som alternativ til eller i samspil med et boliglån. Og da det giver sikkerhed i fast ejendom, kan det udstedes på gode betingelser. Pantebrev

Pantebrevslån typer

Der findes fire forskellige typer af pantebrevslån;

  1. Realkreditpantebrev er et gældsbrev der giver et realkreditinstitut sikkerhed for det skyldige beløb i låntagers faste ejendom. Bruges ved udstillelse af et realkreditlån, hvor pantebrevet fungerer som sikkerhed for lånet.
  2. Sælgerpantebrev opstår hvis køber af fast ejendom ikke har ekstern finansiering og egenbetaling nok til hele købsprisen. Sælger udsteder derfor et pantebrev og bliver dermed kreditor og panthaver, fordi køber stadig skylder sælgeren en del af købesummen. Derefter kan sælger så vælge at sælge pantebrevet videre til et pantebrevsselskab mod kontant betaling. Sælger har også mulighed for at beholde pantebrevet og modtage renter og afdrag på gælden fra køberen af den faste ejendom.
  3. Ejerpantebrev er et pantebrev som ejeren af en fast ejendom udsteder til sig selv. Pantebrevet kan herefter bruges som sikkerhed for et banklån, hvor banken udsteder et gældsbrev for det skyldige beløb, og tager håndpant i ejerpantebrevet hvorefter banken har sikkerhed for lånet i låntagers faste ejendom. Når lånet er betalt bliver pantet ophævet, og ejeren kan anvende ejerpantebrevet igen på et andet tidspunkt og undgå tinglysningsafgiften. Ved salg af ejendommen foreligger der overtagelse af pantebrev fra købers side.
  4. Skadesløsbrev er et pantebrev der kan bruges som sikkerhedsstillelse for et lån hvor størrelsen af gælden ikke består af et fast beløb. Kan være en kassekredit, hvilket kan give bedre vilkår for låntager. Virksomhedspant er en af måderne du kan bruge skadesløsbreve på. Skadesløsbreve kan blive udstedt af ejeren af en ejendom, som derved giver kreditor sikkerhed for et lån op til et defineret maksimumbeløb. Dette maksimumsbeløb er loftet for hvad skadesløsbrevet kan sikre.

Anvendelse af pantebreve

De tre første slags pantebreve bruges inden for boligfinansiering og til lån i fast ejendom, mens et skadesløsbrev bliver brugt som sikkerhed til andre typer af lån og kan give sikkerhed i både fast ejendom eller andre aktiver. Eksempel på et lån kunne som nævnt tidligere være en kassekredit.

Langt de fleste typer boligfinansiering i Danmark er baseret på et underliggende pantebrev. Det gælder både for realkreditlån, boliglån i banken og regulære pantebrevslån.

Vilkår på et pantebrevslån

Sædvanligvis indeholder et pantebrevslån regler for rente, restgæld, løbetid og afdrag. Renten kan enten være fast eller fleksibel, og løbetiden vil typisk være mellem 5 og 25 år. Det betyder at du har meget fleksibilitet til at vælge pantebrev efter den nuværende situation i din økonomi.

Indfrielse af et pantebrev

Normalt vil du som låntager altid kunne indfri dit pantebrevslån til kurs 100 (pari). Men det afhænger af vilkårene på lånet. Det er derfor en god ide at undersøge vilkårene. Det er ikke muligt for kreditor at opsige lånet før tid, medmindre du som skyldner ikke overholder de regler og vilkår der er beskrevet i pantebrevet.